Nastavení důvěryhodnosti ručně nainstalovaných profilů s certifikátem v iOS a iPadOS

Když v iOS 10.3 a novějším nebo v iPadOS ručně nainstalujete profil, který obsahuje certifikát, tento certifikát není pro použití s SSL automaticky důvěryhodný. 


Tento článek je určený pro správce systému ve školách, firmách nebo jiných organizacích.

Když nainstalujete profil, který vám byl odeslán e-mailem nebo který jste si stáhli z webu, musíte ručně nastavit jeho důvěryhodnost pro použití s protokolem SSL.

Pokud chcete nastavit důvěryhodnost daného certifikátu pro SSL, přejděte do Nastavení > Obecné > Informace > Důvěryhodnost certifikátu. Pomocí nastavení „Zapnout plnou důvěru pro kořenové certifikáty,“ zapněte důvěryhodnost certifikátu.

Apple doporučuje nasazení certifikátů přes Apple Configurator nebo přes správu mobilních zařízení (MDM). Certifikáty uložené v profilech jsou automaticky důvěryhodné pro použití s SSL, pokud jsou tyto profily instalovány pomocí Configuratoru, řešení MDM nebo jako součást registračního profilu MDM.

Datum zveřejnění: