Převedení skladby do jiného formátu souboru pomocí iTunes

Přečtěte si, jak převést skladbu do jiného formátu a uchovat si i originál.

Pomocí iTunes můžete soubory skladeb převádět do komprimovaných i nekomprimovaných formátů. Některé nekomprimované soubory může být například vhodné naimportovat do iTunes v komprimovaném formátu, abyste ušetřili místo na disku. Příkladem komprimovaných formátů jsou formáty MP3 a Apple Lossless. Příkladem nekomprimovaných formátů jsou formáty AIFF či WAV.

V následujících případech byste neměli zaznamenat pokles kvality zvuku: 

 • převod mezi nekomprimovanými formáty;
 • převod komprimovaného formátu na nekomprimovaný.

V následujících případech můžete zaznamenat pokles kvality zvuku:

 • převod mezi komprimovanými formáty;
 • převod nekomprimovaného formátu na komprimovaný.

Další informace o kompresi zvuku.

Chcete-li hudbu převést do jiného formátu, nejlepších výsledků dosáhnete, když ji znovu importujete z původního zdroje a použijete nový formát kódování.

Převádět se dají formáty skladeb, které máte v knihovně iTunes, ve složce nebo na disku.

Převádění skladeb, které vaše knihovna iTunes již obsahuje

 1. Spusťte iTunes.
 2. Mac: Na řádku nabídek u horního okraje obrazovky vyberte iTunes > Předvolby.
  Windows: Na řádku nabídek nahoře v okně iTunes vyberte Úpravy > Předvolby.
 3. Klikněte na kartu Obecné a pak klikněte na tlačítko Nastavení importu ve spodní části okna.
 4. Klikněte na nabídku v části Pro import použít a vyberte formát kódování, do kterého chcete skladbu převést. 
 5. Kliknutím na OK nastavení uložte.
 6. V knihovně vyberte jednu nebo více skladeb, které chcete převést.
 7. Vyberte nabídku Soubor > Převést a potom Vytvořit verzi pro [formát]. Zobrazí se formát, který jste vybrali v kroku 4. Pokud jste například zvolili formát Apple Lossless Encoder, vyberte Vytvořit verzi Apple Lossless.

Nová skladba se ve vaší knihovně zobrazí u původních souborů.

Převádění skladeb ze souborů ve složce nebo na disku

Skladby můžete do iTunes importovat a zároveň je převést. Tím na základě vašich předvoleb iTunes vytvoříte v knihovně iTunes převedenou kopii souboru.

Převedení všech skladeb ve složce nebo na disku:

 1. Spusťte iTunes.
 2. Mac: Na řádku nabídek u horního okraje obrazovky vyberte iTunes > Předvolby.
  Windows: Na řádku nabídek nahoře v okně iTunes vyberte Úpravy > Předvolby.
 3. Klikněte na kartu Obecné a pak klikněte na tlačítko Nastavení importu ve spodní části okna.
 4. Klikněte na nabídku v části Pro import použít a vyberte formát kódování, do kterého chcete skladby převést. 
 5. Kliknutím na OK nastavení uložte.
 6. Podržte stisknutou klávesu Alt (na Macu) nebo Shift (na Windows) a zvolte Soubor > Převést > Převést do [nastavení pro import]. Zobrazí se formát, který jste vybrali v kroku 4. Pokud jste například zvolili formát Apple Lossless Encoder, vyberte Převést na Apple Lossless.
 7. Vyberte složku nebo disk obsahující skladby, které chcete importovat a převést. iTunes převedou všechny skladby ve složce nebo na disku.

V knihovně se vám zobrazí skladby v původním formátu spolu s převedenými skladbami.

Starší zakoupené skladby jsou kódované ve formátu Chráněné AAC, který zabraňuje jejich převodu. Přečtěte si, jak je upgradovat a pak převést do jiného formátu.

Další informace

Při převádění souboru s použitím iTunes zůstává původní soubor beze změny ve stejném umístění. iTunes vytvoří převedený soubor z kopie originálu.

Informace o kompresi

Při převádění skladeb do určitých komprimovaných formátů může dojít ke ztrátě některých dat. Soubory v těchto komprimovaných formátech jsou daleko menší, takže si můžete uložit víc skladeb. Kvalita zvuku však nemusí být tak vysoká jako u původního nekomprimovaného formátu.

Je možné, že rozdíl mezi komprimovanou a nekomprimovanou skladbou neuslyšíte. Záleží na konkrétní skladbě, na reproduktorech nebo sluchátkách a na zvukovém zařízení.

Data, která se při kompresi skladby ztratí, se převodem do nekomprimovaného formátu nedají obnovit. Pokud převedete skladbu z komprimovaného formátu do nekomprimovaného, její kvalita se nezlepší. Soubor pouze bude zabírat víc místa na disku. Příkladem je situace, kdy skladbu z komprimovaného formátu MP3 převedete do nekomprimovaného formátu AIFF. Skladba bude na pevném disku zabírat mnohem víc místa, znít však bude stejně jako komprimovaný soubor. Chcete-li využívat nekomprimované formáty, měli byste skladby v těchto formátech už importovat.

Informace o autorských právech

Software iTunes můžete používat k reprodukování médií. Licenci máte pouze pro reprodukování:

 • médií nechráněných autorskými právy,
 • médií, na která máte autorská práva,
 • médií, k jejichž reprodukci máte oprávnění nebo zákonné povolení.

Pokud si nejste jistí, jaká jsou vaše práva na kopírování daného materiálu, obraťte se na svého právního poradce. Další informace najdete na webu Smluvní podmínky pro iTunes Store.

Datum zveřejnění: