Napájení periferních zařízení přes USB

Přečtěte si o možnostech napájení z portů USB-A na počítačích a displejích Apple. Také zde najdete informace o použití periferních zařízení, které vyžadují silnější napájení, než jaké poskytuje port USB.

Napájení poskytované porty USB-A

Počítače Apple s porty USB 3 mohou dodávat až 900 mA (miliampér) při 5 V (voltech) většině periferních zařízení Apple, stejně jako USB zařízením jiných výrobců, které splňují specifikace USB.

Počítače a displeje Apple s porty USB 1.1 a USB 2 mohou dodávat až 500 mA (miliampér) při 5 V (voltech) většině periferních zařízení Apple, stejně jako USB zařízením jiných výrobců, které splňují specifikace USB.

Některá periferní zařízení USB od jiných výrobců než Apple mohou mít vyšší požadavky na napájení, které překračují možnosti jednotlivých portů USB. Taková zařízení může být nutné připojit k více portům USB nebo ke své činnosti potřebují externí zdroje napájení.

Zařízení Apple si můžou vyžádat vyšší proud

Některá periferní zařízení Apple si můžou ke svému fungování nebo k zajištění rychlejšího nabíjení vyžádat více než 500 mA při 5 V. Mezi tato zařízení patří:

 • Apple MacBook Air SuperDrive (připojený k podporovaným počítačům)
 • Hliníková drátová klávesnice*
 • iPod
 • iPhone
 • iPad

Některé počítače a displeje Apple** mohou prostřednictvím portu, ke kterému je zařízení Apple připojené, dodávat až 1100 mA při 5 V. Toto napájení je dostupné za určitých podmínek:

 1. Periferní zařízení Apple musí být připojené přímo k počítači nebo displeji Apple. Zařízení Apple připojená k rozbočovači USB nebudou mít přístup k napájení nad rámec standardní specifikace USB.
 2. Počítač nebo displej Apple musí být zapnutý a probuzený. Pokud je uspaný, všechny porty poskytují standardní maximální napájení.
 3. Port, který může poskytovat větší proud, je určen podle prvního zařízení Apple připojeného k počítači, které vyžaduje dodatečné napájení. Zbývající porty budou nadále poskytovat svoje běžné maximální výstupní napájení. Některé počítače a displeje Apple umožňují provozovat více než jeden port USB s proudem 1100 mA při 5 V. Na těchto počítačích se připojením příslušného zařízení aktivuje i druhý nebo třetí port.
 4. Počítač Apple spuštěný do systému Windows prostřednictvím Boot Campu nebude poskytovat zvýšené napájení.

*Při připojení k počítači, který podporuje napájení s proudem 1100 mA při 5 V, získá toto ten napájení port klávesnice, ke kterému se jako k prvnímu připojí zařízení nebo periferie vyžadující standardní napájení s proudem 500 mA. Na zbývajícím portu klávesnice je pak k dispozici 100 mA při 5 V. Klávesnice nepodporuje zvýšené napájení z obou svých portů současně. Místo toho si vyžádá zvýšené napájení z hostitelského počítače a zpřístupní ho na jednom ze svých dvou portů, druhý port pak obdrží standardních 500 mA.

**Počítače a displeje Apple uvedené na trh před rokem 2007 podporují u svých portů pouze 500 mA při 5 V a nenabízejí možnost zvýšeného napájení.

Připojení více zařízení

Vyšší napájení může přijímat více zařízení současně, dokud není dodatečné napájení spotřebované. Pokud připojíte další zařízení požadující zvýšené napájení, obdrží maximální napájení, které port umožňuje, nebo nebudou fungovat, dokud neodpojíte zařízení využívající zvýšené napájení, které jste připojili jako první.

Pokud máte více podporovaných zařízení, které vyžadují zvýšené napájení, displej Apple LED Cinema může poskytnout zvýšené napájení pro zařízení připojené přímo k displeji.

Ověření využití energie v nástroji Informace o systému

Další informace o požadavcích periferních zařízení na napájení můžete zjistit pomocí nástroje Informace o systému nebo od jejich výrobce. Nejpřesnější informace o využití energie získáte, když zařízení připojíte přímo k počítači nebo displeji Apple ještě před otevřením nástroje Informace o systému.

Chcete-li otevřít Informace o systému, podržte klávesu Alt a vyberte volbu Apple () > Informace o systému. Informace o systému můžete také najít pomocí Spotlightu nebo je otevřít z podsložky Utility složky Aplikace. 

V předchozím příkladu poskytuje port USB výchozích 500 mA, jak uvádí položka Dostupný proud (mA). Položka Požadovaný proud (mA) ukazuje, jaký proud zařízení potřebuje k fungování. Položka Přídavný pracovní proud (mA) udává, že daný port USB poskytuje dalších 1600 mA využitelných tímto zařízením.

Další informace

Pokud máte periferní zařízení, které se chová neočekávaně (například ho počítač nerozpozná), je možné, že vyžaduje vyšší proud, než jaký je k dispozici. Tento problém můžete zkusit vyřešit jedním z těchto postupů:

 • Připojte zařízení přímo k Macu, nikoli k rozbočovači.
 • Použijte USB rozbočovač s napájecím adaptérem.
 • Zkontrolujte, jestli periferní zařízení nenabízí možnost současného připojení k více portům USB.
 • Zjistěte, jestli se periferní zařízení dodává s napájecím adaptérem.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: