Správa zdravotních dat na iPhonu, iPodu touch a Apple Watch

Data do aplikace Zdraví můžete zadávat ručně, ale taky si můžete nastavit, aby se do ní posílala data z jiných aplikací a doplňků, a určit, jakou budou mít v aplikaci Zdraví prioritu.

Jak aplikace Zdraví nakládá s daty z více zdrojů

Aplikace Zdraví získává podobná data z různých zdrojů (třeba kroky, které napočítal iPhone, a kroky, které napočítal sportovní náramek) a třídí je podle toho, z jakých zdrojů pocházejí. Ve výchozím nastavení používá Zdraví tuto prioritu dat:

 1. Ručně zadaná zdravotní data.
 2. Data z iPhonu, iPodu touch a Apple Watch. 
 3. Data z aplikací a Bluetooth zařízení.

Když přidáte nový zdroj dat, například nový krokoměr, objeví se nad všemi ostatními zařízeními a aplikacemi jiných výrobců, které posílají data do aplikace Zdraví. Pořadí zdrojů můžete kdykoli změnit.

     

Zobrazení zdrojů dat

Pokud se chcete podívat, které zdroje aktualizují data v konkrétních kategoriích aplikace Zdraví:

 1. Otevřete aplikaci Zdraví a klepněte na panel Zdravotní data.
 2. Klepněte na kategorii, třeba na Aktivitu. Anebo přejetím dolů vyvolejte vyhledávací pole a napište do něj kategorii.
 3. Klepněte na typ dat, třeba na Kroky.
 4. Klepněte na Zdroje dat a přístup. Zobrazí se tu jen ty zdroje, které posílají data tohoto typu. 

Všechny zdroje zobrazíte takhle:

 1. Otevřete aplikaci Zdraví a klepněte na panel Zdroje. 
 2. Klepněte na aplikaci nebo zařízení. 
 3. Vyberte, které kategorie může daný zdroj v aplikaci Zdraví číst nebo aktualizovat.

     

Změna priority zdrojů dat

Pokud chcete změnit, které zdroje budou mít v aplikaci Zdraví přednost:

 1. Otevřete aplikaci Zdraví a klepněte na panel Zdravotní data.
 2. Klepněte na kategorii, třeba na Aktivitu.
 3. Klepněte na typ dat, třeba na Kroky.
 4. Klepněte na Zdroje dat a přístup a potom na Upravit.
 5. Podržte  vedle některého ze zdrojů a potom ho v seznamu přesuňte nahoru nebo dolů.
 6. Pokud chcete zdroj dat vypnout, aby už do dané kategorie nepřispíval žádnými daty, klepněte vedle něj na symbol zaškrtnutí.
 7. Nakonec klepněte na Hotovo.

Pokud data stejného typu posílá víc různých aplikací, bude mít zdroj uvedený nahoře přednost před ostatními. Nově přidané aplikace nebo zařízení se automaticky zařadí na začátek seznamu, nad iPhone nebo iPod touch. 

     

Zadávání dat

Data, která nesleduje žádná aplikace ani zařízení, můžete zadat ručně. Například pokud vám doktor sdělí váš krevní tlak, můžete ho sem zadat.

 1. Otevřete aplikaci Zdraví a klepněte na panel Zdravotní data. 
 2. Klepněte na kategorii, třeba na Vitální funkce.
 3. Zadejte typ dat, třeba Krevní tlak.
 4. Klepněte na ikonu přidání.
 5. Zadejte datum, čas a zdravotní data.
 6. Až skončíte, klepněte na Přidat.

Další informace

Nastavení a používání aplikace Zdraví na iPhonu nebo iPodu touch.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: