Když doplněk Macu potřebuje více nebo příliš mnoho energie

Disky, fotoaparáty, klávesnice, rozbočovače a další zařízení, které se připojují do portu USB-A, USB-C nebo Thunderbolt 3 (USB-C) mohou z Macu odebírat určité množství energie. 

Symptomy

Symptomy, jako jsou tyto, mohou znamenat, že zařízení připojené k portu USB-A , USB-C nebo Thunderbolt 3 (USB-C)  na Macu nedostává dostatek energie:

 • Objeví se zpráva oznamující, že zařízení potřebuje víc energie, že operaci nelze dokončit nebo že USB zařízení budou vypnuta, dokud neodpojíte zařízení, které spotřebovává příliš mnoho energie.
 • Nefunguje určitá operace se zařízením, která vyžaduje více energie. Například zápis na disk vyžaduje víc energie než čtení z něj.
 • Zařízení se nezapíná nebo je Mac nerozpozná.

Řešení

 • Pokud je to možné, používejte zařízení v režimu s vlastním napájením nebo ho připojte k napájenému rozbočovači USB nebo Thunderbolt 3 (USB-C).
  Zařízení s vlastním napájením získávají energii z elektrické zásuvky nebo z baterie. Zařízení napájená ze sběrnice získávají energii ze zařízení, ke kterému jsou připojena, například z Macu.
 • Omezte celkové množství energie odebírané z Macu tím, že odpojíte některá zařízení napájená ze sběrnice, nebo tím, že je použijete jako zařízení s vlastním napájením.
 • Pokud je zařízení připojené k jinému zařízení (například k displeji nebo víceportovému adaptéru) v rámci řetězu zařízení, nemusí mu toto jiné zařízení poskytovat dostatek energie nebo předávat dostatek energie z Macu. V tom případě zapojte zařízení přímo do Macu.
 • Zkontrolujte, že port Macu i kabel použitý k připojení zařízení podporují stejný nebo novější standard USB jako samotné zařízení. Například když zařízení podporuje specifikaci USB 3, nemusí získat dostatek energie z portu nebo kabelu USB 2.
 • Pro případ, že by kabel byl poškozený nebo vadný, vyzkoušejte nějaký jiný. Pokud používáte spolu s kabelem i adaptér, může být poškozený nebo vadný ten.
 • Pokud váš Mac má více portů Thunderbolt 3, připojte zařízení k portu Thunderbolt 3 nejdále od již používaného portu. Pokud máte třeba zařízení připojené k portům na levé straně MacBooku Pro, připojte se k portům Thunderbolt 3 na pravé straně. 
 • Pokud zařízení vyžaduje software (ovladače nebo firmware), který je možné aktualizovat, zkontrolujte, jestli používáte nejnovější software od výrobce. Firmware pro doplňky Apple získáte aktualizací softwaru Apple.
 • Zkontrolujte, že je Mac probuzený a spuštěný do operačního systému Macu. Některá zařízení Apple si můžou vyžádat vyšší výkon napájení, ale jen když je Mac probuzený a spuštěný do macOS.

Přečtěte si víc o napájení USB zařízení z Macu

Informace o systému nabízejí další podrobnosti o napájení USB zařízení na Macu. Připojte USB zařízení přímo do Macu a zvolte na bočním panelu okna Informace o systému položku USB. Pro každé USB zařízení se v okně Informace o systému zobrazují tyto informace:

 • Dostupný proud: Výchozí napájení poskytované portem, do kterého je zařízení připojené.
 • Požadovaný proud: Napájení vyžadované zařízením.
 • Přídavný pracovní proud: Macy a displeje Apple vyrobené po roce 2006 mohou v případě přímého připojení některých zařízení Apple, třeba iPhonů nebo iPadů, poskytovat na jednom nebo několika portech vyšší proud. Mac nebo displej musí být zapnutý a probuzený, aby mohl toto přídavné napájení poskytovat. Mac spuštěný do systému Windows přídavné napájení neposkytuje.

Okno Informace o systému

Přečtěte si víc o napájení dostupném pro jednotlivé specifikace USB, jako je USB 2 a USB 3.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: