Používání Mailu na Macu

Aplikaci Mail můžete použít k psaní e-mailů, odpovídání na ně a k třídění pošty na Macu. Můžete taky přidávat a anotovat přílohy.

Přidání e-mailového účtu

Pokud jste svůj e-mailový účet ještě nenastavili, Mail vás k tomu vyzve.

Chcete-li přidat další účet, zvolte Mail > Přidat účet z řádku nabídky aplikace Mail. Nebo zvolte v nabídce Apple () > Předvolby systému, klikněte na Internetové účty a pak vyberte typ účtu, který chcete přidat.

Je-li to třeba, Mail se vás zeptá na některá další nastavení. Přečtěte si víc o přidávání a odebírání e-mailových účtů.


Odesílání a odpovídání

Přečtěte si, jak psát a přeposílat e-maily a jak na ně odpovídat.

Psaní nových zpráv

 1. Klikněte na tlačítko pro novou zprávu tlačítko Připravit novou zprávu na panelu nástrojů Mailu nebo zvolte Soubor > Nová zpráva.
 2. Do pole „Komu“ zadejte jméno, e-mailovou adresu nebo název skupiny. Mail vám nabídne doporučení založená na vašich kontaktech a na zprávách, které máte uložené v Macu a v zařízeních přihlášených do iCloudu.1
 3. Napište předmět zprávy.
 4. Samotný obsah zprávy napište do pole pro tělo zprávy. 
  • Chcete-li přidat přílohu, přetáhněte soubor do těla zprávy nebo zvolte Soubor > Přiložit soubory, vyberte soubor a klikněte na Vybrat soubor.
  • Chcete-li změnit písmo nebo formátování, použijte volby nad oknem zprávy.
  • Od verze macOS Mojave je ještě snazší přidávat do zpráv emotikony. Jednoduše klikněte na ikonu emotikonu na panelu nástrojů v horní části okna zprávy a pak vyberte emotikon nebo jiný symbol z prohlížeče znaků.
 5. Zprávu můžete poslat nebo uložit:
  • Pošlete ji kliknutím na tlačítko Odeslat nebo volbou Zpráva > Odeslat. 
  • Chcete-li zprávu uložit jako koncept na později, zavřete ji a klikněte na Uložit.

Odpověď a přeposílání

 • Chcete-li odpovědět jen odesilateli zprávy, klikněte na Odpovědět tlačítko Odpovědět, napište odpověď a klikněte na Odeslat tlačítko Odeslat.

 • Chcete-li odpovědět odesilateli i všem příjemcům zprávy, klikněte na Odpovědět všem tlačítko Odpovědět všem, napište odpověď a klikněte na Odeslat tlačítko Odeslat.

 • Chcete-li zprávu přeposlat jiným lidem, klikněte na Přeposlat tlačítko Přeposlat, napište svoji reakci a klikněte na Odeslat tlačítko OdeslatPřidání a anotace příloh

Ke svým zprávám můžete přiložit dokumenty nebo soubory a pomocí nástroje Anotace je můžete dokonce opatřit poznámkami, přidat podpis a dělat další věci.

Přiložení souboru

Soubor můžete ke zprávě přiložit několika způsoby:

 • Přetáhněte přílohu do těla zprávy.
 • Zvolte Soubor > Přiložit soubory, vyberte požadované soubory a klikněte na Vybrat soubor.

Použití Anotace příloh

Pomocí funkce Anotace můžete kreslit a psát přímo do přiložených souborů, např. obrázků nebo dokumentů PDF.2

 1. Klikněte na Přiložit tlačítko Přiložit nebo zvolte Soubor > Přiložit soubory v okně zprávy.
 2. Vyberte přílohu a klikněte na Vybrat soubor. 
 3. Klikněte na ikonu nabídka Příloha, která se objeví v pravém horním rohu přílohy, a zvolte Anotace. K dispozici je několik nástrojů pro anotace:
  • Nástrojem Skica tlačítko anotace skicováním můžete kreslit od ruky.
  • Nástrojem Tvary tlačítko anotace pomocí tvarů můžete přidávat objekty jako obdélníky, ovály, čáry nebo šipky. 
  • Pomocí nástroje Lupa tlačítko anotace pomocí lupy v nabídce Tvary můžete zvětšením zvýraznit část přílohy.
  • Nástrojem Text tlačítko anotace pomocí textu můžete přidat text.
  • Nástrojem Podpis tlačítko anotace pomocí podpisu můžete vložit svůj podpis.
 4. Klikněte na Hotovo.

Ilustrace nástroje Anotace


Další informace

1. Všechna zařízení přihlášená do iCloudu se stejným Apple ID sdílejí kontakty. Zahrnuty jsou i adresy, na které jste z přihlášených zařízení posílali zprávy nebo ze kterých nějaké zprávy přišly. Tuto funkci můžete řídit tím, že zapnete nebo vypnete Kontakty na iCloudu. Na Macu otevřete Předvolby systému > iCloud. Na iOS zařízeních přejděte do Nastavení, klepněte na své jméno nahoře na obrazovce a pak na iCloud.

2. Anotace je k dispozici v systému OS X Yosemite a novějším.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: