Jak na Macu nastavit heslo firmwaru

Heslo firmwaru zabraňuje spuštění z jiného interního nebo externího startovacího disku než z toho, který jste vybrali.

Pokud chcete chránit data na svém Macu, můžete si nastavit heslo uživatelského účtu (přihlašovací heslo), aby se k vašemu účtu nemohl přihlásit nikdo jiný. Taky můžete pomocí FileVaultu zašifrovat startovací disk, aby mohli data z disku číst jen přihlášení uživatelé.

Jako další stupeň ochrany můžete zapnout heslo firmwaru. Lidé, kteří heslo firmwaru neznají, pak nebudou moct spouštět váš Mac z jiného startovacího disku než z toho, který jste určili. Výsledkem bude také zablokování některých kombinací kláves při spouštění.

Následující postup platí pro OS X Mountain Lion a novější.

Jak zapnout heslo firmwaru

 1. Spusťte Mac do Zotavení macOS: Ihned po zapnutí Macu stiskněte a podržte klávesy Command (⌘)-R a pusťte je, jakmile se objeví logo Apple a otáčející se glóbus. 
 2. Když se objeví okno utilit, klikněte v řádku nabídek na Utility a zvolte Utilita Heslo firmwaru nebo Utilita zabezpečeného spouštění. Tyto utility jsou dostupné jen na těch modelech Maců, které heslo firmwaru podporují.
 3. Klikněte na Zapnout heslo k firmwaru.
 4. Do určených polí zadejte heslo firmwaru a klikněte na Nastavit heslo. Heslo si dobře zapamatujte.
 5. Zavřete Utilitu a zvolte nabídku Apple () > Restartovat.

Mac bude vyžadovat heslo firmwaru, jen když se ho pokusíte spustit z jiného úložného zařízení než ze startovacího disku nastaveného na panelu předvoleb Startovací disk, nebo při spouštění ze Zotavení macOS. Až se zobrazí ikona zámku a pole pro heslo, zadejte heslo firmwaru:

Jak vypnout heslo firmwaru

 1. Spusťte Mac do Zotavení macOS: Ihned po zapnutí Macu stiskněte a podržte klávesy Command (⌘)-R a pusťte je, jakmile se objeví ikona zámku  a pole pro heslo.
 2. Zadejte heslo firmwaru.
 3. Když se objeví okno Utility, klikněte v řádku nabídek na Utility a zvolte Utilita Heslo firmwaru nebo Utilita zabezpečeného spouštění.
 4. Klikněte na Vypnout heslo k firmwaru.
 5. Na výzvu znovu zadejte heslo k firmwaru.
 6. Zavřete Utilitu a zvolte nabídku Apple () > Restartovat.

Jak nastavit jednorázový kód firmwaru

Režim ztraceného zařízení ve službě Najít můj Mac umožňuje na dálku zamknout Mac pomocí jednorázového kódu firmwaru. Jakmile Mac z iCloudu dostane pokyn k uzamčení, restartuje se a požádá o zadání nastaveného PIN kódu. Když zadáte správný kód, Mac se spustí z určeného startovacího disku a kód vypne.

Režim ztraceného zařízení funguje, i když je nastavené heslo firmwaru. Na rozdíl od kódu nastaveného pomocí režimu ztraceného zařízení je heslo firmwaru vyžadováno při každém spouštění, dokud ho v utilitě Heslo firmwaru nebo v Utilitě zabezpečeného spouštění zase nevypnete.

Zapomenuté heslo firmwaru

Pokud jste své heslo firmwaru zapomněli, domluvte si servisní schůzku v Apple Storu nebo u autorizovaného poskytovatele servisu Apple. Vezměte s sebou svůj Mac a původní doklad o jeho zakoupení, například účtenku nebo fakturu.

Datum zveřejnění: