Zkratky zpřístupnění na Macu

Pomocí klávesových zkratek zpřístupnění můžete svůj Mac ovládat klávesnicí nebo asistenčním zařízením. O pomoc s některými funkcemi zpřístupnění můžete požádat Siri.

Ovládání funkcí zpřístupnění pomocí klávesnice a Siri

Funkce zpřístupnění můžete na Macu ovládat pomocí následujících klávesových zkratek anebo tím, že požádáte Siri. Siri například můžete říct: „Turn VoiceOver On“ (Zapni VoiceOver).

Akce Zkratka
Zobrazí Volby zpřístupnění. Alt-Command-F5
nebo trojité stisknutí Touch ID (vypínače) na podporovaných modelech1
Zapne nebo vypne VoiceOver2. Command-F5 nebo Fn-Command-F5
nebo podržení klávesy Command a trojité stisknutí Touch ID na podporovaných modelech1
Otevře Utilitu VoiceOver, pokud je VoiceOver zapnutý2. Control-Alt-F8 nebo Fn-Control-Alt-F8
Zapne nebo vypne zvětšení3. Alt-Command-8
Zvětší obraz3. Alt-Command-znaménko plus (+)
Zmenší obraz3. Alt-Command-znaménko mínus (-)
Zapne nebo vypne inverzní barvy. Control-Alt-Command-8
Sníží kontrast. Control-Alt-Command-čárka (,)
Zvýší kontrast. Control-Alt-Command-tečka (.)
  1. *MacBook Pro (15palcový, konec roku 2016), MacBook Pro (13palcový, konec roku 2016, čtyři porty Thunderbolt 3)
  2. Abyste mohli používat VoiceOveru a utilitu VoiceOver, nejspíš si v předvolbách Klávesnice budete muset zapnout volbu „Použít klávesy F1, F2 a další jako standardní funkční klávesy“. Doporučujeme taky nastavit VoiceOver tak, aby ignoroval stisknutí další klávesy, jinak vám možná nepůjdou používat některé další klávesové zkratky Macu.
  3. Abyste mohli používat klávesové zkratky zvětšení a zmenšení, nejspíš si v předvolbách Zpřístupnění budete muset zapnout volbu „Měnit velikost klávesovými zkratkami“.

Používání klávesnice jako myši s úplným přístupem z klávesnice

Úplný přístup z klávesnice umožňuje používat klávesnici jako myš a pracovat tak se všemi položkami na obrazovce. Když si zapnete úplný přístup z klávesnice, můžete tabulátorem a šipkami přepínat mezi položkami na obrazovce a stisknutím mezerníku je vybírat.

Úplný přístup z klávesnice zapnete následujícím postupem:

  1. Klikněte na nabídku Apple > Předvolby systému a potom na Klávesnice.
  2. Klikněte na Zkratky.
  3. Pokud chcete na obrazovce procházet jenom textová pole a seznamy, vyberte „Textovými poli a seznamy“. Pokud chcete zapnout úplný přístup z klávesnice a procházet na obrazovce všechny ovládací prvky, vyberte „Všemi ovládacími prvky“.
Akce Zkratka
Přepne mezi procházením všech ovládacích prvků na obrazovce a procházením jen textových polí a seznamů. Control-F7
Přejde na další ovládací prvek. Tabulátor
Přejde na předchozí ovládací prvek. Shift-Tab
Přejde na další ovládací prvek, když je vybrané textové pole. Control-Tab
Přepne zvýraznění na předchozí skupinu ovládacích prvků. Control-Shift-Tab
Přejde na sousední položku seznamu, skupiny nebo nabídky.
Posouvá jezdce a posuvníky (šipka nahoru zvýší hodnotu, šipka dolů ji sníží).
Šipky
Přejde na ovládací prvek sousedící s textovým polem. Control–klávesy se šipkami
Vybere označenou položku v nabídce. Mezerník
Klikne na výchozí tlačítko nebo provede výchozí akci. Enter
Klikne na tlačítko Zrušit nebo zavře nabídku bez výběru jakékoli položky. Esc
Přepne zvýraznění na předchozí panel. Control-Shift-F6
Přejde na stavovou nabídku na řádku nabídek. Control-F8
Aktivuje následující otevřené okno přední aplikace. Command-tupý přízvuk (`)
Aktivuje předchozí otevřené okno přední aplikace. Shift-Command-tupý přízvuk (`)
Přepne zvýraznění na zasouvací přihrádku okna. Alt-Command-tupý přízvuk (`)

Používání funkce Klávesy myši k ovládání ukazatele myši

Pokud máte v předvolbách Zpřístupnění zapnuté klávesy myši, můžete pomocí klávesnice nebo numerické klávesnice pohybovat kurzorem myši.

Akce Zkratka
Posune kurzor nahoru. 8 nebo 8 na numerické klávesnici
Posune kurzor dolů. K nebo 2 na numerické klávesnici
Posune kurzor doleva. U nebo 4 na numerické klávesnici
Posune kurzor doprava. O nebo 6 na numerické klávesnici
Posune kurzor šikmo doleva dolů. J nebo 1 na numerické klávesnici
Posune kurzor šikmo doprava dolů. L nebo 3 na numerické klávesnici
Posune kurzor šikmo doleva nahoru. 7 nebo 7 na numerické klávesnici
Posune kurzor šikmo doprava nahoru. 9 nebo 9 na numerické klávesnici
Stiskne tlačítko myši. I nebo 5 na numerické klávesnici
Podrží tlačítko myši. M nebo 0 na numerické klávesnici
Uvolní tlačítko myši. . (tečka)

Další informace

Datum zveřejnění: