Používání přístupového kódu na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Přečtěte si, jak na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch nastavit, používat nebo změnit přístupový kód.

Když si na zařízení nastavíte přístupový kód, budou vaše data lépe chráněná. (Pokud vaše zařízení podporuje Touch ID, můžete v mnoha případech místo kódu používat otisk prstu. Pokud vaše zařízení podporuje Face ID, můžete místo kódu používat rozpoznávání obličeje.) Zařízení bude kód vyžadovat v následujících situacích:

 • Po zapnutí nebo restartování zařízení.
 • Při odemknutí zařízení stisknutím tlačítka plochy nebo přejetím prstem nahoru (tuhle volbu můžete změnit).
 • Po aktualizaci softwaru.
 • Když se zařízení pokusíte vymazat.
 • Před zobrazením nebo změnou nastavení kódu.
 • Při instalaci konfiguračních profilů iOS nebo iPadOS.

Nastavení kódu

 1. Na iPhonu X a novějším nebo iPadu s Face ID přejděte do Nastavení > Face ID a kód. Na starších modelech iPhonu přejděte do Touch ID a kódový zámek. Na zařízeních bez Touch ID přejděte do Nastavení > Kódový zámek. 
 2. Klepněte na Zapnout kódový zámek.
 3. Zadejte šesticiferný kód. Případně můžete klepnout na Volby kódu a přepnout na čtyřciferný kód, vlastní numerický kód nebo vlastní alfanumerický kód.
 4. Dalším zadáním kód potvrďte a aktivujte.


Změna kódu nebo jeho nastavení

Na iPhonu X a novějším nebo iPadu s Face ID přejděte do Nastavení > Face ID a kód. Na starších modelech iPhonu přejděte do Nastavení > Touch ID a kódový zámek. Na zařízeních bez Touch ID přejděte do Nastavení > Kódový zámek.

Najdete tu několik nastavení a voleb:

 • Vypnout kódový zámek: Klepnutím na tuto volbu kód vypnete.
 • Změnit kód zámku: Zadejte nový šesticiferný kód. Případně můžete klepnout na Volby kódu a přepnout na čtyřciferný kód, vlastní numerický kód nebo vlastní alfanumerický kód.
 • Požadovat kód: Ve výchozím nastavení platí, že jakmile obrazovku zamknete, budete k jejímu odemčení muset zadat přístupový kód. Pokud kód nechcete zadávat hned, můžete si tohle nastavení změnit. (Pokud používáte Touch ID nebo Apple Pay, z bezpečnostních důvodů musíte kód zadávat vždy.)
 • Povolit přístup při uzamčení: Pomocí této možnosti můžete povolit přístup k některým funkcím, když je zařízení uzamčeno, včetně funkcí Zobrazení dnešního dne, Oznamovací centrum, Ovládací centrum na iPhonu a iPodu touch nebo iPadu, Siri, Odpovědět zprávou, Ovládání domova, Wallet, Odpověď na zmeškané hovory a USB příslušenství
 • Smazat data: Nastavte, jestli se má po deseti neúspěšných pokusech o zadání kódu automaticky vymazat obsah zařízení. Když tuto možnost necháte vypnutou, budete muset zařízení po deseti neúspěšných pokusech obnovit pomocí počítače.


Další pomoc

Tento postup vám poradí s nastavením kódu, upozorněními a zapomenutými hesly.

Když se zobrazuje výzva, abyste si změnili kód, nebo vám nejde změnit nastavení kódu

Konfigurační profily a e-mailové účty založené na Microsoft Exchange (obvykle používané na firemních nebo školních zařízeních) někdy u přístupových kódů používají zásady, které způsobují následující problémy:

 • Kód nejde vypnout.
 • Nejdou změnit nastavení kódu, protože jsou nedostupná, šedá nebo ztlumená.
 • Zobrazuje se upozornění na konkrétní požadavky kódu. Například se může zobrazit zpráva, že do 60 minut si musíte změnit přístupový kód iPhonu.

Požádejte o pomoc správce IT. Jestli nepoužíváte konfigurační profil ani účet Microsoft Exchange anebo jestli se jedná o vaše soukromé zařízení, aktualizujte ho na nejnovější verzi iOS nebo iPadOS.

Co když kód zapomenete

Pokud vy nebo někdo jiný opakovaně zadáte nesprávný kód, zařízení se dočasně zablokuje. V takovém případě využijte pomoc se zapomenutým kódem nebo zablokovaným zařízením. Můžete si taky přečíst, co dělat, když zapomenete kód pro Omezení.

Datum zveřejnění: