Udržování Apple Watch v přijatelné provozní teplotě

Přečtěte si o vhodných provozních teplotách pro Apple Watch a získejte tipy, jak tyto teploty udržet a se zařízením bezpečně manipulovat.

Dole naleznete doporučené teploty a podmínky pro většinu modelů Apple Watch a pro Apple Watch Ultra. Apple Watch Ultra jsou navrženy pro použití v náročnějších podmínkách a situacích než jiné modely Apple Watch.

Doporučené podmínky pro používání a uchovávání většiny modelů Apple Watch

Apple Watch jsou navrženy tak, aby nejlépe fungovaly při okolní teplotě od 0° do 35° C.

Uchovávat je můžete při okolní teplotě od -20° do 45° C.

Doporučené podmínky pro používání a uchovávání Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra fungují nejlépe za následujících podmínek:

 • Okolní teplota při nošení Apple Watch Ultra: -20° až 55° C
 • Okolní teplota při nabíjení Apple Watch Ultra: 0° až 35° C
 • Okolní teplota při uchovávání Apple Watch Ultra: -20° až 45° C
 • Teplota vody při podvodních aktivitách s Apple Watch Ultra: 0° až 40° C
 • Relativní vlhkost: 5  až 90 %, nekondenzující

Okolní teplota a další podmínky můžou ovlivnit některé funkce Apple Watch Ultra a dalších modelů Apple Watch. Například při nízkých teplotách nemusí vaše baterie vydržet tak dlouho. Aplikace EKG je přesná pouze při okolní teplotě od 0° do 35° C. Při nízkých okolních teplotách může být měření srdeční frekvence méně přesné. A při velmi nízkých okolních teplotách nebo v podmínkách, kdy se teplota rychle mění, dotyková obrazovka na Apple Watch nemusí reagovat podle očekávání.

Jak Apple Watch udržet v potřebné teplotě

Apple Watch nenechávejte delší dobu ležet na přímém slunci, ani je v horkých dnech nenechávejte v autě. Uchovávání nebo používání zařízení mimo doporučený teplotní rozsah může snižovat výdrž baterie a způsobovat další poškození.

Apple Watch dokážou v případě potřeby regulovat svou vnitřní teplotu. V takovém případě si možná všimnete těchto projevů:

 • Může se prodloužit doba nabíjení nebo se nabíjení úplně zastaví.
 • Displej může ztmavnout.
 • Datové přenosy se můžou zpomalit nebo zastavit.
 • Můžou se zavřít některé aplikace.
 • Modely Apple Watch s LTE se můžou odpojit od mobilní sítě anebo na nich nebudete moct vyřizovat hovory. V takovém případě bude mít symbol připojení k mobilní síti v Ovládacím centru červenou barvu. Mobilní síť začne fungovat normálně, jakmile Apple Watch vychladnou. Pořád ale můžete využívat tísňové volání.

 

Ciferník hodinek s ikonou teploměru a časem.

Co dělat, když se Apple Watch příliš zahřívají

Když jsou Apple Watch přehřáté, zobrazují jenom červený teploměr a čas. Postupujte takto:

 1. Pokud máte hodinky na ruce, sundejte je. Pokud se Apple Watch nabíjejí, sundejte je z nabíječky. Několik sekund po zobrazení teploměru se hodinky vypnou. Když necháte hodinky nabíjet, nevypnou se. Když se pokusíte hodinky znova zapnout, ikona teploměru se objeví zase. 
 2. Přeneste Apple Watch na chladnější místo a nechejte je vychladnout, než si je zase nasadíte nebo je vrátíte na nabíječku. Když se hodinky dostatečně ochladí, zase se zapnou.
 3. Pokud voláte pomocí Apple Watch s LTE v místech se slabým mobilním signálem, přesuňte se někam, kde bude signál silnější.

 

Bezpečné zacházení s Apple Watch a jejich doplňky

Apple Watch, jejich napájecí adaptér a magnetický nabíjecí kabel Apple Watch dodržují příslušné normy a limity týkající se povrchové teploty. I v rámci těchto limitů ale může dlouhodobý kontakt s teplým povrchem způsobovat nepohodlí nebo zranění.

Tady je pár bezpečnostních tipů:

 • Pamatujte, že když jsou Apple Watch, jejich napájecí adaptér nebo magnetický nabíjecí kabel Apple Watch připojené k napájení, zahřívají se.
 • Dokud jsou Apple Watch, jejich napájecí adaptér nebo magnetický nabíjecí kabel Apple Watch připojené k napájení, neměly by na delší dobu přijít do styku s pokožkou.
 • Během nabíjení by Apple Watch, jejich napájecí adaptér a magnetický nabíjecí kabel Apple Watch měly být na dobře větraném místě. To například znamená, že dokud se nabíjejí nebo jsou připojené k napájení, neměly by být přikryté.
 • Použití mobilního připojení na Apple Watch s LTE může hodinky zahřát. 
 • Když začnou být Apple Watch nepříjemně teplé, sundejte si je. Pokud máte zdravotní poruchu, kvůli které špatně vnímáte teplo na kůži, dávejte si obzvlášť pozor.

Apple Watch, jejich adaptér i magnetický napájecí kabel Apple Watch splňují normu pro bezpečnost informačních technologií IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013. Tato bezpečnostní norma byla přijata v řadě zemí a oblastí pod následujícími označeními. Je označována například takto:

 • UL 60950-1 ve Spojených státech
 • CSA 60950-01 v Kanadě
 • EN 60950- v Evropě
 • AS/NZS 60950:1 v Austrálii a na Novém Zélandu
Datum zveřejnění: