Zobrazení a odebrání přidružených zařízení v iTunes

V iTunes na Macu nebo PC můžete zobrazit seznam zařízení přidružených k vašemu Apple ID a odebrat ta, která už přidružená mít nechcete.

iPhone, iPad, iPod touch, Mac, PC nebo telefon s Androidem automaticky přidruží vaše Apple ID a iTunes, když použijete určité funkce v iTunes. Jakmile je zařízení přidružené, můžete ho používat ke stahování a přehrávání hudby, filmů, televizních pořadů a dalšího obsahu, který jste si v iTunes Storu zakoupili. Na přidružených zařízeních můžete také zapnout automatické stahování.

K Apple ID a iTunes můžete mít přidruženo až deset zařízení zároveň (z toho maximálně pět počítačů).

Seznam přidružených zařízení, který si můžete zobrazit v iTunes, není stejný jako seznam zařízení, na kterých jste právě přihlášení pod svým Apple ID. Na stránce vašeho účtu Apple ID si můžete prohlédnout seznam zařízení, na kterých jste vaším Apple ID přihlášení.

Zařízení nemusíte přidružovat pro nákup obsahu nebo stahování nákupů. Přidružené zařízení můžete odebrat, když:

 • dosáhnete limitu přidružení a chcete přidat další zařízení;
 • nemůžete stáhnout minulé nákupy z iTunes Storu;
 • chcete přidružené zařízení prodat nebo dát někomu jinému.

Zobrazení nebo odebrání přidružených zařízení na Macu nebo PC

Pokud chcete automaticky otevřít iTunes a přihlásit se na stránku Informace o účtu, klikněte na tento odkaz: Zobrazit můj účet. Nebo postupujte takto:

 1. Otevřete iTunes.
 2. Pokud nejste přihlášení, přihlaste se svým Apple ID.
 3. Na řádku nabídek v horní části obrazovky nebo okna iTunes vyberte Účet > Zobrazit můj účet.
  Zobrazení účtu v iTunes
 4. Zadejte heslo a potom stiskněte Enter nebo klikněte na Zobrazit účet.
 5. Posuňte se do části iTunes v cloudu a klikněte na možnost Spravovat zařízení. Pokud k vašemu Apple ID není přidruženo žádné zařízení, tuto sekci neuvidíte.

Zobrazení přidružených zařízení

Až kliknete na možnost Spravovat zařízení, zobrazí se informace o všech vašich přidružených zařízeních. Vpravo od každého zařízení je datum, kdy jste ho k vašemu Apple ID přidružili. Podle toho poznáte, kolik dní zbývá, než budete moct toto zařízení přidružit k jinému Apple ID.

Pokud si myslíte, že v seznamu chybí některé zařízení, přidružte ho k vašemu Apple ID. Potom se podívejte znovu a zkontrolujte, že je zařízení v iTunes uvedeno.

Odebrání přidružených zařízení

Na stránce Spravovat zařízení klikněte na volbu Odebrat napravo od zařízení, které chcete odebrat. Podle toho, kdy jste zařízení přidružili k vašemu Apple ID, bude třeba počkat až 90 dnů, než bude možné zařízení přidružit k jinému Apple ID.

Pokud na možnost Odebrat nemůžete kliknout (tlačítko je šedé), zařízení je k vašemu Apple ID připojené. Odhlaste se na tomto zařízení z iTunes Storu a pak ho znovu zkuste odebrat.
 

Odebrání přidružených zařízení na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Seznam přidružených zařízení nelze zobrazit na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch. Můžete ale odebrat přidružené iOS zařízení pomocí samotného zařízení, které chcete odebrat.

 1. Klepněte na Nastavení > [vaše jméno] > iTunes a App Store.
 2. Klepněte na své Apple ID.
 3. Klepněte na Zobrazit Apple ID. Možná budete vyzváni k zadání hesla.
 4. Posuňte se do části iTunes v cloudu a klepněte na možnost Odebrat toto zařízení.

O přidružení a telefonech s Androidem

Seznam přidružených zařízení nelze zobrazit na telefonu s Androidem, ani tam z něj nemůžete přidružená zařízení odebírat. Telefony s Androidem se ale započítávají do limitu deseti zařízení.

Další informace o přidružených zařízeních

iPhone, iPad, iPod touch, Mac, PC nebo telefon s Androidem automaticky přidruží vaše Apple ID a iTunes, když:

Když se pokusíte přidružit jiné Apple ID se zařízením, které už je přidružené, může se zobrazit zpráva „Toto zařízení je přidružené k jinému Apple ID. Toto zařízení nebude možné přidružit k jinému Apple ID ještě po dobu [počet] dnů.“ Podle toho, kdy jste zařízení přidružili k vašemu Apple ID, bude třeba počkat až 90 dnů, než bude možné zařízení přidružit k jinému Apple ID.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: