Převedení skladby do jiného formátu souborů pomocí aplikace Hudba nebo iTunes pro Windows

Přečtěte si, jak převést skladbu do jiného formátu a uchovat si i originál.

Aplikaci Hudba na Macu nebo iTunes pro Windows můžete použít k převádění skladeb mezi komprimovanými a nekomprimovanými formáty. Například je výhodné některé nekomprimované soubory při importu do hudební knihovny převést do komprimovaného formátu, abyste ušetřili místo na disku. Příkladem komprimovaných formátů jsou formáty MP3 a Apple Lossless Encoder. Příkladem nekomprimovaných formátů jsou formáty AIFF či WAV.

V následujících případech byste neměli zaznamenat pokles kvality zvuku: 

 • Převod mezi nekomprimovanými formáty
 • Převod ztrátově komprimovaného formátu na nekomprimovaný nebo bezeztrátově komprimovaný

V následujících případech můžete zaznamenat pokles kvality zvuku:

 • Převod mezi ztrátově komprimovanými formáty
 • Převod nekomprimovaného nebo bezeztrátově komprimovaného formátu na ztrátově komprimovaný

Další informace o kompresi zvuku.

Chcete-li hudbu převést do jiného formátu, nejlepších výsledků dosáhnete, když ji znovu importujete z původního zdroje a použijete nový formát kódování.

Převádět se dají skladby, které máte v hudební knihovně, ve složce nebo na disku.

Převádění skladeb v hudební knihovně

Níže si najděte postup pro své zařízení.

Na Macu

 1. Otevřete aplikaci Hudba.
 2. Na řádku nabídek vyberte Hudba > Předvolby.
 3. Klikněte na panel Soubory a pak na Nastavení importu.
 4. Klikněte na nabídku v části Pro import použít a vyberte formát kódování, do kterého chcete skladbu převést.
 5. Klikněte na OK.
 6. Vyberte v knihovně jednu či více skladeb, které chcete převést.
 7. Zvolte v nabídce Soubor > Převést a potom Vytvořit verzi pro [formát].

Nová skladba se ve vaší knihovně zobrazí u původních souborů.

Na počítači s Windows

 1. Otevřete iTunes pro Windows.
 2. Na řádku nabídek zvolte Upravit > Předvolby.
 3. Klikněte na panel Obecné a pak na Nastavení importu.
 4. Klikněte na nabídku v části Pro import použít a vyberte formát kódování, do kterého chcete skladbu převést.
 5. Klikněte na OK.
 6. Vyberte v knihovně jednu či více skladeb, které chcete převést.
 7. Zvolte v nabídce Soubor > Převést a potom Vytvořit verzi pro [formát].

Nová skladba se ve vaší knihovně zobrazí u původních souborů.

Převádění skladeb ze souborů ve složce nebo na disku

Můžete importovat skladby do aplikace Hudba nebo do iTunes pro Windows a současně je přitom převádět. Tím vytvoříte převedenou kopii souboru ve své hudební knihovně – ať už v aplikaci Hudba na Macu, nebo v iTunes pro Windows.

Chcete-li převést všechny skladby z určité složky na disku, použijte postup níže pro vaše zařízení.

Starší zakoupené skladby jsou kódované ve formátu Chráněné AAC, který zabraňuje jejich převodu.

Na Macu

 1. Otevřete aplikaci Hudba.
 2. Na řádku nabídek vyberte Hudba > Předvolby.
 3. Klikněte na panel Soubory a pak na Nastavení importu.
 4. Klikněte na nabídku v části Pro import použít a vyberte formát kódování, do kterého chcete skladby převést. 
 5. Klikněte na OK.
 6. Na klávesnici podržte klávesu Alt a zvolte Soubor > Převést > Převést na [předvolba importu].
 7. Vyberte složku nebo disk obsahující skladby, které chcete importovat a převést.

V knihovně se vám zobrazí skladby v původním formátu spolu s převedenými skladbami.

Na počítači s Windows

 1. Otevřete iTunes pro Windows.
 2. Na řádku nabídek zvolte Upravit > Předvolby.
 3. Klikněte na panel Obecné a pak na Nastavení importu.
 4. Klikněte na nabídku v části Pro import použít a vyberte formát kódování, do kterého chcete skladby převést. 
 5. Klikněte na OK.
 6. Na klávesnici podržte klávesu Shift a zvolte Soubor > Převést > Převést na [předvolba importu].
 7. Vyberte složku nebo disk obsahující skladby, které chcete importovat a převést.

V knihovně se vám zobrazí skladby v původním formátu spolu s převedenými skladbami.

Další informace

Když převedete soubor pomocí aplikace Hudba nebo iTunes pro Windows, originální soubor zůstane nezměněný na původním místě. Aplikace Hudba nebo iTunes pro Windows vytvoří převedený soubor z kopie originálu.

Informace o kompresi

Při převádění skladeb do určitých komprimovaných formátů může dojít ke ztrátě některých dat. Soubory v těchto komprimovaných formátech jsou daleko menší, takže si můžete uložit víc skladeb. Kvalita zvuku však nemusí být tak vysoká jako u původního nekomprimovaného formátu.

Je možné, že rozdíl mezi komprimovanou a nekomprimovanou skladbou neuslyšíte. Záleží na konkrétní skladbě, na reproduktorech nebo sluchátkách a na zvukovém zařízení.

Data, která se při kompresi skladby ztratí, se převodem do nekomprimovaného formátu nedají obnovit. Pokud převedete skladbu z komprimovaného formátu do nekomprimovaného, její kvalita se nezlepší. Soubor pouze bude zabírat víc místa na disku. Příkladem je situace, kdy skladbu z komprimovaného formátu MP3 převedete do nekomprimovaného formátu AIFF. Skladba bude na pevném disku zabírat mnohem víc místa, znít však bude stejně jako komprimovaný soubor. Chcete-li využívat nekomprimované formáty, měli byste skladby v těchto formátech už importovat.

Informace o autorských právech

Aplikaci Hudba nebo iTunes pro Windows můžete použít ke kopírování materiálů. Licenci máte pouze pro reprodukování:

 • médií nechráněných autorskými právy
 • médií, na která máte autorská práva
 • médií, k jejichž reprodukci máte oprávnění nebo zákonné povolení

Pokud si nejste jistí, jaká jsou vaše práva na kopírování daného materiálu, obraťte se na svého právního poradce. Další informace najdete v dokumentu Podmínky poskytování služeb Apple Media.

Datum zveřejnění: