Přidejte si e-mailový účet do aplikace Mail na Macu

Jak nastavit první e-mailový účet nebo přidat další.

Přidání e-mailového účtu

Pokud jste e-mailový účet ještě v Mailu nenastavili, možná budete při otevření aplikace vyzváni k jeho přidání. Pokud se tato výzva nezobrazí nebo chcete přidat další účet, postupujte takto:

  1. Na řádku nabídek v aplikaci Mail zvolte Mail > Přidat účet.
  2. Vyberte ze seznamu svého poskytovatele e-mailu a klikněte na Pokračovat.
  3. Některé účty, například Google, vás můžou požádat, abyste kliknutím na Otevřít prohlížeč dokončili ověřování ve webovém prohlížeči. 
  4. Podle pokynů na obrazovce zadejte podrobnosti o účtu, například vaše jméno, e-mailovou adresu a heslo. Pokud si nejste jisti, jaké informace zadat, požádejte o pomoc svého poskytovatele e-mailu.

 


Použití složky Příchozí pošta pro všechny účty

Ve složce Příchozí pošta se objevují zprávy pro každý e-mailový účet, který jste přidali. Pokud jste přidali více než jeden účet, můžete kliknout na trojúhelník rozbalení  vedle složky Příchozí pošta na bočním panelu a vybrat schránku, jejíž obsah chcete zobrazit. 

 


Volitelné: Zapnutí dalších funkcí účtu

Pokud váš účet podporuje kromě e-mailu také kontakty, kalendáře, poznámky nebo jiné funkce, můžete je zapnout nebo vypnout:

  1. Zvolte v nabídce Apple  > Předvolby systému a klikněte na Internetové účty.
  2. Na bočním panelu vyberte požadovaný účet.
  3. Vyberte funkce, které chcete z tohoto účtu používat.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: