Jak používat Force Touch trackpad

Přečtěte si, jak používat Force Touch trackpad a jeho funkce.

Přitlačení na Force Touch trackpad

Přitlačení je funkce Force Touch trackpadu, která vám umožňuje stisknout trackpad a potom ještě přitlačit. Dostanete se tak k dodatečným funkcím mnoha aplikací a systémových nástrojů Macu.

Pokud se chcete podívat na video znázorňující přitlačení, vyberte nabídku Apple () > Předvolby systému. Potom klikněte na Trackpad, vyberte panel Ukazování a klikání a podržte ukazatel nad zaškrtávacím políčkem Hledání a datové detektory.

Okno předvoleb trackpadu v macOS


Co můžete dělat přitlačením

Tady je pár příkladů toho, co můžete dělat přitlačením:

 • Hledání: Přitlačením na text na webové stránce nebo ve zprávě v Mailu o něm vyhledáte další informace ve zdrojích, jako jsou slovník, Wikipedie a další.
 • Adresy: Přitlačením na adresu zobrazíte náhled daného místa v Mapách.
 • Události: Přitlačením na data a události je přidáte do Kalendáře. 
 • Čísla letů: Přitlačením na číslo letu s kódem aerolinky zobrazíte detaily o letu.
 • Náhledy odkazů: Přitlačením na odkaz v Safari nebo Mailu zobrazíte přímo v okně náhled dané webové stránky.
 • Sledovací čísla: Přitlačte na sledovací číslo v Safari nebo Mailu a objeví se vyskakovací okno s podrobnostmi o doručení.
 • Ikony souborů: Přitlačením na ikonu souboru zobrazíte rychlý náhled obsahu souboru.
 • Názvy souborů: Přitlačením na název souboru ve Finderu nebo na ploše upravíte název souboru.
 • Dock: Přitlačením na aplikaci v Docku otevřete aplikaci Exposé s náhledem všech otevřených oken.
 • Mail: Při psaní e-mailu, který má v příloze obrázek nebo dokument PDF, můžete přitlačením na přílohu zapnout Anotace. To vám umožní anotovat přílohu.
 • Zprávy: Přitlačením na konverzaci v bočním panelu zobrazíte podrobnosti a přílohy. Přitlačením na štítek přítele v záhlaví chatu zobrazíte vyskakovací okno s vizitkou kontaktu. 
 • Připomínky: Přitlačením na připomínku zobrazíte další podrobnosti.
 • Kalendář: Přitlačením na událost zobrazíte další podrobnosti. Přitlačením na účastníka setkání zobrazíte vyskakovací okno s jeho vizitkou. 
 • Místa na mapě: Přitlačením na místo na mapě umístíte špendlík.
 • iMovie: Pokud máte na časové ose iMovie animovanou mapu nebo glóbus, můžete přitlačením na mapu nebo glóbus otevřít nabídku Styl.
 • GarageBand: Přitlačení má následující funkce.
  • Přitlačením na oblast ji přejmenujete.
  • Přitlačením na notu v Editoru pianolového pásu nebo Notovém editoru notu smažete.
  • Přitlačením do prázdné oblasti ve stopě softwarového nástroje vytvoříte prázdný MIDI region.
  • Přitlačením do prázdné oblasti ve stopě Drummeru vytvoříte region Drummeru.
  • Přitlačením do prázdné oblasti ve zvukové stopě přidáte zvukový soubor.
  • Přitlačením do prázdné oblasti v Editoru pianolového pásu nebo Notovém editoru přidáte notu.
  • Přitlačením do oblasti automatizace regionu přidáte body automatizace do okrajů regionu.
  • Přitlačením při přetahování regionu přiblížíte časovou osu.
  • Přitlačením do oblasti pod poslední záhlaví stopy otevřete dialogové okno Nová stopa.


Další funkce Force Touch trackpadu

 • QuickTime a iMovie: Tlačítka Rychle vpřed a Rychle zpět jsou citlivá na sílu přítlaku. Tím se zvýší rychlost, kterou přetáčíte vpřed nebo vzad.
 • iMovie: Při přetahování videoklipu na maximální délku ucítíte zpětnou vazbu, až dorazíte na konec klipu. Přidejte název a ucítíte zpětnou vazbu, když se název připne k začátku nebo konci klipu. Jemnou zpětnou vazbu poskytují také vodítka zarovnání, která se zobrazují v prohlížeči při ořezávání klipů.
 • Spotlight: Když přesunete vyhledávací panel Spotlightu zpátky na výchozí horizontální nebo vertikální pozici, ucítíte zapadnutí.
 • Náhled: Při zarovnání tvarů, textu a dalších prvků anotací ucítíte zapadnutí. 
 • Projíždění fotek: Při projíždění fotek v albu nebo okamžiku můžete přitlačením projíždění zrychlit.
 • Otáčení fotek: Když ve Fotkách zvolíte funkci Oříznout a budete fotkou otáčet, ucítíte na nulovém stupni zapadnutí.
 • GarageBand: Z trackpadu Force Touch ucítíte zpětnou vazbu při těchto příležitostech.
  • Přesunutí posuvníku Hlasitost stopy na pozici 0 dB.
  • Přesunutí ovladače Stopy v panoramě do středové polohy.
  • Změna pořadí stop na novou pozici přetažení.
  • Posunutí okraje oken do bodu, kdy se okna objeví/zmizí.
  • Posunutí okrajů záhlaví stopy do bodu, kdy se prvky záhlaví objevují nebo ztrácejí.
  • Posunutí hlavního okna aplikace do bodu, kdy se objeví/zmizí ovládací tlačítka.


Změna nastavení trackpadu

Chcete-li upravit tlak, kterým musíte kliknout na trackpad, postupujte takto.

 1. Zvolte nabídku Apple > Předvolby systému.
 2. Klikněte na Trackpad.
 3. Klikněte na panel Ukazování a klikání.
 4. Najděte posuvník Kliknutí a nastavte ho podle svých preferencí. Pamatujte, že zvuk kliknutí se mění s nastavením tlaku kliknutí.

Když chcete přitlačení vypnout, zrušte zaškrtnutí políčka „Přitlačení a haptická odezva“. Tím deaktivujete funkce popsané na panelu předvoleb trackpadu.

Některé z příkladů toho, co můžete dělat přitlačením, fungují, jen když máte zapnutou volbu „Zatlačte jedním prstem“. Tuto volbu zapnete nebo vypnete na panelu Ukazování a klikání v části Hledání a datové detektory.

Na některých noteboocích Mac můžete vypnout zvuk kliknutí na trackpadu tím, že vyberete volbu Tiché klikání.


Force Touch trackpad musí být připojený k napájení, aby klikal.

Force Touch trackpad potřebuje k poskytování haptické odezvy (například kliknutí) napájení, takže když je vypnutý, nekliká. To platí pro Magic Trackpad a Force Touch trackpady vestavěné v noteboocích Mac.

Datum zveřejnění: