Nastavení Mailu, která možná budete potřebovat od svého poskytovatele e-mailu

Pokud vás Mail vyzve k ručnímu nastavení e-mailu, nejspíš si budete muset zjistit typ účtu, adresu poštovního serveru a další údaje vyjmenované v tomto článku.

Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.

Mail automaticky používá správná nastavení mnoha e-mailových služeb. Proto většinou k nastavení e-mailového účtu na Macu nebo na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch nepotřebujete nic jiného než e-mailovou adresu a heslo. Pokud ale Mail vyžaduje víc informací, zjistěte od svého poskytovatele e-mailu nastavení vyjmenovaná v tomto článku. Článek si můžete vytisknout a potom vyplnit potřebné údaje do sloupce Nastavení.

Název nastavení      Nastavení      Popis
Celé jméno   Vyberte, jaké jméno odesílatele se má zobrazovat u e-mailů, které pošlete. Příklad: Jan Jablůňka.
E-mailová adresa   E-mailová adresa tohoto účtu, například jablunka@example.com.
Nastavení serveru příchozí pošty
Tato nastavení platí pro stahování zpráv (přijímání e-mailů) ze serveru vašeho poskytovatele e-mailu.
Typ účtu   Vyberte IMAP*, POP, Exchange IMAP nebo Exchange EWS1, podle toho, co určí váš poskytovatel e-mailu. Používáte-li účet Microsoft Exchange, podívejte se na pokyny pro nastavení Exchange na Macu nebo iPhonu, iPadu a iPodu touch.
Popis   Vyberte název, pod jakým bude Mail tento účet zobrazovat, například Práce, Škola nebo Seznam. 
Server příchozí pošty (název hostitele)
  Název hostitele serveru příchozí pošty, například mail.example.com.
Uživatelské jméno   Uživatelské jméno tohoto účtu, například jablunka. Někteří poskytovatelé e-mailu vyžadují, abyste jako uživatelské jméno používali celou svou adresu.
Heslo   Heslo, pomocí něhož se přihlašujete ke svému e-mailovému účtu.
Port
  Číslo portu používaného serverem příchozí pošty. Mezi běžné porty používané pro příchozí poštu patří 143 a 993 u účtů IMAP a 110 a 995 u účtů POP.
Ověřování   Vyberte možnost Heslo, MD5, NTLM, Kerberos nebo Žádné, podle toho, co určí váš poskytovatel e-mailu.
Používat SSL?

 

Podporuje server příchozí pošty šifrování SSL nebo TLS?
Nastavení serveru odchozí pošty (SMTP)
Tato nastavení platí pro nahrávání zpráv (odesílání e-mailů) na server vašeho poskytovatele e-mailu.
Server odchozí pošty (SMTP)
  Název hostitele odchozího serveru SMTP, například smtp.example.com.
Port

 

Číslo portu používaného serverem odchozí pošty. K běžným portům odchozí pošty patří 25, 465 a 587.
Používat SSL?   Podporuje server odchozí pošty šifrování SSL nebo TLS?
Ověřování   Vyberte možnost Heslo, MD5, NTLM, Kerberos nebo Žádné, podle toho, co určí váš poskytovatel e-mailu. Při výběru možnosti Žádné možná budete potřebovat další z níže uvedených nastavení, aby bylo možné posílat poštu z jiných sítí, například internetové kavárny nebo Wi-Fi hotspotu.
Nastavení serveru odchozí pošty (SMTP) pro případ, že se nacházíte v jiné síti
Tato nastavení pro jiné sítě použijte jen v případě, že váš poskytovatel e-mailu nepodporuje ověřování odchozí pošty.
Server odchozí pošty (SMTP)   Název hostitele serveru odchozí pošty, například smtp.example.com. 
Port   Číslo portu používaného serverem odchozí pošty.
Používat SSL?   Podporuje server odchozí pošty šifrování SSL nebo TLS?
Ověřování   Vyberte možnost Heslo, MD5, NTLM, Kerberos nebo Žádné, podle toho, co určí váš poskytovatel e-mailu.

*IMAP (Internet Message Access Protocol) je ideální, když si e-maily čtete z různých zařízení, protože zprávy zůstávají na serveru, dokud je vy nebo váš poskytovatel e-mailu nesmažete. Dokud se vaše zařízení budou moci připojit k poštovnímu serveru, budou se vám na všech zařízeních zobrazovat stejné přijaté e-maily. Používáte-li protokol POP (Post Office Protocol) na více než jednom zařízení, změny se nebudou projevovat na všech zařízeních a nové zprávy stažené do jednoho zařízení se možná nestáhnou do ostatních zařízení.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: