Informace pro správce poštovních serverů týkající se iCloud Mailu

Tento článek je určený pro správce poštovních serverů, které posílají e-maily do iCloud Mailu.

Pokud používáte e-mail na iCloudu a potřebujete pomoc s posíláním nebo přijímáním e-mailů, zkuste použít tento postup.

Jaké jsou doporučené postupy pro posílání hromadných e-mailů?

Pokud posíláte hromadnou poštu zákazníkům využívajícím iCloud Mail, měli byste používat tyto doporučené postupy:

 • Poštu posílejte jenom příjemcům, kteří se výslovně přihlásili k odběru vašich e-mailů (ne příjemcům ze zakoupených nebo pronajatých databází zákazníků jiných společností nebo příjemcům, jejichž e-mailové adresy byly získány z podobných databází na základě jejich jiných osobních údajů).
 • Nabídněte odkaz pro zrušení odběru, aby se příjemce mohl okamžitě odhlásit.
 • E-maily musí být kompatibilní s formátem RFC 5322.
 • Publikujte pro svoji doménu reverzní DNS záznam, aby bylo možné identifikovat vaši IP adresu.
 • Používejte pro hromadnou poštu konzistentní odesílající IP adresy a domény, ale využívejte segmentaci trhu a streamy transakčních e-mailů.
 • Používejte konzistentní název společnosti a adresu v poli Od:, aby bylo možné jasně identifikovat vaši značku.
 • Využívejte ověřování vašich e-mailů prostřednictvím validačních systémů SPF (Sender Policy Framework) a DKIM (DomainKeys Identified Mail).
 • Sledujte dočasné a trvalé chyby protokolu SMTP z našich poštovních serverů a příslušně na ně reagujte.
 • Uplatňujte standardní zásady pro zpracování adres vracených zpráv.
 • Pravidelně ze svého seznamu odstraňujte neaktivní odběratele.
 • Neprovádějte opětovnou aktivaci e-mailových adres, které už jsou na seznamu odhlášených odběratelů.

Můžete si taky otevřít web organizace Mobile Anti-Abuse Working Group (M3AAWG) a podívat se na jejich doporučené postupy pro správnou komunikaci.

Nabízí iCloud Mail seznam povolených odesílatelů hromadné pošty?

Ne, nenabízí. Ke sledování pověsti odesílatelů využíváme různé mechanismy, jako je například reputace IP adresy a domény, kontrola obsahu a zpětná vazba od uživatelů. Filtrování potom provádíme na jejich základě.

Nabízí iCloud Mail službu zasílání zpětné vazby o chování příjemců (FBL)?

Službu zasílání zpětné vazby o chování příjemců (FBL) nenabízíme. Odesílatelům hromadných e-mailů doporučujeme spravovat seznam odběratelů, aby vaše e-maily dostávali jenom přihlášení odběratelé. Tady je několik způsobů, jak spravovat seznam odběratelů:

 • Pravidelně ze svého distribučního seznamu hromadné pošty odstraňujte neaktivní odběratele.
 • Odstraňte adresy, ze kterých se pošta neustále vrací.
 • Požadavky na odhlášení uznávejte co nejdříve to je možné.

Ověřování e-mailů

Přečtěte si další informace o ověřování e-mailů v iCloud Mailu.

Jaké jsou odesílací IP adresy pro iCloud Mail?

Všechny domény iCloud Mailu (mac.com, me.com a icloud.com) mají publikovaný záznam SPF. Podívejte se na náš záznam SPF, kde jsou uvedeny aktuální rozsahy IP adres, které využíváme pro odchozí poštu.

Využívá iCloud Mail ověřování e-mailů?

iCloud Mail ověřuje všechny příchozí e-maily prostřednictvím validačního systému SPFDKIM. Navíc zveřejňujeme záznamy SPF pro všechny naše domény a podepisujeme veškerou odchozí poštu systémem DKIM.

Podporuje iCloud Mail zásady DMARC?

Pokud odesílající doména zveřejňuje svoji zásadu DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance), iCloud Mail tuto zásadu respektuje. Všechny domény iCloud Mailu mají taky zásadu DMARC ("p=quarantine")*, která poskytovatele e-mailu informuje, že e-mail z adresy na iCloudu, který neprojde ověřením SPF a DKIM, má být u příjemce přesunut do složky spamu.

*Tato zásada vstoupila v platnost 2. července 2018.

Problémy s doručováním

Podle níže uvedených doporučení můžete zajistit, aby příjemci vaše e-maily opravdu dostali.

Proč naše zprávy nechodí do schránky příchozí pošty příjemce?

Dodržujte doporučené postupy pro posílání hromadných e-mailů, aby nebyly považovány za nevyžádanou poštu. iCloud Mail automaticky detekuje a blokuje nevyžádanou poštu a zadrží ji ještě před uložením do schránky příchozí pošty. Děláme maximum, abychom zajistili, že naši uživatelé dostanou všechny legitimní a žádoucí e-maily, ale občas můžou být tyto e-maily odfiltrovány jako nevyžádaná pošta.

Pokud používáte iCloud Mail, můžete k odstranění nevyžádané pošty z vašeho účtu iCloud Mailu použít tento postup.

Jak vyřeším problémy s doručováním do iCloud Mailu?

Když naše poštovní servery odmítnou nějaké SMTP transakce, vygenerují chyby SMTP protokolu s informacemi o důvodu odmítnutí vašeho spojení nebo zprávy. Chybové zprávy najdete ve svých poštovních protokolech. Většina z těchto chyb bude taky obsahovat URL adresu s dalšími informacemi.

Kontaktujte nás

Pokud jste dodrželi naše doporučené postupy a prostudovali si další informace ve svých poštovních protokolech, ale pořád problémy nemůžete diagnostikovat a vyřešit, můžete kontaktovat náš tým správců poštovních serverů zasláním e-mailu na adresu icloudadmin@apple.com s následujícími informacemi:

 • Název vaší společnosti
 • Vaše e-mailová doména
 • IP adresy dotčených poštovních serverů
 • Chyby SMTP protokolu, které dostáváte od poštovních serverů iCloudu
 • Podrobný popis problému, včetně toho, kdy se začal objevovat

Abychom vám mohli poskytnout pomoc, budeme potřebovat všechny výše uvedené informace.

Datum zveřejnění: