AirPort Express: Co je klientský režim?

V sítích Wi-Fi označujeme jako „klienta“ jednoduše zařízení, které se připojuje k síti, třeba váš počítač. Klientem může být taky bezdrátový tiskový server nebo bezdrátové audiozařízení.

Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.

Základna AirPort Express může fungovat jako plnohodnotný bezdrátový přístupový bod, nebo ji jde připojit ke stávající síti a využívat jako bezdrátový tiskový server a audiozařízení. Ve druhém případě pracuje AirPort Express v „klientském režimu“.

V klientském režimu se AirPort Express nenabízí jako bezdrátový přístupový bod ani nevyužívá ethernetový port. Jako bezdrátový klient představuje AirPort Express jenom cílové zařízení pro aplikaci AirTunes a tiskové úlohy. Může se připojit k sítím standardu 802.11b a 802.11g včetně sítí využívajících bezpečnostní funkce jako WEP a WPA-PSK.

Funkce ProxySTA v klientském režimu umožňuje drátovým klientům připojení přes Ethernet (jenom u základny AirPort Express v sítích standardu 802.11n).

Další způsob, jak se základna AirPort Express může připojit ke stávající síti Wi-Fi, představuje metoda WDS (Wireless Distribution System). AirPort Express použije v režimu WDS svůj ethernetový port a může nabídnout funkce bezdrátového přístupového bodu, je ale potřeba, abyste v takovém případě jako další přístupové body používali základny AirPort Extreme nebo AirPort Express. Výhodou klientského režimu je, že můžete propojit sítě s přístupovými body jiných výrobců než Apple a se staršími základnami AirPort (modely Dual Ethernet a Graphite).

Další informace

Další výrobci produktů Wi-Fi můžou pro klientský režim používat jiná označení. Patří k nim například „režim klientské stanice“, „režim klienta přístupového bodu“, „režim bezdrátového klienta“ nebo „režim STA“. V situacích, kdy je vyžadován některý z těchto režimů, stačí vědět, že se jedná o „klientský režim“.

Datum zveřejnění: