Omezení přístupu k funkcím kontroly pravopisu a slovníkových definic v iOS zařízeních

iOS 8.1.3 představuje možnosti konfiguračních profilů, které můžete používat k omezení přístupu k funkcím kontroly pravopisu a slovníkových definic ve spravovaných zařízeních.

Ve spravovaných zařízeních můžete prostřednictvím hodnot klíčů zakázat přístup k těmto funkcím:

  • vyhledávání definic zvýrazněných slov,
  • kontrola pravopisu a automatické opravy při psaní,
  • prediktivní klávesnice.

Tyto klíče jsou definovány jako součást datové části profilu Restrictions (Omezení) a jsou zdokumentovány v dokumentu Configuration Profile Key Reference (Referenční informace pro klíče konfiguračního profilu).

Klíč Typ Hodnota
allowDefinitionLookup Logická hodnota Jenom spravovaná zařízení
Nastavení false (nepravda) vypne vyhledávání definic.
Výchozí hodnota je true (pravda).
allowSpellCheck Logická hodnota Jenom spravovaná zařízení
Nastavení false (nepravda) vypne opravy pravopisu.
Výchozí hodnota je true (pravda).
allowAutoCorrection Logická hodnota Jenom spravovaná zařízení
Nastavení false (nepravda) vypne automatické opravy pravopisu při psaní.
Výchozí hodnota je true (pravda).
allowPredictiveKeyboard Logická hodnota Jenom spravovaná zařízení
Nastavení false (nepravda) vypne prediktivní klávesnice.
Výchozí hodnota je true (pravda).

Další informace o konfiguračních profilech najdete v dokumentu iOS Deployment Reference (Referenční informace pro nasazování iOS).

Poznámka: Tyto možnosti nejsou v Apple Configuratoru nebo Profile Manageru v současnosti uvedené. Pokud používáte řešení MDM od jiného výrobce, požádejte dodavatele řešení o informace týkající se používání těchto funkcí.

Instalace vlastního profilu

Přestože tato omezení v Apple Configuratoru nebo Profile Manageru nejsou v současnosti uvedená, můžete vytvořit profil a nainstalovat ho do spravovaného zařízení pomocí Apple Configuratoru. Některá řešení MDM jiných výrobců tato nastavení umožňují řídit taky přímo, nebo můžete naimportovat vlastní profil, podobný níže uvedenému příkladu. Informace o používání těchto možností získáte u svého dodavatele řešení MDM.

Ukázkový profil

Vlastní profil můžete vytvořit v textovém editoru, jako je TextEdit.

V tomto příkladu jsou všechny čtyři možnosti vypnuté a profil je možné odstranit. Pokud chcete některou z možností nechat zapnutou, změňte před uložením dokumentu text za příslušným klíčem z možnosti <false/> na <true/>.

Pokud chcete zabránit uživatelům, aby měli možnost profil odstranit, změňte text za klíčem PayloadRemovalDisallowed z možnosti <false/> na <true/>.

  1. Zkopírujte níže uvedený text od řetězce <?xml po řetězec </plist>.
  2. Otevřete v TextEditu nový dokument.
  3. Zvolte Formát > Převést na prostý text.
  4. Vložte text do prázdného okna TextEditu.
  5. Uložte dokument pod názvem „Disable Lookup and Spelling Features.mobileconfig“.
  6. Po výzvě potvrďte, že chcete použít příponu „.mobileconfig“.

Po importu konfiguračního profilu do Apple Configuratoru ho můžete nainstalovat do spravovaného zařízení. Pokud používáte řešení MDM jiného výrobce, které podporuje vlastní profily, požádejte dodavatele řešení o pokyny, jak profil naimportovat a nainstalovat.

Příklad

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
   <dict>
       <key>PayloadContent</key>
       <array>
           <dict>
               <key>PayloadDescription</key>
               <string>Configures restrictions</string>
               <key>PayloadDisplayName</key>
               <string>Restrictions</string>
               <key>PayloadIdentifier</key>
               <string>mdm.example.com.98D87CE5-6F05-4B65-8CAB-6062807AA17D.com.apple.applicationaccess.4B4C1A25-AD68-44FF-93B3-904F5269705C</string>
               <key>PayloadType</key>
               <string>com.apple.applicationaccess</string>
               <key>PayloadUUID</key>
               <string>E4BAF61C-FE19-4777-8494-432357829A03</string>
               <key>PayloadVersion</key>
               <integer>1</integer>
               <key>allowSpellCheck</key>
               <false/>
               <key>allowDefinitionLookup</key>
               <false/>
               <key>allowAutoCorrection</key>
               <false/>
               <key>allowPredictiveKeyboard</key>
               <false/>
           </dict>
       </array>
       <key>PayloadDisplayName</key>
       <string>Disable Lookup and Spelling Features</string>
       <key>PayloadIdentifier</key>
       <string>mdm.example.com.98D87CE5-6F05-4B65-8CAB-6062807AA17D</string>
       <key>PayloadRemovalDisallowed</key>
       <false/>
       <key>PayloadType</key>
       <string>Configuration</string>
       <key>PayloadUUID</key>
       <string>0CB19A15-A94A-433E-B897-099150FF55BE</string>
       <key>PayloadVersion</key>
       <integer>1</integer>
   </dict>
</plist>

Tento dokument bude aktualizován podle toho, jak budou k dispozici nové informace.

Datum zveřejnění: