Zkratky zpřístupnění na Macu

Pomocí klávesových zkratek zpřístupnění můžete svůj Mac ovládat klávesnicí nebo asistenčním zařízením. O pomoc s některými funkcemi zpřístupnění můžete požádat Siri.

Ovládání funkcí zpřístupnění pomocí klávesnice a Siri

Funkce zpřístupnění můžete ovládat pomocí těchto klávesových zkratek, nebo můžete o jejich provedení požádat Siri. Siri můžete třeba říct: „Turn VoiceOver On“ (Zapni VoiceOver).

Akce Zkratka
Zobrazí Volby zpřístupnění. Alt-Command-F5
nebo trojí stisknutí tlačítka Touch ID (napájení) na podporovaných modelech1
Zapne nebo vypne VoiceOver2. Command-F5 nebo Fn-Command-F5
nebo podržení klávesy Command a trojité stisknutí Touch ID na podporovaných modelech1
Otevře Utilitu VoiceOver, pokud je VoiceOver zapnutý2. Control-Alt-F8 nebo Fn-Control-Alt-F8
Zapne nebo vypne zvětšení3. Alt-Command-8
Zvětší obraz3. Alt-Command-Plus (+)
Zmenší obraz3. Alt-Command-Minus (-)
Invertuje barvy4 Control-Alt-Command-8 
Sníží kontrast. Control-Alt-Command-čárka (,)
Zvýší kontrast. Control-Alt-Command-tečka (.)

1. MacBook Pro (15palcový, konec roku 2016), MacBook Pro (13palcový, konec roku 2016, čtyři porty Thunderbolt 3)

2. Abyste mohli používat VoiceOver a Utilitu VoiceOver, nejspíš si v předvolbách Klávesnice budete muset zapnout volbu „Použít klávesy F1, F2 a další jako standardní funkční klávesy“. Doporučujeme taky nastavit VoiceOver tak, aby ignoroval stisknutí další klávesy, jinak vám možná nepůjdou používat některé další klávesové zkratky Macu.

3. Abyste mohli používat klávesové zkratky zvětšení a zmenšení, nejspíš si v předvolbách Zpřístupnění budete muset zapnout volbu „Měnit velikost klávesovými zkratkami“.

4. Chcete-li tuto zkratku povolit, zvolte nabídku Apple  > Předvolby systému a klikněte na Klávesnice. Na panelu Zkratky zvolte nalevo Zpřístupnění a pak napravo Invertovat barvy.


Používání klávesnice místo myši

Klávesnici můžete k práci a interakci s položkami na obrazovce používat jako náhradu myši. Pomocí klávesy Tab a kurzorových kláves se můžete pohybovat mezi položkami a mezerníkem pak položku vyberete.

  1. Zvolte nabídku Apple  > Předvolby systému a klikněte na Klávesnice.
  2. Klikněte na Zkratky.
  3. Dole v okně předvoleb vyberte možnost Používat navigační klávesy k pohybu mezi ovládacími prvky. V macOS Mojave nebo starším tomuto nastavení odpovídá přepínač „Všemi ovládacími prvky“.

 

Akce Zkratka
Přepne mezi procházením všech ovládacích prvků na obrazovce a procházením jen textových polí a seznamů. Control-F7 nebo Fn-Control-F7
Přejde na další ovládací prvek. Tabulátor
Přejde na předchozí ovládací prvek. Shift-Tab
Přejde na další ovládací prvek, když je vybrané textové pole. Control-Tab
Přepne zvýraznění na předchozí skupinu ovládacích prvků. Control-Shift-Tab
Přejde na sousední položku seznamu, skupiny nebo nabídky.
Posouvá jezdce a posuvníky (šipka nahoru zvýší hodnotu, šipka dolů ji sníží).
Šipky
Přejde na ovládací prvek sousedící s textovým polem. Control a klávesy se šipkami
Vybere označenou položku v nabídce. Mezerník
Klikne na výchozí tlačítko nebo provede výchozí akci. Enter
Klikne na tlačítko Zrušit nebo zavře nabídku bez výběru jakékoli položky. Esc
Přepne zvýraznění na předchozí panel. Control-Shift-F6
Přejde na stavovou nabídku na řádku nabídek. Control-F8 nebo Fn-Control-F8
Aktivuje následující otevřené okno přední aplikace. Command-diakritická obrácená čárka (`)
Aktivuje předchozí otevřené okno přední aplikace. Shift-Command-diakritická obrácená čárka (`)
Přepne zvýraznění na zasouvací přihrádku okna. Alt-Command-diakritická obrácená čárka (`)

 


Pokud chcete používat tyto klávesové zkratky, napřed stisknutím Control-F2 nebo Fn-Control-F2 přesuňte zaměření na řádek nabídek.

Akce Zkratka
Přejde z jedné nabídky na jinou. Šipky doleva a doprava
Otevře vybranou nabídku. Return
Přejde z jedné položky ve vybrané nabídce na jinou. Šipky nahoru a dolů
Přeskočí rovnou na danou položku ve vybrané nabídce. Zadání názvu nějaké položky v nabídce
Vybere označenou položku v nabídce. Return

 


Používání funkce Klávesy myši k ovládání ukazatele myši

Pokud máte zapnutou funkci Klávesy myši, můžete pomocí klávesnice nebo numerické klávesnice pohybovat kurzorem myši.

Akce Zkratka
Posune kurzor nahoru. 8 nebo 8 na numerické klávesnici
Posune kurzor dolů. K nebo 2 na numerické klávesnici
Posune kurzor doleva. U nebo 4 na numerické klávesnici
Posune kurzor doprava. O nebo 6 na numerické klávesnici
Posune kurzor šikmo doleva dolů. J nebo 1 na numerické klávesnici
Posune kurzor šikmo doprava dolů. L nebo 3 na numerické klávesnici
Posune kurzor šikmo doleva nahoru. 7 nebo 7 na numerické klávesnici
Posune kurzor šikmo doprava nahoru. 9 nebo 9 na numerické klávesnici
Stiskne tlačítko myši. I nebo 5 na numerické klávesnici
Podrží tlačítko myši. M nebo 0 na numerické klávesnici
Uvolní tlačítko myši. . (tečka)

 


Datum zveřejnění: