Nastavení důvěryhodnosti ručně nainstalovaných profilů s certifikátem v iOS a iPadOS

Pokud v iOS a iPadOS ručně nainstalujete profil, který obsahuje datovou část certifikátu, takový certifikát není automaticky důvěryhodný pro SSL. Přečtěte si, jak ručně nastavit důvěryhodnost nainstalovaného profilu certifikátu.


Tento článek je určený pro správce systému ve školách, firmách nebo jiných organizacích.

Když nainstalujete profil, který vám byl odeslán e-mailem nebo který jste si stáhli z webu, musíte ručně nastavit jeho důvěryhodnost pro použití s protokolem SSL/TLS.

Pokud chcete nastavit důvěryhodnost daného certifikátu pro SSL/TLS, přejděte do Nastavení > Obecné > Informace > Důvěryhodnost certifikátu. Pomocí nastavení „Zapnout plnou důvěru pro kořenové certifikáty“ zapněte důvěryhodnost certifikátu.

Nastavení důvěryhodnosti certifikátu na iPhonu

Apple doporučuje nasazení certifikátů přes Apple Configurator nebo přes správu mobilních zařízení (MDM). Certifikáty uložené v profilech jsou automaticky důvěryhodné pro použití s SSL, pokud jsou tyto profily instalovány pomocí Configuratoru, řešení MDM nebo jako součást registračního profilu MDM.

Datum zveřejnění: