Co když Fotky nechtějí otevřít už přenesenou knihovnu

Fotky vás upozorní, pokud se pokusíte otevřít knihovnu iPhota nebo Aperture, kterou už jste dříve přenesli. 

Když se pokusíte otevřít knihovnu iPhota nebo Aperture, kterou už jste předtím převedli na knihovnu aplikace Fotky, zobrazí se upozornění, že Fotky nemohou přenesenou knihovnu otevřít.

Kliknutím na Otevřít Fotky zobrazíte knihovnu v aplikaci Fotky. Anebo můžete otevřít původní knihovnu v iPhotu 9.6.1 nebo Aperture 3.6.

Datum zveřejnění: