Jak vynuceně restartovat iPod

Když iPod nereaguje, zkuste ho vynuceně restartovat.

Vynucené restartování iPodu touch

Řiďte se pokyny pro váš model:

iPod touch (7. generace)

Aspoň na 10 sekund podržte horní tlačítko a tlačítko zeslabení hlasitosti, dokud neuvidíte logo Apple.

Vynucené restartování iPodu touch (6. generace) a staršího

Aspoň na 10 sekund podržte horní tlačítko a tlačítko plochy, dokud neuvidíte logo Apple.

Potřebujete další pomoc?

Vynucené restartování iPodu nano

Řiďte se pokyny pro váš model:

iPod nano (7. generace)

Podržte tlačítko spánku/probuzení spolu s tlačítkem plochy, dokud se nevypne obrazovka. Pak počkejte několik sekund, než se zařízení restartuje. Pořád potřebujete pomoct? Připojte iPod k napájení a zkuste to znova. 

iPod nano (6. generace)

Aspoň na 8 sekund podržte tlačítko spánku/probuzení spolu s tlačítkem snížení hlasitosti, dokud se nezobrazí logo Apple. Pořád potřebujete pomoct? Připojte iPod k napájení a zkuste to znova. 

iPod nano (5. generace) a starší

Posuňte přepínač Hold do odemčené polohy. Potom aspoň na 8 sekund podržte tlačítko Menu spolu se středovým tlačítkem (tlačítkem výběru), dokud se nezobrazí logo Apple.

Potřebujete další pomoc?

Vynucené restartování iPodu shuffle

Vynucené restartování iPodu classic

  1. Posuňte přepínač Hold do odemčené polohy.
  2. Aspoň na 8 sekund podržte tlačítko Menu spolu se středovým tlačítkem (tlačítkem výběru), dokud se nezobrazí logo Apple.

Pořád potřebujete pomoct?

  • Položte iPod na stůl a zkuste to znova. Tentokrát si při mačkání středového tlačítka hlídejte, abyste se nedotkli klikacího kolečka. Taky se ujistěte, že tlačítko Menu tisknete u vnější strany klikacího kolečka, a nikoli u středu.
  • Můžete si taky přečíst, jak nabíjet iPod classic.
  • Nevíte, který model máte

Datum zveřejnění: