Používání Kontroly připojení Mailu

Kontrola připojení Mailu vám může pomoct zjistit, proč aplikace Mail na Macu nepřijímá nebo neodesílá e-maily.

Pokud vám na Macu nejdou přijímat nebo posílat e-maily, můžete si další informace o problému zjistit nástrojem Kontrola připojení Mailu. Kontrola připojení Mailu ověří stav vašeho internetového připojení a všech vašich e-mailových účtů.

Otevřete aplikaci Mail a zvolte v řádku nabídky Okno > Kontrola připojení.

Okno Kontrola připojení Mailu

Pokud jste připojeni k internetu, ale Kontrola připojení Mailu zobrazuje vedle některého z vašich účtů červenou tečku, najdete další informace o problému ve sloupci Podrobnosti.


Když se Mail nemůže přihlásit do účtu

Když se ve sloupci Podrobnosti v okně Kontrola připojení Mailu objeví, že se Mail nemůže přihlásit do vašeho účtu:

  • Nejspíš se jedná o výpadek služby na straně vašeho poskytovatele e-mailu. Kontaktujte poskytovatele nebo se na jeho stránce se stavem služeb podívejte, zda jeho e-mailová služba nemá momentálně výpadek.
  • Možná není zadané heslo k vašemu účtu, nebo už není platné. 


Když se Mail nemůže připojit k serveru

Když se ve sloupci Podrobnosti v okně Kontrola připojení Mailu objeví, že se Mail nemůže přihlásit k serveru:

  • Nejspíš máte špatná nastavení e-mailového účtu. Podívejte se do předvoleb Mailu a přesvědčte se, že používáte aktuální nastavení. Správná nastavení můžete zjistit pomocí nástroje Vyhledání nastavení Mailu anebo si je vyžádejte přímo od svého poskytovatele e-mailu
  • Je možné, že připojení k e-mailové službě blokuje síťový firewall. To se může stát, když nainstalujete firewall od jiného výrobce nebo když jste v jiné síti, která nepovoluje všechna spojení potřebná pro e-mail. Připojujete-li se z podnikové sítě, požádejte o pomoc vaše IT oddělení. Připojujete-li se odjinud, například z baru nebo internetové kavárny, zeptejte se personálu.


Když potřebujete podrobnější informace

Pokud potřebujete k problému další informace:

  • Kliknutím na tlačítko Zobrazit podrobnosti otevřete zasouvací panel, který uvádí základní komunikaci mezi Mailem a vaší e-mailovou službou. Je-li panel prázdný, kliknutím na Zkusit znovu spusťte nový test. Data z tohoto panelu si můžete zkopírovat a vložit je do jiné aplikace, kde se vám budou snáz prohlížet. Zprávy obsahující text „ALERT“ pocházejí přímo od vašeho poskytovatele e-mailu.
  • Zaškrtnutím políčka Protokolovat aktivitu připojení přikážete Mailu, aby vytvořil podrobný protokol své komunikace s e-mailovou službou. Protokoly zobrazíte kliknutím na Zobrazit protokoly. Až bude chtít přestat protokolovat, zrušte zaškrtnutí políčka Protokolovat aktivitu připojení.

 

Datum zveřejnění: