Zabránění nákupům v aplikacích v App Storu

Pomocí Času u obrazovky můžete zabránit nezamýšleným nebo neautorizovaným nákupům v App Storu a dalších službách Apple. Při nákupech můžete vyžadovat zadání hesla, omezit určité typy nákupů nebo nákupy úplně zakázat.

Nákupy můžete na zařízeních Apple omezit několika způsoby:

Zabránění nákupům v aplikacích pomocí Času u obrazovky

 1. Přejděte do Nastavení > Čas u obrazovky a klepněte na Zapnout Čas u obrazovky. Pokud už máte Čas u obrazovky zapnutý, přejděte ke kroku 3.
  Zapnutí Času u obrazovky
 2. Klepněte na Pokračovat a pak vyberte „Toto je můj [zařízení]“ nebo „Toto je [zařízení] mého dítěte“.
  • Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce a chcete zabránit tomu, aby vám na vašem zařízení jiný člen rodiny změnil nastavení, klepněte na Používat kód Času u obrazovky, vytvořte si kód a potom kód zadejte znova, čímž ho potvrdíte. V iOS 13.4 a novějším se po potvrzení kódu zobrazí výzva k zadání Apple ID a hesla. Pomocí něj pak můžete kód resetovat, když ho zapomenete.
  • Pokud Čas u obrazovky nastavujete na zařízení dítěte, postupujte podle pokynů, dokud se nedostanete na obrazovku Rodičovský kód, kde zadejte kód. Dalším zadáním kód potvrďte. V iOS 13.4 a novějším se po potvrzení kódu zobrazí výzva k zadání Apple ID a hesla. Pomocí něj pak můžete kód resetovat, když ho zapomenete.
 3. Klepněte na Omezení obsahu a soukromí. Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte kód a pak zapněte volbu Obsah a soukromí. 
 4. Klepněte na Nákupy v iTunes Storu a App Storu.
 5. Klepněte na Nákupy v aplikacích a nastavte Zakázat.

Anebo můžete přejít do Nastavení > Čas u obrazovky > Omezení obsahu a soukromí a klepnout na Povolené aplikace. Pak zrušte výběr iTunes Storu a Knih.

Nastavte jiný kód než ten, kterým zařízení odemykáte. Pokud jste v předchozí verzi iOS nebo iPadOS nastavili kód omezení a nepamatujete si ho nebo pokud jste zapomněli svůj kód Času u obrazovky, aktualizujte zařízení na nejnovější iOS nebo iPadOS a potom kód resetujte. Pokud vám zařízení nejde aktualizovat, vymažte ho a nastavte ho jako nové. Tím kód odeberete a budete moct nastavit nový. Obnovením zařízení ze zálohy se kód neodstraní.

Datum zveřejnění: