Informace o bezpečnostním obsahu Apple TV 7.0.3

Tento dokument popisuje bezpečnostní obsah aktualizace Apple TV 7.0.3.

Apple v zájmu ochrany zákazníků nezveřejňuje, nekomentuje ani nepotvrzuje bezpečnostní problémy, dokud nejsou plně vyšetřeny a nejsou k dispozici potřebné opravy nebo aktualizace. Podrobnější informace o zabezpečení produktů Apple najdete na webové stránce Zabezpečení produktů Apple.

Informace o klíči PGP zabezpečení produktů Apple najdete v článku Jak používat klíč PGP zabezpečení produktů Apple.

Pokud je to možné, jako odkazy na další informace o bezpečnostních chybách se používají identifikátory CVE ID.

Informace o dalších bezpečnostních aktualizacích najdete v článku Bezpečnostní aktualizace Apple.

Apple TV 7.0.3

  • Apple TV

    K dispozici pro: Apple TV 3. generace a novější

    Dopad: Nebezpečně modifikovaný příkaz afc může umožnit přístup k chráněným částem souborového systému.

    Popis: V symbolických odkazech mechanismu afc existovala bezpečnostní slabina. Problém byl vyřešen přidáním dodatečných kontrol cest.

    CVE-ID

    CVE-2014-4480 : TaiG Jailbreak Team

  • Apple TV

    K dispozici pro: Apple TV 3. generace a novější

    Dopad: Otevření škodlivého PDF souboru může vést k nečekanému ukončení aplikace nebo ke spuštění libovolného kódu.

    Popis: Při zpracovávání PDF souborů docházelo k přetečení celých čísel. Problém byl vyřešen vylepšenou kontrolou rozsahu.

    CVE-ID

    CVE-2014-4481 : Felipe Andres Manzano z týmu Binamuse VRT v rámci programu iSIGHT Partners

  • Apple TV

    K dispozici pro: Apple TV 3. generace a novější

    Dopad: Místní uživatel může spouštět nepodepsaný kód.

    Popis: Při zpracování spustitelných souborů Mach-O s překrývajícími se segmenty docházelo k problému se správou stavů. Problém byl vyřešen vylepšením ověřování velikosti segmentů

    CVE-ID

    CVE-2014-4455 : TaiG Jailbreak Team

  • Apple TV

    K dispozici pro: Apple TV 3. generace a novější

    Dopad: Otevření škodlivého PDF souboru může vést k nečekanému ukončení aplikace nebo ke spuštění libovolného kódu.

    Popis: Při zpracovávání souborů písem docházelo k přetečení vyrovnávací paměti. Problém byl vyřešen vylepšenou kontrolou rozsahu.

    CVE-ID

    CVE-2014-4483 : Apple

  • Apple TV

    K dispozici pro: Apple TV 3. generace a novější

    Dopad: Zpracování škodlivého souboru .dfont může vést k nečekanému ukončení aplikace nebo k spuštění libovolného kódu.

    Popis: Při zpracovávání souborů .dfont docházelo k problému s poškozením paměti. Problém byl vyřešen vylepšenou kontrolou rozsahu.

    CVE-ID

    CVE-2014-4484 : Gaurav Baruah ve spolupráci s iniciativou Zero Day Initiative společnosti HP

  • Apple TV

    K dispozici pro: Apple TV 3. generace a novější

    Dopad: Zobrazení škodlivého XML souboru může vést k nečekanému ukončení aplikace nebo ke spuštění libovolného kódu.

    Popis: V analyzátoru XML souborů docházelo k přetečení vyrovnávací paměti. Problém byl vyřešen vylepšenou kontrolou rozsahu.

    CVE-ID

    CVE-2014-4485 : Apple

  • Apple TV

    K dispozici pro: Apple TV 3. generace a novější

    Dopad: Škodlivé aplikace můžou spouštět libovolný kód se systémovými oprávněními.

    Popis: Ve zpracovávání seznamu zdrojů součástí IOAcceleratorFamily existoval přístup přes nulový ukazatel. Problém byl vyřešen odebráním nepotřebného kódu.

    CVE-ID

    CVE-2014-4486 : Ian Beer z týmu Google Project Zero

  • Apple TV

    K dispozici pro: Apple TV 3. generace a novější

    Dopad: Škodlivé aplikace můžou spouštět libovolný kód se systémovými oprávněními.

    Popis: V součásti IOHIDFamily docházelo k přetečení vyrovnávací paměti. Problém byl vyřešen vylepšením ověřování velikosti.

    CVE-ID

    CVE-2014-4487 : TaiG Jailbreak Team

  • Apple TV

    K dispozici pro: Apple TV 3. generace a novější

    Dopad: Škodlivé aplikace můžou spouštět libovolný kód se systémovými oprávněními.

    Popis: Ve způsobu, jakým součást IOHIDFamily zpracovávala metadata front prostředků, existoval problém s ověřováním. Problém byl vyřešen vylepšením ověřování metadat.

    CVE-ID

    CVE-2014-4488 : Apple

  • Apple TV

    K dispozici pro: Apple TV 3. generace a novější

    Dopad: Škodlivé aplikace můžou spouštět libovolný kód se systémovými oprávněními.

    Popis: Ve způsobu, jakým součást IOHIDFamily zpracovávala fronty událostí, existoval přístup přes nulový ukazatel. Problém byl vyřešen vylepšením ověřování.

    CVE-ID

    CVE-2014-4489 : @beist

  • Apple TV

    K dispozici pro: Apple TV 3. generace a novější

    Dopad: Škodlivé nebo napadené aplikace v iOS můžou zjistit adresy v jádru.

    Popis: Při zpracovávání rozhraní API souvisejících s rozšířeními jádra docházelo k problému s únikem informací. Odezvy obsahující klíč OSBundleMachOHeaders mohly obsahovat adresy jádra, které se dají použít k obejití ochrany ASLR (náhodné generování rozložení adresního prostoru). Problém byl vyřešen zrušením posunu adres před jejich vrácením.

    CVE-ID

    CVE-2014-4491 : @PanguTeam, Stefan Esser

  • Apple TV

    K dispozici pro: Apple TV 3. generace a novější

    Dopad: Škodlivé aplikace můžou spouštět libovolný kód se systémovými oprávněními.

    Popis: V subsystému sdílené paměti jádra existoval problém, který útočníkovi umožňoval zapisovat do paměti, přestože byla určena jen pro čtení. Problém byl vyřešen přísnějším kontrolováním oprávnění ke sdílené paměti.

    CVE-ID

    CVE-2014-4495 : Ian Beer z týmu Google Project Zero

  • Apple TV

    K dispozici pro: Apple TV 3. generace a novější

    Dopad: Škodlivé nebo napadené aplikace v iOS můžou zjistit adresy v jádru.

    Popis: Jádrové rozhraní mach_port_kobject vracelo adresy v jádru a hodnoty permutace haldy, což mohlo pomoct při pokusu o obejití ochrany ASLR. Problém byl vyřešen vypnutím rozhraní mach_port_kobject v produkčních konfiguracích.

    CVE-ID

    CVE-2014-4496 : TaiG Jailbreak Team

  • Apple TV

    K dispozici pro: Apple TV 3. generace a novější

    Popis: Škodlivé aplikace v sandboxu můžou napadnout démon networkd.

    Popis: Ve způsobu, jakým součást networkd zpracovávala meziprocesovou komunikaci, existovalo několik problémů se záměnou typu. Odesláním nebezpečně formátované zprávy do součástí networkd pak bylo možné spustit libovolný kód jako proces networkd. Problém byl vyřešen dodatečnou kontrolou typu.

    CVE-ID

    CVE-2014-4492 : Ian Beer z týmu Google Project Zero

  • Apple TV

    K dispozici pro: Apple TV 3. generace a novější

    Dopad: Šablony stylů se načítají i napříč původy, což může vést k úniku dat.

    Popis: Obrázek SVG načtený v prku img mohl načítat CSS soubory i napříč původy. Problém byl vyřešen tím, že u SVG souborů bylo zavedeno lepší blokování odkazů na externí CSS soubory.

    CVE-ID

    CVE-2014-4465 : Rennie deGraaf ze společnosti iSEC Partners

  • Apple TV

    K dispozici pro: Apple TV 3. generace a novější

    Dopad: Návštěva škodlivého webu může vést k nečekanému ukončení aplikace nebo ke spuštění libovolného kódu.

    Popis: Ve WebKitu existovalo několik problémů s poškozením paměti. Problémy byly vyřešeny lepší správou paměti.

    CVE-ID

    CVE-2014-3192 : cloudfuzzer

    CVE-2014-4459

    CVE-2014-4466 : Apple

    CVE-2014-4468 : Apple

    CVE-2014-4469 : Apple

    CVE-2014-4470 : Apple

    CVE-2014-4471 : Apple

    CVE-2014-4472 : Apple

    CVE-2014-4473 : Apple

    CVE-2014-4474 : Apple

    CVE-2014-4475 : Apple

    CVE-2014-4476 : Apple

    CVE-2014-4477 : lokihardt@ASRT ve spolupráci s iniciativou Zero Day Initiative společnosti HP

    CVE-2014-4479 : Apple

  • Apple TV

    K dispozici pro: iPhone 4s a novější, iPod touch (5. generace) a novější, iPad 2 a novější

    Dopad: Škodlivé aplikace můžou spouštět libovolný kód se systémovými oprávněními.

    Popis: Knihovna Kerberos libgssapi vracela kontextový token s vlajícím ukazatelem. Problém byl vyřešen vylepšením správy stavu.

    CVE-ID

    CVE-2014-5352

  •  

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: