Používání kaptivních Wi-Fi sítí na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Přečtěte si, jak na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch používat kaptivní Wi-Fi sítě – veřejné sítě, do kterých se musíte zaregistrovat nebo za ně platit.

Kaptivním sítím se někdy říká i „předplacené“ sítě nebo „Wi-Fi hotspoty“. Tyto sítě najdete v kavárnách, internetových kavárnách, hotelech, na letištích a jiných veřejných místech. V některých zemích a oblastech kaptivní sítě sponzorují a provozují mobilní operátoři.

Připojení ke kaptivní Wi-Fi síti

Ke kaptivní Wi-Fi síti se připojíte takto:

  1. Klepněte na Nastavení > Wi-Fi.
  2. Klepněte na název sítě a počkejte, než se objeví přihlašovací obrazovka. Anebo vedle názvu sítě klepněte na  a zvolte Připojit se k síti.
  3. Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte uživatelské jméno, heslo, e-mailovou adresu a potvrďte, že souhlasíte se smluvními podmínkami.

Po přihlášení byste měli mít přístup na internet. Používání kaptivních Wi-Fi sítí může být zpoplatněné. Na podrobnosti se informujete u poskytovatele sítě.

Když ještě před přihlášením k síti klepnete na Zrušit

Klepnutím na Zrušit na přihlašovací obrazovce zrušíte přiřazení zařízení ke kaptivní Wi-Fi síti.

Pokud jste se k síti připojili z obrazovky Wi-Fi klepnutím na tlačítko , zobrazí se zpráva, že síť není připojená k internetu. Můžete zvolit jednu z těchto možností:

  • Volbou Použít bez internetu zavřete uvítací obrazovku a vypnete automatické přihlašování k síti. Zařízení ale k síti zůstane přidružené, takže ji budete moct využívat k jiným účelům.
  • Volbou Jiná síť zavřete uvítací obrazovku a zrušíte přiřazení zařízení k síti. Zařízení se vrátí na obrazovku nastavení Wi-Fi, kde budete moct vybrat jinou síť.
  • Volbou Zrušit se vrátíte na uvítací obrazovku.

Automatické připojování k Wi-Fi sítím

iPhone, iPad a iPod touch si pamatují sítě a jejich přihlašovací údaje, takže se k síti můžete automaticky znova připojit, kdykoli budete v jejím dosahu.

Pokud se vaše zařízení ke kaptivní Wi-Fi síti nepřipojí automaticky, použijte následující postup:

  1. Klepněte na Nastavení > Wi-Fi.
  2. Klepněte na  vedle názvu sítě.
  3. Přesvědčte se, že máte zapnutou volbu Připojit automaticky.

Pokud se nechcete připojovat automaticky, vypněte volbu Připojit automaticky. Pokud chcete, aby se při příštím připojování k síti zobrazila uvítací obrazovka, vypněte volbu Přihlásit automaticky. 

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: