Nastavení hesla k firmwaru na Macu

Když si nastavíte heslo k firmwaru, pak lidé, kteří ho neznají, nebudou moct spouštět váš Mac z jiného startovacího disku než z toho, který jste určili.

Tato funkce vyžaduje Mac s procesorem Intel. Chcete-li dosáhnout ekvivalentní úrovně zabezpečení na Macu s čipem Apple, jednodušezapněte FileVault.

Jak zapnout heslo k firmwaru

  1. Spusťte počítač do Zotavení macOS.
  2. Když se objeví okno utilit, klikněte v řádku nabídek na Utility a zvolte Utilita zabezpečeného spouštění nebo Utilita Heslo k firmwaru.
  3. Klikněte na Zapnout heslo k firmwaru.
  4. Do určených polí zadejte heslo firmwaru a klikněte na Nastavit heslo. Heslo si dobře zapamatujte.
  5. Zavřete utilitu a zvolte v nabídce Apple  > Restartovat.

Mac bude vyžadovat heslo k firmwaru, jen když se ho pokusíte spustit z jiného úložného zařízení než ze startovacího disku nastaveného na panelu předvoleb Startovací disk, nebo při spouštění ze Zotavení macOS. Až se zobrazí zámek a pole pro heslo, zadejte heslo k firmwaru:

Úvodní obrazovka zobrazující ikonu zámku a pole hesla

Jak vypnout heslo k firmwaru

  1. Spusťte počítač do Zotavení macOS. Během spouštění budete vyzváni k zadání hesla k firmwaru.
  2. Když se objeví okno utilit, klikněte v řádku nabídek na Utility a zvolte Utilita zabezpečeného spouštění nebo Utilita Heslo k firmwaru.
  3. Klikněte na Vypnout heslo k firmwaru.
  4. Na výzvu znovu zadejte heslo k firmwaru.
  5. Zavřete utilitu a zvolte v nabídce Apple  > Restartovat.

Zapomenuté heslo k firmwaru

Pokud heslo k firmwaru zapomenete, naplánujte si návštěvu servisu v Apple Storu nebo u autorizovaného poskytovatele servisu Apple. Vezměte s sebou svůj Mac a původní doklad o jeho zakoupení, například účtenku nebo fakturu.

Datum zveřejnění: