Pomoc s duplicitními kalendáři v iCloudu

Pokud na iPhonu, iPadu, iPodu touch, Macu nebo PC vidíte po nastavení Kalendáře iCloudu duplicitní události nebo kalendáře, použijte tento postup.

Aktualizujte si kalendáře

 • Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch s iOS 7 a novějším otevřete aplikaci Kalendář a klepnutím na panel Kalendáře zobrazte seznam svých kalendářů. Přejeďte po seznamu dolů, aby se aktualizoval.
 • Na Macu otevřete Kalendář a zvolte Zobrazit > Aktualizovat kalendáře.
 • Ve Windows přejděte na panel nástrojů v Outlooku a v části iCloud klikněte na tlačítko Aktualizovat.

Pokud stále vidíte duplicitní kalendáře, zkuste zjistit, v čem je problém.

Odstranění duplicitních kalendářů na Macu

Chcete-li skrýt nebo smazat duplicitní kalendáře v aplikaci Kalendář na Macu, postupujte takto.

Skrytí kalendářů na Macu

 1. Otevřete Kalendář. Pokud se nezobrazuje seznam kalendářů, klikněte na tlačítko Kalendáře v levém horním rohu.
 2. Najděte část nazvanou Na mém Macu. 
 3. Porovnejte události v části Na mém Macu s událostmi v kalendářích na iCloudu. 
 4. Pokud se v iCloudu zobrazují všechny vaše události a v kalendářích na Macu se zobrazují jenom duplikáty, skryjte kalendáře na Macu. Kalendář skryjete tak, že v části Na mém Macu zrušíte zaškrtnutí jeho políčka.

Smazání kalendářů na Macu

Pokud se kalendáře z Macu rozhodnete smazat, smažte jen ty z části Na mém Macu. Nemažte na Macu kalendáře z jiných částí, jako jsou třeba iCloud, Odebírané nebo Jiné, ani z dalších kalendářových služeb.

Kalendáře se na Macu mažou takto: 

 1. Vytvořte si kopii dat svých kalendářů z iCloudu.
 2. V části Na mém Macu klikněte na kalendář, který chcete smazat. 
 3. Kalendář můžete smazat dvěma způsoby:
  • Vyberte Úpravy > Smazat.
  • Klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte Smazat.

Přečtěte si, jak odstranit duplicitní události v aplikaci Kalendář.

Odstranění duplicitních kalendářů na PC s Windows

Chcete-li skrýt nebo smazat duplicitní kalendáře na počítači s Windows, postupujte takto.

Skrytí kalendářů na PC s Windows

 1. Otevřete Outlook a klikněte na Kalendář. Pokud seznam svých kalendářů nevidíte, rozbalte panel: klikněte na šipku doprava nad tlačítkem panelu Navigace (Outlook 2007), tlačítkem Složky (Outlook 2010) nebo tlačítkem Všechny složky (Outlook 2013 nebo novější).
 2. Na levém panelu najděte část nazvanou Moje kalendáře. V aplikaci Microsoft Outlook můžete místní kalendáře najít v části Moje kalendáře, také označované jako datový soubor Outlooku. Ve výchozím nastavení by toto políčko mělo být zaškrtnuté, abyste měli k místnímu kalendáři přístup.
 3. Porovnejte události v části Moje kalendáře s událostmi v kalendářích na iCloudu. 
 4. Pokud se v iCloudu zobrazují všechny vaše události a v kalendářích na PC se zobrazují jenom duplicity, skryjte kalendáře na PC. Chcete-li kalendář skrýt, zrušte zaškrtnutí jeho políčka. Pokud některé události z PC nemáte v iCloudu, zkuste je ručně importovat do iCloudu. Otevřete iCloud pro Windows, zrušte zaškrtnutí políčka „Pošta, Kontakty, Kalendáře a Úkoly“ a klikněte na Použít. Znovu políčko zaškrtněte a klikněte na tlačítko Použít.

Odstranění místních kalendářů na PC s Windows

 1. Vytvořte si kopii dat svých kalendářů z iCloudu.
 2. V části Moje kalendáře na PC klikněte pravým tlačítkem na kalendář, který chcete smazat, a zvolte Odstranit kalendář. Outlook neumožňuje smazání výchozího kalendáře, ale mělo by být možné smazat všechny ostatní kalendáře, k jejichž smazání máte oprávnění.

Když vidíte duplicitní kalendáře Google na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Když vidíte ve svém Kalendáři iCloud duplicitní data kalendáře Google, můžete kalendář Google skrýt nebo smazat.

Skrytí kalendáře Google

 1. Otevřete Kalendář.
 2. Dole na obrazovce klepněte na volbu Kalendáře.
 3. Najděte část Gmail.
 4. Klepnutím na Všechny z Gmailu skryjete všechny kalendáře Gmail. Nebo skryjte jednotlivé kalendáře klepnutím na ně.

Smazání kalendáře Google

Přejděte do Nastavení > Kalendář > Účty, klepněte na Gmail a vypněte Kalendáře.

Když nevidíte kalendáře Na mém Macu v macOS

Chcete-li zobrazit část Na mém Macu v aplikaci Kalendář na v macOS, postupujte takto.

 1. Otevřete Kalendář.
 2. Vyberte kterýkoli z kalendářů v části Jiné, třeba Birthdays (Narozeniny).
 3. Klikněte pravým tlačítkem mimo vybranou možnost a zvolte Nový kalendář. Tím vytvoříte místní kalendář v části Na mém Macu.

Správa kalendářů státních svátků a narozenin

Kalendáře pro státní svátky, narozeniny a další události najdete v kalendářových aplikacích v seznamu kalendářů v části Jiné. Pokud tyto kalendáře nechcete zobrazovat, můžete je skrýt.

Skrytí kalendářů pro státních svátky a narozeniny na iOS zařízení nebo Macu

Jak skrýt státní svátky v aplikaci Kalendář na iOS zařízení:

 1. Otevřete aplikaci Kalendář.
 2. Dole na obrazovce klepněte na volbu Kalendáře.
 3. Posuňte se dolů k části Jiné a klepnutím na položky US Holidays nebo Birthdays tyto kalendáře skryjte.

Jak skrýt státní svátky v aplikaci Kalendář na Macu:

 1. Otevřete aplikaci Kalendář.
 2. Přejděte v seznamu kalendářů na levé straně okna k části Jiné.
 3. Zrušte výběr kalendáře US Holidays nebo Birthdays.

Správa duplicitních narozenin na iOS zařízení

Pokud pro určitý kontakt vidíte v kalendáři více narozeninových událostí, zkontrolujte, jestli pro něj nemáte v kontaktech více záznamů. Otevřete aplikaci Kontakty, klepněte nahoře na pole Hledání a zadejte jméno kontaktu. Pokud vidíte pro daného člověka více výsledků, klepněte na jeden z nich a na Upravit, pak budete moct kontaktní údaje spravovat, sloučit nebo sjednotit.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: