Převedení skladby do jiného formátu souborů pomocí aplikace Hudba nebo iTunes pro Windows

Přečtěte si, jak převést skladbu do jiného formátu a uchovat si i originál.

Aplikaci Hudba na Macu nebo iTunes pro Windows můžete použít k převádění skladeb mezi komprimovanými a nekomprimovanými formáty. Například je výhodné některé nekomprimované soubory při importu do hudební knihovny převést do komprimovaného formátu, abyste ušetřili místo na disku. Příkladem komprimovaných formátů jsou formáty MP3 a Apple Lossless. Příkladem nekomprimovaných formátů jsou formáty AIFF či WAV.

V následujících případech byste neměli zaznamenat pokles kvality zvuku: 

 • Převod mezi nekomprimovanými formáty
 • Převod ztrátově komprimovaného formátu na nekomprimovaný nebo bezeztrátově komprimovaný

V následujících případech můžete zaznamenat pokles kvality zvuku:

 • Převod mezi ztrátově komprimovanými formáty
 • Převod nekomprimovaného nebo bezeztrátově komprimovaného formátu na ztrátově komprimovaný

Další informace o kompresi zvuku.

Chcete-li hudbu převést do jiného formátu, nejlepších výsledků dosáhnete, když ji znovu importujete z původního zdroje a použijete nový formát kódování.

Převádět se dají skladby, které máte v hudební knihovně, ve složce nebo na disku.

Převádění skladeb v hudební knihovně

Níže si najděte postup pro své zařízení.

Na Macu

 1. Otevřete aplikaci Hudba.
 2. Na řádku nabídek vyberte Hudba > Předvolby.
 3. Klikněte na panel Soubory a pak na Nastavení importu.
 4. Klikněte na nabídku v části Pro import použít a vyberte formát kódování, do kterého chcete skladbu převést.
 5. Klikněte na OK.
 6. Vyberte v knihovně jednu či více skladeb, které chcete převést.
 7. Zvolte v nabídce Soubor > Převést a potom Vytvořit verzi pro [formát].

Nová skladba se ve vaší knihovně zobrazí u původních souborů.

Na počítači s Windows

 1. Otevřete iTunes pro Windows.
 2. Na řádku nabídek zvolte Upravit > Předvolby.
 3. Klikněte na panel Obecné a pak na Nastavení importu.
 4. Klikněte na nabídku v části Pro import použít a vyberte formát kódování, do kterého chcete skladbu převést.
 5. Klikněte na OK.
 6. Vyberte v knihovně jednu či více skladeb, které chcete převést.
 7. Zvolte v nabídce Soubor > Převést a potom Vytvořit verzi pro [formát].

Nová skladba se ve vaší knihovně zobrazí u původních souborů.

Převádění skladeb ze souborů ve složce nebo na disku

Můžete importovat skladby do aplikace Hudba nebo do iTunes pro Windows a současně je přitom převádět. Tím vytvoříte převedenou kopii souboru ve své hudební knihovně – ať už v aplikaci Hudba na Macu, nebo v iTunes pro Windows.

Chcete-li převést všechny skladby z určité složky na disku, použijte postup níže pro vaše zařízení.

Starší zakoupené skladby jsou kódované ve formátu Chráněné AAC, který zabraňuje jejich převodu. Přečtěte si, jak je upgradovat a pak převést do jiného formátu.

Na Macu

 1. Otevřete aplikaci Hudba.
 2. Na řádku nabídek vyberte Hudba > Předvolby.
 3. Klikněte na panel Soubory a pak na Nastavení importu.
 4. Klikněte na nabídku v části Pro import použít a vyberte formát kódování, do kterého chcete skladby převést. 
 5. Klikněte na OK.
 6. Na klávesnici podržte klávesu Alt a zvolte Soubor > Převést > Převést na [předvolba importu].
 7. Vyberte složku nebo disk obsahující skladby, které chcete importovat a převést.

V knihovně se vám zobrazí skladby v původním formátu spolu s převedenými skladbami.

Na počítači s Windows

 1. Otevřete iTunes pro Windows.
 2. Na řádku nabídek zvolte Upravit > Předvolby.
 3. Klikněte na panel Obecné a pak na Nastavení importu.
 4. Klikněte na nabídku v části Pro import použít a vyberte formát kódování, do kterého chcete skladby převést. 
 5. Klikněte na OK.
 6. Na klávesnici podržte klávesu Shift a zvolte Soubor > Převést > Převést na [předvolba importu].
 7. Vyberte složku nebo disk obsahující skladby, které chcete importovat a převést.

V knihovně se vám zobrazí skladby v původním formátu spolu s převedenými skladbami.

Další informace

Když převedete soubor pomocí aplikace Hudba nebo iTunes pro Windows, originální soubor zůstane nezměněný na původním místě. Aplikace Hudba nebo iTunes pro Windows vytvoří převedený soubor z kopie originálu.

Informace o kompresi

Při převádění skladeb do určitých komprimovaných formátů může dojít ke ztrátě některých dat. Soubory v těchto komprimovaných formátech jsou daleko menší, takže si můžete uložit víc skladeb. Kvalita zvuku však nemusí být tak vysoká jako u původního nekomprimovaného formátu.

Je možné, že rozdíl mezi komprimovanou a nekomprimovanou skladbou neuslyšíte. Záleží na konkrétní skladbě, na reproduktorech nebo sluchátkách a na zvukovém zařízení.

Data, která se při kompresi skladby ztratí, se převodem do nekomprimovaného formátu nedají obnovit. Pokud převedete skladbu z komprimovaného formátu do nekomprimovaného, její kvalita se nezlepší. Soubor pouze bude zabírat víc místa na disku. Příkladem je situace, kdy skladbu z komprimovaného formátu MP3 převedete do nekomprimovaného formátu AIFF. Skladba bude na pevném disku zabírat mnohem víc místa, znít však bude stejně jako komprimovaný soubor. Chcete-li využívat nekomprimované formáty, měli byste skladby v těchto formátech už importovat.

Informace o autorských právech

Aplikaci Hudba nebo iTunes pro Windows můžete použít ke kopírování materiálů. Licenci máte pouze pro reprodukování:

 • médií nechráněných autorskými právy,
 • médií, na která máte autorská práva,
 • médií, k jejichž reprodukci máte oprávnění nebo zákonné povolení.

Pokud si nejste jistí, jaká jsou vaše práva na kopírování daného materiálu, obraťte se na svého právního poradce. Další informace najdete v dokumentu Podmínky poskytování služeb Apple Media.

Datum zveřejnění: