Používání režimu Nerušit na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Režimem Nerušit můžete ztišit hovory, upozornění a oznámení, když je zařízení zamknuté. Taky můžete naplánovat automatické zapnutí režimu Nerušit a umožnit příjem hovorů od vybraných lidí.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Nerušit

Když je zapnutý režim Nerušit, na stavovém řádku uvidíte ikonu půlměsíce ikona Nerušit. Režim Nerušit jde zapnout nebo vypnout dvěma způsoby:

V Nastaveních > Nerušit můžete režim Nerušit zapnout ručně nebo nastavit rozvrh.

 

Otevřete Ovládací centrum na iPhonu, iPodu touch nebo na iPadu. když stisknete a podrží ikonu půlměsíce ikona Nerušit, můžete snadno upravit nastavení režimu Nerušit, a když na ikonu půlměsíce ikona Nerušit klepnete, režim Nerušit se zapne nebo vypne.

Když si v aplikaci Hodiny nastavíte budík, ten se spustí i se zapnutým režimem Nerušit. Přečtěte si, jak nastavit a spravovat budíky.

Změna nastavení

Pokud nechcete být vyrušováni v určitou dobu, můžete nastavit rozvrh. Klepněte na Nastavení > Nerušit, zapněte volbu Zapnout podle rozvrhu a nastavte rozvrh. Můžete si taky vybrat, kdy chcete přijímat upozornění, hovory a oznámení:

  • Vypnout zvuk: Umožňuje vypnout zvuk hovorů a oznámení kdykoli nebo jenom když je zařízení zamčené.
  • Povolená volání: Povolí hovory od kohokoli, od nikoho, od oblíbených kontaktů nebo od určitých skupin kontaktů ve vašem zařízení nebo iCloudu.
  • Opakovaná volání: Pokud vám někdo zavolá dvakrát během tří minut, druhý hovor bude normálně vyzvánět.

Další informace

Datum zveřejnění: