Odebrání a přeinstalování iTunes a souvisejících softwarových součástí ve Windows 7 a novějších

Přečtěte si, jak můžete ve Windows 7, Windows 8 nebo Windows 10 úplně odinstalovat iTunes a související softwarové součásti.

Ve vzácných případech se může stát, že před přeinstalací iTunes nebo instalací iTunes z Microsoft Storu budete muset napřed odebrat stávající verzi iTunes a související softwarové součásti. Pokud vás pracovníci podpory AppleCare, nějaký článek nebo výstražná zpráva vyzvou k přeinstalování iTunes, můžete to udělat následujícím postupem.

Média zakoupená v iTunes Storu nebo skladby naimportované z CD se standardně ukládají do složky Moje hudba. Při odebrání iTunes se nesmažou. I když je při použití následujícího postupu vysoce nepravděpodobné, že byste o některou ze svých knihoven iTunes přišli, je vhodné si knihovnu iTunes pravidelně zálohovat.

Pokud potřebujete poradit se stažením nebo aktualizací iTunes z Microsoft Storu, obraťte se na Microsoft. Přečtěte si, co dělat, když vám nejdou aktualizovat nebo nainstalovat iTunes pro Windows stažené z webu Apple.

Odebrání iTunes a souvisejících součástí

Pokud potřebujete pomoct s odinstalací těchto součástí, použijte následující postup:

iTunes a související softwarové součásti odinstalujte v tomto pořadí:

 1. iTunes
 2. Apple Software Update
 3. Apple Mobile Device Support
 4. Bonjour
 5. Apple Application Support (32bitová verze)
 6. Apple Application Support (64bitová verze)

Na některých počítačích můžete mít dvě verze služby Apple Application Support nebo iTunes. Jedná se o očekávané chování. Pokud vidíte dvě verze, odinstalujte obě.

Nepokoušejte se tyto součásti odinstalovat v jiném pořadí ani se nepokoušejte odinstalovat jenom některé z nich. Mohlo by to mít nežádoucí důsledky. Po odinstalování součásti můžete být vyzváni k restartování počítače. Počítač restartujte až po odebrání všech součástí.

Zkontrolujte, jestli jsou iTunes a související součásti úplně odinstalované

Ve většině případů dojde odebráním iTunes a souvisejících součástí z Ovládacích panelů i k odebrání podpůrných souborů, které k těmto programům náleží. V některých vzácných případech můžou nějaké soubory v počítači zůstat. Po odebrání iTunes a souvisejících součástí následujícím postupem vyhledejte a odeberte veškeré další podpůrné soubory.

 1. Stisknutím klávesové zkratky Windows + R otevřete okno Spustit.
 2. Do okna Spustit zadejte:
  %programfiles%
 3. Kliknutím na OK otevřete složku Program Files.
 4. Smažte následující složky (pokud existují):
  iTunes
  Bonjour
  iPod

  Pokud uvidíte zprávu s textem „Nejde odstranit soubor iPodService.exe: Je používán jiným programem nebo uživatelem“, proveďte dodatečný postup uvedený na konci tohoto článku a teprve potom pokračujte se zbytkem následujících kroků.
 5. Otevřete složku Common Files a potom složku Apple.
 6. Smažte následující složky (pokud existují):
  Mobile Device Support
  Apple Application Support
  CoreFP
 7. V okně Počítač otevřete místní disk C:, případně jiný disk, na kterém máte nainstalované programy.

  Pokud používáte 32bitovou verzi Windows, pokračujte krokem 13.
  Pokud používáte 64bitovou verzi Windows, pokračujte krokem 8.

 8. Otevřete složku Program Files (x86).
 9. Vyhledejte a smažte následující složky (pokud existují): 
  iTunes
  Bonjour
  iPod
 10. Otevřete složku Common Files a potom složku Apple.
 11. Vyhledejte a smažte následující složky (pokud existují):
  Mobile Device Support
  Apple Application Support
  CoreFP
 12. V okně Počítač otevřete místní disk C: nebo jiný disk, na kterém máte nainstalovaný operační systém.
 13. Klikněte pravým tlačítkem na Koš a vyberte Vysypat koš.

Přeinstalování iTunes a souvisejících součástí

Až budou iTunes úplně odinstalované, restartujte počítač (pokud jste to už neudělali). Stáhněte si nejnovější verzi iTunes pro PC:

Co dělat, pokud problém přetrvává:

 • Pokud máte iTunes stažené z Microsoft Storu, obraťte se na podporu Microsoftu.
 • Pokud jste si iTunes stáhli z webu Apple, obraťte se na podporu Apple.

Když se zobrazuje upozornění o souboru „iPodService.exe“

Pokud se vám při pokusu o smazání složky iPod zobrazí zpráva „Nelze odstranit soubor iPodService.exe: Je používán jiným programem nebo uživatelem“, použijte tento postup.

 1. Přesvědčte se, že nemáte spuštěné iTunes ani nástroj iPod Updater.
 2. Stiskněte současně klávesy Control, Alt a Delete.
 3. Vyberte možnost Spustit Správce úloh.
 4. Klikněte na kartu Procesy.
 5. Vyhledejte v seznamu položku iPodService.exe.
 6. Klikněte na položku iPodService.exe a potom klikněte na Ukončit proces.
 7. Zavřete Správce úloh.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: