Použití režimu Nerušit s funkcí Soustředění na iPhonu nebo iPadu

Funkce Soustředění v systému iOS 15 a iPadOS 15 nebo novějším umožňuje použít režim Nerušit ke ztišení vyzvánění, upozornění a oznámení, která dostáváte, když je zařízení zamknuté. Taky můžete naplánovat automatické zapnutí režimu Nerušit a umožnit příjem hovorů od vybraných lidí.

Když je zapnutý režim Nerušit, ve stavovém řádku a na uzamčené obrazovce se zobrazuje ikona půlměsíce .

Zapnutí režimu Nerušit

  1. Přejděte do Nastavení > Soustředění.
  2. Klepněte na Nerušit.
    iPhone znázorňující, jak zapnout režim Nerušit
  3. V části Zapnout automaticky můžete nastavit zapínání režimu Nerušit v určitou dobu, na určitém místě nebo při používání určité aplikace.

Zapnutí režimu Nerušit z Ovládacího centra:

  1. Otevřete Ovládací centrum na iPhonu, iPodu touch nebo na iPadu
  2. Podržte volbu Soustředění a pak klepněte na Nerušit.

Změna nastavení režimu Nerušit

Pokud nechcete být v určitou dobu rušeni, můžete si nastavit časový plán a změnit další funkce režimu Nerušit, které vám pomohou se soustředit.

Obrazovka iPhonu znázorňující, jak upravit nastavení režimu Nerušit 

  1. Přejděte do Nastavení > Soustředění.
  2. Klepněte na Nerušit.
  3. Můžete si vybrat povolená nebo ztišená oznámení od určitých lidí a aplikací, propojit s daným režimem uzamčenou obrazovku nebo plochu, nechat tento režim soustředění zapínat automaticky a přidat filtry soustředění.

Další informace

Datum zveřejnění: