OS X: Změna maximální velikosti zpráv ve službě Mail

Maximální velikost zpráv můžete zvýšit nebo snížit v Terminálu pomocí příkazu serveradmin.

Výchozí nastavení služby Mail v OS X Serveru (Mountain Lion) nebo OS X Serveru (Mavericks) omezuje posílané zprávy na maximální velikost 10 MB. Zprávy větší než 10 MB budou serverem odmítnuty.

Chcete-li maximální povolenou velikost zpráv změnit, proveďte tento příkaz:

sudo serveradmin settings mail:postfix:message_size_limit = number

Číslo ve výše uvedeném příkazu značí požadovanou maximální velikost zpráv v bajtech. Můžete ho vypočítat tak, že hodnotu v megabajtech vynásobíte číslem 1048576. Například kdybyste chtěli limit 20 MB, výpočet by byl 20 x 1048576 = 20971520. Do uvedeného příkazu byste tedy zadali číslo 20971520.

Poznámka: Při výjimečně nízkých hodnotách se nebudou posílat oznámení o nedoručení (tj. vrácení zprávy v případě, že její velikost překračuje maximální velikost povolenou místním nebo vzdáleným poštovním agentem MTA).

Další informace

Omezení velikosti můžete vypnout provedením tohoto příkazu:

sudo serveradmin settings mail:postfix:message_size_limit_enabled = no

Poznámka: Omezení velikosti pak můžete znovu zapnout provedením stejného příkazu, ve kterém akorát místo no uvedete yes.

Momentálně nastavenou maximální velikost zpráv zjistíte tímto příkazem:

sudo serveradmin settings mail:postfix:message_size_limit
Datum zveřejnění: