Co když na iPhonu nemůžete telefonovat

Na iPhonu nemusí fungovat telefonování, když máte zapnutá určitá nastavení, když nemáte aktualizovaný software nebo když je nějaký problém se sítí.

Podívejte se, co dělat, když se na stavovém řádku zobrazuje „Žádná služba“ nebo „Hledání“. Pokud na iPhonu nemůžete telefonovat, proveďte následující postup a po každém kroku to vyzkoušejte:

Zkontrolujte nastavení iPhonu

 1. Zapněte Letový režim a zase ho vypněte. Přejděte do nastavení a zapněte Letový režim. Potom počkejte pět sekund a vypněte ho.
 2. Zkontrolujte nastavení Nerušit. Přejděte do Nastavení > Nerušit a funkci vypněte.
 3. Zkontrolujte, jestli nejsou některá telefonní čísla blokovaná. Přejděte do Nastavení > Telefon > Zablokované kontakty.
 4. Podívejte se, jestli je zapnuté Přesměrování hovoru. Přejděte do Nastavení > Telefon > Přesměrování hovoru a ujistěte se, že je vypnuté.
 5. Zjistěte, jestli je zapnuté blokování neznámých volajících. Když je toto nastavení zapnutí, můžou vám volat jenom lidé, které máte uložené v Kontaktech nebo uvedené v Historii. Taky vám můžou volat lidé, kteří vám poslali své číslo do Mailu nebo kteří vám ze svého čísla poslali SMS. Jestli chcete mít jistotu, že se vám někdo bude moct dovolat, přidejte si jeho číslo do Kontaktů. Hovory z některých aplikací třetích stran nemusí být spojeny.

Aktualizace softwaru

 1. Podívejte se, jestli nejsou k dispozici aktualizovaná nastavení operátora.
 2. Podívejte se, jestli nejsou k dispozici aktualizace softwaru iOS. Některé funkce můžou vyžadovat připojení k Wi-Fi.

Vyjměte a znovu vložte SIM kartu

Pokud je v iPhonu vložená SIM karta, vyjměte ji a znovu vložte.

Obraťte se na svého operátora

Kontaktujte svého operátora a ověřte si u něj, že:

 • máte účet nastavený na používání iPhonu,
 • u vás zrovna neprobíhají žádné výpadky služeb,
 • váš účet není blokován kvůli nesplaceným fakturám,
 • v operátorově systému nejsou u vašich hovorů vedeny žádné chyby.

Zkontrolujte nastavení sítě

 1. Obnovte nastavení sítě. Přejděte do Nastavení > Obecné > Obnovit > Obnovit nastavení sítě. Tato akce smaže všechna uložená nastavení, včetně hesel Wi-Fi, preferovaných sítí a nastavení VPN.
 2. Zkuste telefonovat na jiném místě.
 3. Přepněte na jiné pásmo sítě. Přejděte do Nastavení > Mobilní data > Volby dat > Zapnout LTE a vypněte volbu Zapnout LTE, 4G nebo 3G (tato volba závisí na vašem operátorovi a zařízení).

Další nápověda

Pokud pořád nemůžete telefonovat, obnovte iPhone jako nové zařízení. Pokud se problém obnovením nevyřeší, kontaktujte podporu Apple a podle uvedeného postupu vyplňte požadavek o podporu.

 

Datum zveřejnění: