Zvuky, které MacBook nebo MacBook Pro dělá, když ho zapojíte do zásuvky

MacBook (2015 a novější) a MacBook Pro (2016 a novější) přehrají tón, když je připojíte ke zdroji napájení. Tím počítač potvrzuje, že rozpoznal napájecí adaptér.

Pokud je Mac při připojování adaptéru vypnutý, pak nebude klávesnice a trackpad aktivní, dokud tento tón neuslyšíte. Po zaznění tónu můžete MacBook nebo MacBook Pro zapnout stisknutím napájecího tlačítka.

Nejlepší je používat napájecí adaptér Apple dodaný s počítačem.

Datum zveřejnění: