Registrace zařízení

Přečtěte si, jak vám registrace zařízení může pomoct zjednodušit počáteční nastavení a nasazení zařízení.

S použitím registrace zařízení můžete automatizovat registraci ve správě mobilních zařízení (MDM) a zjednodušit si počáteční nastavení zařízení. Budete moct dohlížet na zařízení během aktivace bez toho, abyste se jich dotkli, a uzamknout registraci ve správě mobilních zařízení z důvodu probíhající správy.

Dostupnost registrace zařízení

Registrace zařízení je k dispozici pro firmy v rámci programu registrace zařízení (DEP) a pro školy prostřednictvím Apple School Manageru. Podívejte se, které programy Apple pro školy a firmy jsou dostupné ve vaší zemi nebo oblasti.

Vaše organizace se může v programu registrace zařízení nebo ve Apple School Manageru zaregistrovat, pokud zakoupí zařízení Apple:

  • přímo od společnosti Apple,
  • od autorizovaného prodejce Apple, který je do programu zapojen,
  • od mobilního operátora.

Osoba, která vaši organizaci do programu zaregistruje, musí být oprávněna přijmout podmínky využívání programu.

Zařízení, která můžete registrovat

Můžete zaregistrovat kterýkoli Mac, iOS zařízení nebo Apple TV (4. generace nebo novější) zakoupené od společnosti Apple prostřednictvím účtu pro přímé nákupy nebo od autorizovaného prodejce Apple či operátora 1. března 2011 nebo později*.

Ověřte, že všechna iOS zařízení používají systém iOS 7 nebo novější, všechny počítače Mac používají OS X Mavericks 10.9 nebo novější a všechny Apple TV (4. generace nebo novější) používají tvOS 10.2 nebo novější. 

* Skutečné datum pro posouzení, zda se na zařízení program vztahuje, je určeno na základě historie prodejce příslušného autorizovaného prodejce Apple, který je do programu zapojen, nebo operátora, datum však nemůže být dřívější než 1. března 2011.

Registrace vašich zařízení

Podle toho, jakým způsobem jste zařízení zakoupili, od vás budeme při registraci potřebovat další informace. Pokud jste zařízení zakoupili přímo od společnosti Apple, uveďte při jejich registraci číslo zákazníka Apple, které má vaše organizace přiděleno. U každého zařízení zakoupeného od autorizovaného prodejce Apple nebo od operátora budeme potřebovat příslušné ID prodejce programu registrace zařízení.

Pokud zastupujete velkou organizaci, například školní obvod, je možné, že máte víc než jedno číslo zákazníka Apple nebo ID prodejce programu registrace zařízení. Při registraci nebo kdykoli po ní můžete přidat více čísel zákazníka Apple, ID prodejce programu registrace zařízení nebo obojích.

Pokud chcete získat číslo zákazníka Apple nebo ID prodejce programu registrace zařízení nebo pokud chcete zjistit, jak zařízení přidávat ručně, zvolte způsob zakoupení a postupujte podle uvedených kroků: 

 

Pokud byla zařízení zakoupena přímo od společnosti Apple

Pokud zařízení zakoupíte od společnosti Apple prostřednictvím účtu pro přímé nákupy, budeme potřebovat číslo zákazníka Apple přidělené vaší organizaci, abychom zařízení mohli zaregistrovat. Pokud své číslo zákazníka Apple neznáte, obraťte se ve společnosti Apple na příslušného zprostředkovatele nákupu, finanční oddělení nebo prodejní tým.

Když uvedete číslo zákazníka Apple, společnost Apple ověří, že příslušné číslo zákazníka Apple patří vaší organizaci. Po ověření čísla zákazníka Apple:

Pokud jste zařízení zakoupili od autorizovaného prodejce Apple zapojeného do programu nebo od operátora

Pokud zařízení koupíte od autorizovaného prodejce, který je do programu zapojen, nebo od operátora, uveďte při registraci zařízení ID prodejce programu registrace zařízení, které má příslušný prodejce nebo operátor přiděleno. Pokud ID prodejce programu registrace zařízení neznáte, obraťte se přímo na příslušného prodejce nebo operátora.

Po uvedení ID prodejce programu registrace zařízení: 

  • Po schválení vaší registrace obdržíte ID zákazníka programu registrace zařízení.
  • Své ID zákazníka programu registrace zařízení sdělíte příslušnému prodejci.
  • Prodejce vaše ID zákazníka programu registrace zařízení použije k odeslání informací o vašich nákupech do společnosti Apple. Součástí mohou být dřívější nákupy až do 1. března 2011, pokud příslušný prodejce předá historii prodeje společnosti Apple.
  • Zařízení jsou k dispozici pro správu poté, co prodejce odešle informace o vašich nákupech do společnosti Apple. Pokud se nákupy nezobrazí tak, aby byly k dispozici pro správu v programu registrace zařízení, obraťte se přímo na příslušného prodejce nebo operátora.

 

Ruční přidání zařízení

iOS zařízení a tvOS zařízení můžete do registrace zařízení přidat i ručně pomocí nástroje Apple Configurator 2 (verze 2.5 nebo novější). Platí to i pro zařízení, která nebyla zakoupena přímo od společnosti Apple, autorizovaného prodejce Apple ani autorizovaného mobilního operátora.

Když nastavujete zařízení, které bylo zaregistrováno ručně, chová se stejně jako každé jiné zaregistrované zařízení, má však aktivován povinný dohled a registraci ve správě mobilních zařízení. Uživatel však má k dispozici 30denní přechodné období, během kterého může u zařízení registraci, dohled a správu mobilních zařízení zrušit.

Pokud chcete zjistit, jak se zařízení přidávají ručně, najdete informace v průvodci nápovědou k nástroji Apple Configurator 2.

Správa zaregistrovaných zařízení a dohled nad nimi

S programem registrace zařízení nebo Apple School Managerem můžete propojit jeden nebo více serverů správy mobilních zařízení a ke každému serveru můžete přiřazovat zařízení. Prostřednictvím příslušného řešení správy mobilních zařízení můžete vybírat možnosti správy svých zařízení včetně nastavení, jestli se na ně má dohlížet a jestli se má uzamknout registrace ve správě mobilních zařízení.

Pokud jste v nastaveních správy mobilních zařízení vybrali automatickou registraci, zařízení se po přiřazení k serveru automaticky zaregistruje ve správě mobilních zařízení při své příští aktivaci. Pokud je zařízení již aktivováno, můžete je vymazat a následně obnovit, aby se spustila registrace ve správě mobilních zařízení.

Když zařízení přidáte ručně pomocí nástroje Apple Configurator 2, zobrazí se v programu ASM nebo v programu registrace zařízení mezi zařízeními přidanými pomocí nástroje Apple Configurator 2. Přidání zařízení je třeba dokončit jeho ručním přiřazením k serveru správy mobilních zařízení.

Pokud provádíte obnovení ze zálohy během nastavování zaregistrovaného zařízení

Tato operace může mít vliv na dohled a správu zařízení. Když obnovujete zálohu vytvořenou z téhož zařízení, použijí se nastavení dohledu a správy z obnovované zálohy. Pokud obnovíte zálohu vytvořenou z jiného zařízení, použijí se nastavení dohledu a správy podle určení programem registrace zařízení nebo Apple School Managerem. 

Příklad: 

  • Zálohujete zařízení, na které se nedohlíží. 
  • Přiřadíte toto zařízení k serveru v programu registrace zařízení nebo v Apple School Manageru. 
  • Prostřednictvím správy mobilních zařízení je nastavíte jako zařízení pod dohledem a s uzamknutou aktivovanou správou. 

Pokud zařízení vymažete a obnovíte zálohu, zůstane zařízení bez dohledu a uživatel bude moct správu zrušit. Když zálohu obnovíte do jiného zařízení s přiřazeným serverem, bude se na toto zařízení dohlížet a uživatel nebude moct správu zrušit.

Další informace a nápověda

Podrobné pokyny k používání programů najdete v nápovědě k programu registrace zařízení nebo v nápovědě k Apple School Manageru. Další informace o postupech při nasazování zařízení najdete na stránce podpory Business nebo Education

Telefonní číslo podpory programu registrace zařízení pro příslušnou zemi nebo oblast najdete po kliknutí na možnost Potřebujete pomoc na obrazovkách registrace. V případě nápovědy k registraci v Apple School Manageru vyhledejte telefonní číslo podpory pro příslušnou zemi nebo oblast

Pokud potřebujete pomoc s programem po registraci, obraťte se na podporu AppleCare Enterprise nebo Education.

Datum zveřejnění: