Používání funkce Živý poslech s naslouchátky s certifikací Made for iPhone

Živý poslech udělá z iPhonu, iPadu nebo iPodu touch vzdálený mikrofon, který odesílá zvuk do naslouchátka s certifikací Made for iPhone. S živým poslechem lépe uslyšíte konverzaci v hlučné místnosti nebo třeba někoho, kdo mluví přes celou místnost.

Živý poslech se dá používat na iOS zařízeních, která podporují naslouchátka s certifikací Made for iPhone.

Zapnutí živého poslechu

Obrazovka nastavení naslouchátek

 1. Klepněte na Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > MFi naslouchátka.
 2. V části Zařízení klepněte na vaše naslouchátko.
 3. Klepněte na Spustit živý poslech.
 4. Položte zařízení před osobu, kterou chcete slyšet.

 

Vypnutí živého poslechu

Obrazovka nastavení živého poslechu

 1. Klepněte na Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > MFi naslouchátka.
 2. V části Zařízení klepněte na název naslouchátka.
 3. Klepněte na Ukončit živý poslech.

 


 Obrazovka ukazující zkratku zpřístupnění na iPhonu

Používání Zkratky zpřístupnění

Živý poslech můžete zapnout a vypnout taky pomocí zkratky zpřístupnění. Tou můžete ovládat i jiné funkce naslouchátka. V nastaveních zkratky zpřístupnění zapněte živý poslech. Zkratku zpřístupnění aktivujete rychlým trojitým stisknutím tlačítka plochy. Na iPhonu X a novějším třikrát stiskněte boční tlačítko.

Pomocí zkratky zpřístupnění můžete dělat tyhle věci:

 • Zahájit nebo ukončit živý poslech.
 • Zjistit stav baterie.
 • Změnit hlasitost jednoho nebo obou naslouchátek.
 • Vybrat přednastavení zvuku.

Jestli chcete zkratku zpřístupnění používat ze zamčené obrazovky, klepněte na Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > MFi naslouchátka a zapněte Ovládání na zamčené obrazovce.

Obrazovka ukazující ovládání přehrávání na iPhonu

Co dělat, když živý poslech nevidíte

 1. Zkontrolujte, jestli je naslouchátko připojené k zařízení. Možná ho budete muset spárovat nebo znova připojit.
 2. Podívejte se, jestli se naslouchátko zobrazuje mezi ovládacími prvky přehrávání v Ovládacím centru, konkrétně v oblasti pro výběr zařízení. 
 3. Pokud tady vidíte jiný doplněk, klepněte na něj. Otevře se seznam, ve kterém vyberte naslouchátko.

 

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: