Používání přístupového kódu na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Přečtěte si, jak na iOS zařízení nastavit, používat nebo změnit přístupový kód.

Když si na iOS zařízení nastavíte přístupový kód, budou vaše data lépe chráněná. (Pokud vaše zařízení podporuje Touch ID, můžete v mnoha případech místo kódu používat otisk prstu. (Pokud vaše zařízení podporuje Face ID, můžete místo kódu používat rozpoznávání obličeje.) Zařízení bude kód vyžadovat v následujících situacích:

 • po zapnutí nebo restartování zařízení,
 • při odemknutí zařízení stisknutím tlačítka plochy nebo přejetím prstem nahoru (toto můžete změnit),
 • Aktualizujte si software
   

 • když zařízení chcete smazat,
 • před zobrazením nebo změnou nastavení kódu,
 • při instalaci konfiguračních profilů iOS.
   

Nastavení kódu

 1. Přejděte do Nastavení > Touch ID a kódový zámek. Na zařízeních bez Touch ID přejděte do Nastavení > Kódový zámek. Pokud máte iPhone X, přejděte do Nastavení > Face ID a kód.
 2. Klepněte na Zapnout kódový zámek.
 3. Zadejte šesticiferný kód. Případně můžete klepnout na Volby kódu a přepnout na čtyřciferný kód, vlastní numerický kód nebo vlastní alfanumerický kód.
 4. Dalším zadáním kód potvrďte a aktivujte.

     

Změna kódu nebo jeho nastavení

Přejděte do Nastavení > Touch ID a kódový zámek. Na zařízeních bez Touch ID přejděte do Nastavení > Kódový zámek. Pokud máte iPhone X, přejděte do Nastavení > Face ID a kód.

Najdete tu několik nastavení a voleb:

 • Vypnout kódový zámek: Klepnutím na tuto volbu vypnete kódový zámek.
 • Změnit kód zámku: Zadejte nový šesticiferný kód. Případně můžete klepnout na Volby kódu a přepnout na čtyřciferný kód, vlastní numerický kód nebo vlastní alfanumerický kód.
 • Požadovat kód: Ve výchozím nastavení platí, že jakmile zamknete obrazovku, budete pak zařízení muset odemknout pomocí kódu. Jestli nechcete, abyste kód museli zadávat pokaždé, můžete toto nastavení změnit. (Pokud používáte Touch ID nebo Apple Pay, z bezpečnostních důvodů musíte kód zadávat vždy).
 • Povolit přístup při uzamčení: Tyto možnosti použijte, pokud chcete v době, kdy je zařízení zamčené, povolit přístup k některým funkcím, jako jsou Zobrazení dnešního dne, Nejnovější oznámení, Siri, Odpovědět zprávou, Ovládací centrumWallet.
 • Smazat data: Vyberte, jestli chcete automaticky smazat obsah zařízení po deseti neúspěšných pokusech o zadání kódu. Pokud tuto možnost nepovolíte, bude nutné zařízení po deseti neúspěšných pokusech obnovit pomocí iTunes.

Nápověda

Tento postup vám poradí s nastavením kódu, upozorněními a zapomenutými hesly.

     

Když se zobrazuje výzva, abyste si změnili kód, nebo vám nejde změnit nastavení kódu

Konfigurační profily a e-mailové účty založené na Microsoft Exchange (obvykle používané na firemních nebo školních zařízeních) někdy u přístupových kódů používají zásady, které způsobují následující problémy:

 • Kód nejde vypnout.
 • Nejdou změnit nastavení kódu, protože jsou nedostupná, šedá nebo ztlumená.
 • Zobrazuje se upozornění na konkrétní požadavky kódu. Například se může zobrazit zpráva, že do 60 minut si musíte změnit přístupový kód iPhonu.


Požádejte o pomoc správce IT. Pokud nepoužíváte konfigurační profil ani účet Microsoft Exchange anebo pokud se jedná o vaše soukromé zařízení, aktualizujte zařízení na nejnovější verzi iOS.

Když zapomenete kód

Pokud vy nebo někdo jiný opakovaně zadáte nesprávný kód, zařízení se dočasně zablokuje. V takovém případě využijte pomoc se zapomenutým kódem nebo zablokovaným zařízením. Můžete si taky přečíst, co dělat, když zapomenete kód pro Omezení.

Datum zveřejnění: