Deautorizace počítače pomocí iTunes

Než svůj Mac nebo počítač PC prodáte, darujete, pošlete do servisu, nebo než provedete zásadní upgrade hardwaru, nezapomeňte ho deautorizovat.

Při deautorizaci počítače se zruší jeho přístup k určitému obsahu, který jste si koupili v iTunes Storu, iBooks Storu nebo App Storu – například k hudbě, filmům, TV pořadům, aplikacím a knihám. O tento obsah ale nepřijdete a nic se z počítače nesmaže. Deautorizací počítače jen zabráníte používání chráněného zakoupeného obsahu. Později můžete počítač znovu autorizovat.

Počítač byste měli deautorizovat před:

 • jeho prodejem nebo darováním,
 • odesláním do servisu,
 • zásadním upgradem.

Pokud váš počítač přestal fungovat nebo už ho nemáte u sebe, budete muset deautorizovat všechny počítače a potom znovu autorizovat ty, které pořád používáte. iPhone, iPad a iPod touch se deautorizovat nemusí – u iOS zařízení stačí jen zrušit jejich přidružení k vašemu Apple ID. iOS zařízení se do limitu autorizací nepočítají.

Dostupnost a funkce Storu se můžou lišit podle země nebo oblasti.

Jak zobrazit, kolik máte autorizovaných počítačů

Pokud chcete automaticky otevřít iTunes a přihlásit se na stránku Informace o účtu, klikněte na tento odkaz: Zobrazit můj účet. Nebo postupujte takto:

 1. Otevřete iTunes.
 2. Pokud nejste přihlášení, přihlaste se pod svým Apple ID.
 3. Na řádku nabídek v horní části obrazovky nebo okna iTunes vyberte Účet > Zobrazit můj účet.
 4. Zadejte heslo a potom stiskněte Enter nebo klikněte na Zobrazit účet.

Na stránce Informace o účtu:

V části Souhrn Apple ID uvidíte vedle položky Autorizace počítačů počet autorizovaných počítačů. Názvy počítačů se nezobrazují. 

Deautorizace jednoho počítače

 1. Otevřete iTunes na počítači, který chcete deautorizovat.
 2. Na řádku nabídek v horní části obrazovky nebo okna iTunes vyberte Účet > Autorizace > Odstranit autorizaci počítače.
 3. Na vyžádání zadejte své Apple ID a heslo.
 4. Klikněte na Deautorizovat.

Uživatelé Windows

Pokud jste přeinstalovali Windows nebo upgradovali RAM, pevný disk nebo jiné systémové komponenty, aniž byste předtím počítač deautorizovali, váš počítač může používat několik autorizací. Zkuste ho několikrát po sobě deautorizovat, dokud nebude používat žádné autorizace; potom ho znovu autorizujte. Počítač díky tomu bude používat jen jednu autorizaci.

Deautorizace všech počítačů najednou

Potřebujete-li deautorizovat počítač, ke kterému nemáte přístup, budete muset deautorizovat všechny najednou. Tato možnost je dostupná jen v případě, že jste svým Apple ID autorizovali alespoň dva počítače. Deautorizovat všechny počítače můžete ale jen jednou za rok.

Všechny počítače byste měli deautorizovat v těchto případech:

 • Váš počítač už nefunguje.
 • Počítač jste prodali nebo darovali, aniž byste ho předtím deautorizovali.

Všechny počítače deautorizujete takto:

Pokud chcete automaticky otevřít iTunes a přihlásit se na stránku Informace o účtu, klikněte na tento odkaz: Zobrazit můj účet. Nebo postupujte takto:

 1. Otevřete iTunes.
 2. Pokud nejste přihlášení, přihlaste se pod svým Apple ID.
 3. Na řádku nabídek v horní části obrazovky nebo okna iTunes vyberte Účet > Zobrazit můj účet.
 4. Zadejte heslo a potom stiskněte Enter nebo klikněte na Zobrazit účet.

Na stránce Informace o účtu:

Přejeďte na část Souhrn Apple ID. Napravo od Autorizace počítačů klikněte na Odstranit autorizaci všech počítačů.

Tlačítko Odstranit autorizaci všech počítačů se zobrazí jen v případě, že máte autorizované víc než 2 počítače. Pokud tlačítko Odstranit autorizaci všech počítačů nevidíte, znamená to, že máte autorizovaný jen jeden počítač.

Deautorizací všech počítačů nepřijdete o žádný obsah

Když deautorizujete jeden počítač, neztratíte tím žádný obsah. Totéž platí o deautorizaci všech počítačů najednou. Na těchto počítačích pouze nebudete moct používat obsah zakoupený v iTunes, dokud je znovu neautorizujete. Počítač můžete autorizovat, jenom když ho máte po ruce.

Co dělat po deautorizaci

Znovu autorizujte každý počítač, na kterém chcete iTunes používat:

 1. Otevřete iTunes.
 2. Na řádku nabídek v horní části obrazovky nebo okna iTunes vyberte Účet > Autorizace > Autorizovat počítač.
 3. Zadejte svoje Apple ID a heslo.
 4. Klikněte na Autorizovat.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: