Přenesení záloh Time Machine z jedné základny AirPort Time Capsule na jinou

Přečtěte si, jak přenést existující zálohy Time Machine z jedné základny AirPort Time Capsule na jinou a jak potom používat novou základnu AirPort Time Capsule k pravidelnému zálohování.

Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.

Následujícím postupem zkopírujte zálohy mezi dvěma základnami AirPort Time Capsule.

Propojte základny AirPort Time Capsule

 1. Vezměte ethernetový kabel a propojte s ním Mac a LAN port na původní základně AirPort Time Capsule.
 2. Vezměte druhý ethernetový kabel a propojte s ním LAN port na původní základně AirPort Time Capsule s LAN portem na nové základně.

Poznámka: V tomto kroku nechte kabel internetového připojení zapojený do WAN portu na původní základně AirPort Time Capsule. Nezapojujte zatím ethernetový kabel do WAN portu nové základny AirPort Time Capsule.

Zastavte zálohování do původní základny AirPort Time Capsule

Než začnete kopírovat soubory z jedné základny AirPort Time Capsule na druhou, musíte vypnout Time Machine ve všech Macích, které se do ní zálohují.

 1. V nabídce Apple na Macu otevřete Předvolby systému.
 2. V okně Předvolby systému klikněte na ikonu Time Machine. 
 3. Přepněte vypínač Time Machine do polohy Vypnuto.

Zkopírujte zálohy do nové základny AirPort Time Capsule

 1. Otevřete nové okno Finderu.
 2. Na bočním panelu vyberte původní základnu AirPort Time Capsule.
 3. V okně Finderu klikněte na tlačítko Připojit jako a zadejte heslo pro základnu AirPort Time Capsule.
 4. Dvojitým kliknutím na svazek původní základny AirPort Time Capsule ve Finderu ho připojte.
 5. Otevřete nové okno Finderu.
 6. Na bočním panelu vyberte novou základnu AirPort Time Capsule.
 7. V okně Finderu klikněte na tlačítko Připojit jako a zadejte heslo pro základnu AirPort Time Capsule.
 8. Dvojitým kliknutím na svazek nové základny AirPort Time Capsule ve Finderu ho připojte.
 9. Ve Finderu přetáhněte z původní základny AirPort Time Capsule do nové obraz disku se zálohou. 


Tato operace zkopíruje soubory zálohy Time Machine, takže její dokončení může v závislosti na velikosti zálohy nějakou dobu trvat. Pokud základny na bočním panelu nevidíte, zvolte nabídku Finder > Předvolby… > Boční panel a přesvědčte se, jestli jsou zaškrtnuté možnosti Připojené servery a Počítače Bonjour.

Nastavení nové základny AirPort Time Capsule

Po skončení kopírování nakonfigurujte novou základnu AirPort Time Capsule pro svou síť. V rámci nastavování nové základny AirPort Time Capsule může být potřeba přesunout internetové připojení z WAN portu původní základny AirPort Time Capsule na WAN port nové základny. Informace o tom, jak základnu AirPort Time Capsule nastavit, najdete v její dokumentaci.

Spusťte zálohování do nové základny AirPort Time Capsule

Jakmile budete připraveni používat novou základnu AirPort Time Capsule k zálohování, použijte tento postup.

 1. V nabídce Apple otevřete Předvolby systému.
 2. V okně Předvolby systému klikněte na ikonu Time Machine.
 3. Klikněte na tlačítko Vybrat zálohovací disk.
 4. Zobrazí se seznam, ve kterém vyberte novou základnu AirPort Time Capsule, a potom klikněte na Použít disk.
 5. Zkontrolujte, že vypínač Time Machine je nastavený do polohy Zapnuto.
 6. Zavřete okno Předvolby systému.

Zálohy se teď provádí prostřednictvím nové základny AirPort Time Capsule. 

Další informace

Datum zveřejnění: