Správa zdravotních dat na iPhonu, iPodu touch a Apple Watch

Data do aplikace Zdraví můžete zadávat sami, ale taky si můžete nastavit, aby se do ní posílala data z jiných aplikací a doplňků, a určit, jakou budou mít v aplikaci Zdraví prioritu.

Jak přidat data do aplikace Zdraví

Aplikace Zdraví automaticky počítá vaše kroky a ušlou nebo uběhnutou vzdálenost. A pokud máte i Apple Watch, ty budou automaticky zaznamenávat všechna data o vaší aktivitě. Pokud už ke sledování svého zdraví používáte jinou aplikaci, můžete ji zkusit propojit s aplikací Zdraví, abyste měli všechna data na jednom místě. 

Zadání informací o vašem zdraví

 1. Otevřete aplikaci Zdraví a klepněte na panel Prohlížet. 
 2. Klepněte na nějakou kategorii, například Aktivita. 
 3. Klepněte na nějakou podkategorii, například Kroky.
 4. Klepněte na Přidat data v pravém horním rohu.
 5. Zadejte datum, čas a zdravotní data.
 6. Až skončíte, klepněte na Přidat.

Přidávání dat z jiných aplikací

 1. Otevřete aplikaci Zdraví.
 2. V pravém horním rohu klepněte na profilový obrázek .
 3. V části Soukromí klepněte na Aplikace. Zobrazí se aplikace, které už máte a jsou kompatibilní se Zdravím. Pokud tu nějakou aplikaci nevidíte, nejspíš není kompatibilní. 
 4. Klepněte na požadovanou aplikaci a zapněte kategorie zdraví, které chcete aplikací sledovat.

Možná budete muset aplikaci otevřít a upravit její nastavení, aby svá data odesílala do aplikace Zdraví. 

Nalezení aplikací kompatibilních s aplikací Zdraví

 1. Otevřete aplikaci Zdraví a klepněte na panel Prohlížet.
 2. Klepněte na kategorii, třeba na Spánek. 
 3. Klepněte na podkategorii, třeba Analýza spánku.
 4. Sjeďte dolů k aplikacím doporučeným pro tuto kategorii a klepněte na aplikaci, o které se chcete dozvědět víc, případně ji stáhnout. 
 5. Vraťte se k nastavení soukromí v aplikaci Zdraví a povolte druhé aplikaci čtení a zápis dat v aplikaci Zdraví. 

Sami si určíte, co se má v aplikaci Zdraví zaznamenávat a které aplikace z ní můžou načítat informace. Všechny aplikace, které chtějí přístup k rozhraní HealthKit, musí mít stanovené zásady ochrany osobních údajů. Než nějaké aplikaci povolíte přístup ke zdravotním a tréninkovým informacím, podívejte se na její zásady ochrany osobních údajů.

Přidání dat z Apple Watch

 • Pokud se chcete podívat na své cíle a údaje o pohybu, cvičení a stání, otevřete aplikaci Zdraví, klepněte na panel Prohlížení a potom na Aktivita.
 • Chcete-li zobrazit svá data o tepové frekvenci, otevřete aplikaci Zdraví, klepněte na Prohlížení a pak na Srdce. Přečtěte si víc o přesnosti a omezeních čidla tepové frekvence.
 • Chcete-li zobrazit data z aplikace Dýchání, otevřete aplikaci Zdraví, klepněte na Prohlížení a pak na Mindfulness. Víc o aplikaci Dýchání.
 • Další aplikace na Apple Watch můžou taky číst a zapisovat data v aplikaci Zdraví. Můžete je spravovat přímo na Apple Watch: Přejděte do Nastavení > Zdraví > Aplikace. 

Pokud aplikace Zdraví neměří kroky nebo jiné údaje, zkuste tento postup:

 1. Otevřete aplikaci Zdraví.
 2. Klepněte na svůj profil  a pak na Zařízení.  
 3. Klepněte na své Apple Watch.
 4. Klepněte na Nastavení soukromí a zkontrolujte, jestli máte zapnutou volbu Sledování kondice.

Jak aplikace Zdraví nakládá s daty z více zdrojů

Aplikace Zdraví získává podobná data z různých zdrojů, třeba kroky, které napočítal iPhone nebo záznam aktivit z Apple Watch, a třídí je podle toho, z jakých zdrojů pocházejí. Ve výchozím nastavení používá Zdraví tuto prioritu dat:

 1. Ručně zadaná zdravotní data.
 2. Data z iPhonu, iPodu touch a Apple Watch. 
 3. Data z aplikací a Bluetooth zařízení.

Když přidáte nový zdroj dat, objeví se nad všemi ostatními zařízeními a aplikacemi, které posílají data do aplikace Zdraví. Pořadí zdrojů můžete kdykoli změnit.

Zobrazení zdrojů dat

Takto se můžete podívat, které aplikace a zařízení aktualizují jednotlivé kategorie zdraví:

 1. Otevřete aplikaci Zdraví a klepněte na panel Prohlížet. 
 2. Klepněte na kategorii, třeba na Aktivitu. Pokud danou kategorii nevidíte, sjeďte dolů k vyhledávacímu pruhu a zadejte kategorii.
 3. Klepněte na nějakou podkategorii, například Kroky.
 4. Sjeďte dolů a klepněte na Zdroje dat a přístup. Zobrazí se tu jen ty zdroje, které posílají data tohoto typu. 

Takto můžete zobrazit všechny zdroje aplikace Zdraví:

 1. Otevřete aplikaci Zdraví. 
 2. V pravém horním rohu klepněte na profilový obrázek .
 3. Sjeďte dolů k Soukromí a klepněte na Aplikace nebo zařízení.

 

Změna priority zdrojů dat

Pokud chcete změnit, které zdroje budou mít v aplikaci Zdraví přednost:

 1. Otevřete aplikaci Zdraví a klepněte na panel Prohlížení.
 2. Klepněte na kategorii a pak na podkategorii.
 3. Sjeďte dolů a klepněte na Zdroje dat a přístup.
 4. Klepněte na Upravit.
 5. Podržte tlačítko pro změnu pořadí  vedle některého ze zdrojů a potom ho v seznamu přesuňte nahoru nebo dolů.
 6. Pokud chcete zdroj dat vypnout, aby už do dané kategorie nepřispíval žádnými daty, klepněte vedle něj na symbol zaškrtnutí.
 7. Klepněte na Hotovo.

Pokud data stejného typu posílá víc různých aplikací, bude mít zdroj uvedený nahoře přednost před ostatními. Nově přidané aplikace nebo zařízení se automaticky zařadí na začátek seznamu, nad iPhone nebo iPod touch. 

Zálohování dat z aplikace Zdraví

Data aplikace Zdraví se ukládají na iCloud a šifrují se jak při přenosu mezi vaším zařízením a iCloudem, tak i v samotném úložišti na iCloudu. Šifrování mezi koncovými body vyžaduje iOS 12 a dvoufaktorové ověření. Pokud nechcete data aplikace Zdraví ukládat na iCloud, přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > iCloud a vypněte Zdraví.

Pokud iCloud nepoužíváte, můžete si zdravotní data zálohovat do zašifrované zálohy iTunes

Všechny informace, které o sobě zadáte nebo naměříte, máte plně pod kontrolou a při zamknutí iPhonu se zašifrují vaším kódem. 

Prozkoumejte další možnosti zdravotních funkcí

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: