Zapnutí kořenového (root) uživatele nebo změna jeho hesla na Macu

Správce Macu může účet root použít k provádění úloh, které vyžadují přístup do běžně nedostupných oblastí systému.

Uživatel s názvem „root“ je superuživatel s právem čtení a zápisu pro mnoho oblastí systému, včetně souborů v jiných uživatelských účtech macOS. Uživatel root je ve výchozím nastavení zakázán. Pokud se můžete k Macu přihlásit jako správce, můžete povolit uživatele root a pak se jako uživatel root přihlásit a provést potřebné úlohy.

Účet uživatele root není určen pro běžné používání. Jeho oprávnění umožňují zasahovat do souborů, které jsou nezbytné pro správnou funkci Macu. Je možné, že náprava některých nevydařených změn bude vyžadovat opětovnou instalaci operačního systému. Po dokončení potřebných úloh byste měli uživatele root opět vypnout. 

V moha případech můžete namísto povolení uživatele root použít v Terminálu příkaz sudo. Chcete-li se o příkazu sudo dozvědět víc, spusťte aplikaci Terminál a zadejte man sudo.

Jak zapnout nebo vypnout uživatele root

 1. Zvolte nabídku Apple () > Předvolby systému a klikněte na položku Uživatelé a skupiny (nebo Účty).
 2. Klikněte na zámek a zadejte jméno a heslo správce.
 3. Klikněte na Volby přihlášení.
 4. Klikněte na Připojit (nebo Upravit).
 5. Klikněte na Otevřít Adresářovou utilitu.
 6. V okně Adresářové utility klikněte na zámek a zadejte jméno a heslo správce.
 7. V řádku nabídek Adresářové utility:
  • Vyberte Úpravy > Povolit uživatele root a zadejte heslo, které chcete pro uživatele root nastavit.
  • Nebo vyberte Úpravy > Vypnout uživatele root.

Jak se přihlásit jako uživatel root

Po zapnutí uživatele root budete mít jeho oprávnění, jen pokud se jako uživatel root přihlásíte.

 1. Odhlaste se z aktuálního uživatelského účtu výběrem nabídky Apple > Odhlásit se.
 2. V přihlašovacím okně se přihlaste pod jménem „root“ a s heslem, které jste pro uživatele root nastavili.
  Pokud v přihlašovacím okně vidíte jen seznam uživatelů, klikněte nejprve na Jiné.

Nezapomeňte po dokončení potřebných úloh uživatele root opět vypnout. 

Změna root hesla

 1. Zvolte nabídku Apple () > Předvolby systému a klikněte na položku Uživatelé a skupiny (nebo Účty).
 2. Klikněte na zámek a zadejte jméno a heslo správce.
 3. Klikněte na Volby přihlášení.
 4. Klikněte na Připojit (nebo Upravit).
 5. Klikněte na Otevřít Adresářovou utilitu.
 6. V okně Adresářové utility klikněte na zámek a zadejte jméno a heslo správce.
 7. Na řádku nabídek Adresářové utility zvolte Upravit > Změnit heslo uživatele root.
 8. Až k tomu budete vyzváni, zadejte root heslo.
Datum zveřejnění: