Co když se váš iPhone, iPad nebo iPod touch nemůže připojit k Wi-Fi síti

Získejte pomoc s připojením iPhonu, iPadu nebo iPodu touch k Wi-Fi síti.

Ujistěte se, že máte router zapnutý a jste v jeho dosahu

Pokud jste od Wi-Fi routeru moc daleko, zařízení nezachytí jeho signál. 

 

Ujistěte se, že máte zapnuté rozhraní Wi-Fi a vidíte síť

Přejděte na Nastavení > Wi-Fi a zkontrolujte, že máte Wi-Fi zapnutou. Klepněte na název Wi-Fi sítě, ke které se chcete připojit. Modré zaškrtnutí vedle názvu sítě znamená, že jste připojeni.

Pokud pod názvem Wi-Fi sítě vidíte, že je automatické připojování vypnuté, klepnutím ho zapněte.

Když k tomu budete vyzváni, zadejte heslo k Wi-Fi

Budete-li požádáni, zadejte heslo ke své Wi-Fi síti. Co dělat, když heslo k vaší síti neznáte.

I když zadáte správné heslo, může se zobrazit zpráva „Nelze se připojit k síti“ nebo „Nesprávné heslo“. Restartujte všechna zařízení a zkuste zadat heslo ještě jednou.

 

Kontrola problémů s Wi-Fi sítí

Když iOS zjistí problém s Wi-Fi připojením, může se vám zobrazit doporučení Wi-Fi pod názvem Wi-Fi sítě, ke které jste připojení. Třeba se vám může zobrazit výstraha „Žádné připojení k internetu“. Další informace získáte klepnutím na Wi-Fi síť.

Zkontrolujte kabely a propojení

Pokud se k síti stále nemůžete připojit nebo vám nefunguje přístup na internet, zkontrolujte, že máte směrovač připojený k modemu a zapnutý.

 

Proveďte restart

Zkuste restartovat iOS zařízení, směrovač a kabelový nebo DSL modem. Směrovač nebo modem restartujete nejlépe tak, že je odpojíte od elektrické zásuvky a po chvíli zase připojíte. 

Až se zařízení restartují, vyzkoušejte, jestli se tím problém vyřešil.

  

Stále se nemůžete připojit?

Obnovte nastavení sítě: Klepněte na Nastavení > Obecné > Obnovit > Obnovit nastavení sítě. Tím se vymažou informace o dříve použitých Wi-Fi sítích a jejich heslech, nastavení mobilního připojení a nastavení VPN a APN.

Další nápověda

  • Pokud jste připojeni k Wi-Fi síti, ale nefunguje vám přístup na internet, zkuste Wi-Fi síť použít na jiném zařízení. Pokud vám přístup na internet nefunguje ani na jiném zařízení, mohlo dojít k výpadku služby. Obraťte se na svého kabelového operátora nebo poskytovatele internetového připojení.
  • Zkuste se k Wi-Fi síti připojit na jiném místě. Pokud se zařízení může připojit, budete potřebovat pomoc s Wi-Fi sítí. Pokud se nemůžete připojit k žádné Wi-Fi síti, obraťte se na Apple.
  • Aktualizujte firmware Wi-Fi směrovače na nejnovější verzi a zkontrolujte, že směrovač podporuje váš produkt Apple. Další informace získáte od výrobce směrovače.
Datum zveřejnění: