Používání Force Touch trackpadu

Přečtěte si, jak používat Force Touch trackpad a jeho funkce.

Přitlačení na Force Touch trackpadu

Přitlačení je funkce Force Touch trackpadu, která vám umožňuje stisknout trackpad a potom ještě přitlačit. Dostanete se tak k dodatečným funkcím mnoha aplikací a systémových nástrojů Macu.

Pokud se chcete na funkci Přitlačení podívat na videu, vyberte nabídku Apple a v ní Předvolby systému. Potom klikněte na Trackpad, vyberte panel Ukazování a klikání a podržte ukazatel nad políčkem Hledání a datové detektory.

Systémové předvolby trackpadu

Co můžete dělat přitlačením

Tady je pár příkladů funkcí, které můžete aktivovat přitlačením:

 • Hledání: Přitlačením na text na webové stránce nebo ve zprávě v Mailu vyhledáte další informace o tomto textu ve zdrojích, jako jsou Slovník, Wikipedie a další.
 • Adresy: Přitlačením na adresu zobrazíte její náhled v Mapách.
 • Události: Přitlačením na data a události je přidáte do Kalendáře.
 • Čísla letů: Přitlačením na číslo letu s kódem aerolinky zobrazíte detaily o letu.
 • Náhledy odkazů: Přitlačením na odkaz v Safari nebo Mailu zobrazíte přímo v okně náhled dané webové stránky.
 • Sledovací čísla zásilek: Přitlačte na sledovací číslo zásilky v Safari nebo Mailu a objeví se vyskakovací okno s podrobnostmi o doručení.
 • Ikony souborů: Přitlačením na ikonu souboru zobrazíte jeho rychlý náhled.
 • Názvy souborů: Když přitlačíte na název souboru ve Finderu nebo na ploše, budete moct název upravit.
 • Dock: Přitlačením na aplikaci v Docku otevřete Exposé aplikace s náhledem všech jejích otevřených oken.
 • Mail: Při psaní e-mailu, který má v příloze obrázek nebo PDF dokument, můžete přitlačením na přílohu zapnout Anotace. Pak můžete přílohu anotovat.
 • Zprávy: Přitlačením na konverzaci v bočním panelu zobrazíte podrobnosti a přílohy. Přitlačením na štítek přítele v záhlaví chatu zobrazíte vyskakovací okno s jeho vizitkou.
 • Připomínky: Přitlačením na připomínku zobrazíte její podrobnosti.
 • Kalendář: Přitlačením na událost zobrazíte její podrobnosti. Přitlačením na účastníka setkání zobrazíte vyskakovací okno s jeho vizitkou.
 • Místo na mapě: Přitlačením na místo na mapě do něj zapíchnete špendlík.
 • iMovie: Pokud máte na časové ose iMovie animovanou mapu nebo glóbus, můžete přitlačením na mapu nebo glóbus otevřít nabídku Styl.
 • GarageBand: Přitlačení má následující funkce.
  • Přitlačením na region ho můžete přejmenovat.
  • Přitlačením na notu v Pianolovém pásu nebo v Notách tuto notu smažete.
  • Přitlačením do prázdné oblasti ve stopě softwarového nástroje vytvoříte prázdný MIDI region.
  • Přitlačením do prázdné oblasti ve stopě Drummeru vytvoříte region Drummeru.
  • Přitlačením do prázdné oblasti ve zvukové stopě přidáte zvukový soubor.
  • Přitlačením na prázdný Pianolový pás nebo prázdnou oblast Not vytvoříte novou notu.
  • Přitlačením na region s Automatizací stop vytvoříte na okrajích tohoto regionu body automatizace.
  • Přitlačením na přetahovaný region přiblížíte pohled k časové ose.
  • Přitlačením pod poslední Záhlaví stopy otevřete dialogové okno Nová stopa.

Další funkce Force Touch trackpadu

 • QuickTime a iMovie: Tlačítka Rychle vpřed a Rychle zpět jsou citlivá na sílu přítlaku. Můžete tak zrychlovat a zpomalovat přetáčení dopředu a dozadu.
 • iMovie: Při přetahování videoklipu na maximální délku ucítíte zpětnou vazbu, až dorazíte na konec klipu. Přidejte titulek a ucítíte zpětnou vazbu, když se titulek připne k začátku nebo konci klipu. Slabší zpětnou vazbu poskytují i vodítka zarovnání při ořezávání klipů v Prohlížeči.
 • Zvětšování Map: Když přitlačíte na tlačítko zvětšení nebo zmenšení mapy, změna velikosti se zrychlí.
 • Otáčení Map: Když natočíte kompas v Mapách na sever, ucítíte zapadnutí.
 • Spotlight: Když přesunete vyhledávací panel Spotlightu zpátky na výchozí horizontální a vertikální pozici, ucítíte zapadnutí.
 • Náhled: Při vzájemném vyrovnání tvarů, textu a dalších prvků anotací ucítíte zapadnutí.
 • Projíždění fotek: Při projíždění fotek v Albu nebo Okamžiku můžete přitlačením projíždění zrychlit.
 • Otáčení fotek: Když ve Fotkách zvolíte funkci Oříznout a budete fotkou otáčet, ucítíte na nulovém stupni cvaknutí.
 • GarageBand: Z Force Touch trackpadu ucítíte zpětnou vazbu při těchto příležitostech.
  • Přesunutí posuvníku Hlasitost stopy na pozici 0 dB.
  • Otočení knoflíku Panorama stopy do střední pozice.
  • Přerovnání skladeb do nové pozice.
  • Posunutí okrajů okna do bodu, kdy se okno objevuje nebo ztrácí.
  • Posunutí okrajů Záhlaví stopy do bodu, kdy se prvky záhlaví objevují nebo ztrácejí.
  • Posunutí hlavního okna aplikace do bodu, kdy se středová ovládací tlačítka objevují nebo ztrácejí.

Změna nastavení trackpadu

Tlak, který je potřeba k aktivaci přitlačení na trackpadu, změníte následujícím postupem.

 1. V nabídce Apple vyberte Předvolby systému.
 2. Klikněte na Trackpad.
 3. Klikněte na panel Ukazování a klikání.
 4. Najděte „Tlak kliknutí“ a přesuňte posuvník na požadovanou hodnotu.  Podle nastavení tlaku kliknutí se mění i zvuk kliknutí.

Chcete-li přitlačení vypnout, zrušte zaškrtnutí políčka „Přitlačení a haptická odezva“. Tím vypnete funkce popsané na panelu předvoleb Trackpad.

Některé z příkladů toho, co můžete dělat přitlačením, fungují, jen když máte zapnutou volbu „Zatlačte jedním prstem“. Tu můžete zapnout nebo vypnout na panelu „Ukazování a klikání“ pod „Hledáním a datovými detektory“.

Zvuk klikání trackpadu můžete vypnout pomocí volby Tiché klikání.
Tiché klikání není k dispozici u vestavěného trackpadu MacBooku Pro (15palcový, konec roku 2016), MacBooku Pro (13palcový, konec roku 2016, čtyři porty Thunderbolt 3) a MacBooku Pro (13palcový, konec roku 2016, dva porty Thunderbolt 3).

Force Touch trackpad musí být napájený, aby klikal

Force Touch trackpad potřebuje k poskytování haptické odezvy (například kliknutí) napájení, takže když bude vypnutý, nebude klikat. Týká se to Magic Trackpadu 2 a Force Touch trackpadů vestavěných v noteboocích Mac.

Datum zveřejnění: