Používání Mailu na Macu

Aplikaci Mail můžete použít k psaní e-mailů, odpovídání na ně a k třídění pošty na Macu. Můžete taky přidávat a anotovat přílohy.

Přidání e-mailového účtu

Pokud jste svůj e-mailový účet ještě nenastavili, Mail vás k tomu vyzve.

Chcete-li přidat další účet, zvolte Mail > Přidat účet z řádku nabídky aplikace Mail. Nebo zvolte v nabídce Apple  > Předvolby systému, klikněte na Internetové účty a pak vyberte typ účtu, který chcete přidat.

 • Když se při přidávání účtu objeví zpráva, že váš poskytovatel účtu vyžaduje dokončení ověření v Safari, klikněte na Otevřít Safari a postupujte podle pokynů k přihlášení v okně Safari.
 • Je-li to třeba, Mail se vás zeptá na některé další údaje.

Přečtěte si víc o přidávání a odebírání e-mailových účtů.


Odesílání a odpovídání

Přečtěte si, jak psát a přeposílat e-maily a jak na ně odpovídat.

Psaní nových zpráv

 1. Klikněte na tlačítko Nová zpráva  na panelu nástrojů Mailu nebo zvolte Soubor > Nová zpráva.
 2. Do pole „Komu“ zadejte jméno, e-mailovou adresu nebo název skupiny. Mail vám nabídne doporučení založená na vašich kontaktech a na zprávách, které máte uložené v Macu a v zařízeních přihlášených do iCloudu.1
 3. Napište předmět zprávy.
 4. Samotný obsah zprávy napište do pole pro tělo zprávy. 
  • Chcete-li přidat přílohu, přetáhněte soubor do těla zprávy nebo zvolte Soubor > Přiložit soubory, vyberte soubor a klikněte na Vybrat soubor.
  • Chcete-li změnit písmo nebo formátování, použijte volby nad oknem zprávy.
  • Od verze macOS Mojave je ještě snazší přidávat do zpráv emotikony. Jednoduše klikněte na ikonu Emotikony a symboly  na panelu nástrojů v horní části okna zprávy a pak vyberte emotikon nebo jiný symbol z prohlížeče znaků.
 5. Zprávu můžete poslat nebo uložit:
  • Pošlete ji kliknutím na tlačítko Odeslat  nebo volbou Zpráva > Odeslat. 
  • Chcete-li zprávu uložit jako koncept na později, zavřete ji a klikněte na Uložit.

Odpověď a přeposílání

 • Chcete-li odpovědět jediné osobě, klikněte na Odpovědět , zadejte odpověď a klikněte na Odeslat .

 • Chcete-li odpovědět všem příjemcům původní zprávy, klikněte na Odpovědět všem , zadejte odpověď a klikněte na Odeslat .

 • Chcete-li zprávu přeposlat dalším lidem, klikněte na Přeposlat , zadejte svou zprávu a klikněte na Odeslat Přidání a anotace příloh

Ke svým zprávám můžete přiložit dokumenty nebo soubory a pomocí nástroje Anotace je můžete dokonce opatřit poznámkami, přidat podpis a dělat další věci.

Přiložení souboru

Postup přiložení souboru ke zprávě:

 • Přetáhněte přílohu do těla zprávy.
 • Zvolte Soubor > Přiložit soubory, vyberte požadované soubory a klikněte na Vybrat soubor.

Použití Anotace příloh

Pomocí funkce Anotace můžete kreslit a psát přímo do přiložených souborů, např. obrázků nebo dokumentů PDF.2

 1. Klikněte na tlačítko Přiložit  nebo zvolte Soubor > Přiložit soubory v okně zprávy.
 2. Vyberte přílohu a klikněte na Vybrat soubor. 
 3. Klikněte na ikonu nabídky , která se objeví v pravém horním rohu přílohy, a zvolte Anotace. 
  • Pomocí nástroje Skica  můžete kreslit od ruky.
  • Nástrojem Tvary  můžete přidávat objekty jako obdélníky, ovály, čáry nebo šipky. 
  • Pomocí nástroje Lupa  v nabídce Tvary můžete zvětšením zvýraznit část přílohy.
  • Nástrojem Text  můžete přidat text.
  • Nástrojem Podpis  přidáte svůj podpis.
 4. Klikněte na Hotovo.

Ilustrace nástroje Anotace


Další informace

1. Všechna zařízení přihlášená do iCloudu se stejným Apple ID sdílejí kontakty. Zahrnuty jsou i adresy, na které jste z přihlášených zařízení posílali zprávy nebo ze kterých nějaké zprávy přišly. Tuto funkci můžete řídit tím, že zapnete nebo vypnete Kontakty na iCloudu. Na Macu zvolte nabídku Apple  > Předvolby systému a klikněte na iCloud. Na iOS zařízeních přejděte do Nastavení, klepněte na své jméno nahoře na obrazovce a pak na iCloud.

2. Anotace je k dispozici v systému OS X Yosemite a novějším.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: