Používání funkce Živý poslech s naslouchátky s certifikací Made for iPhone

Živý poslech udělá z iPhonu, iPadu nebo iPodu touch vzdálený mikrofon, který odesílá zvuk do naslouchátka s certifikací Made for iPhone. S živým poslechem lépe uslyšíte konverzaci v hlučné místnosti nebo třeba někoho, kdo mluví přes celou místnost.

Živý poslech se dá používat na iOS zařízeních, která podporují naslouchátka s certifikací Made for iPhone.

Zapnutí živého poslechu

 1. Přejděte do Nastavení > Zpřístupnění a vyberte Naslouchátka.
 2. Klepněte na název svého naslouchátka v části MFi naslouchátka.
 3. Klepněte na Spustit živý poslech.
 4. Položte zařízení před osobu, kterou chcete slyšet.

 

Vypnutí živého poslechu

 1. Klepněte na Nastavení > Zpřístupnění a vyberte Naslouchátka.
 2. Klepněte na název svého naslouchátka v části MFi naslouchátka.
 3. Klepněte na Ukončit živý poslech.

 


Používání Zkratky zpřístupnění

Živý poslech můžete zapnout a vypnout taky pomocí zkratky zpřístupnění. Tou můžete ovládat i jiné funkce naslouchátka. V nastaveních zkratky zpřístupnění zapněte živý poslech. Zkratku zpřístupnění aktivujete rychlým trojitým stisknutím tlačítka plochy. Na iPhonu X a novějším třikrát stiskněte boční tlačítko.

Pomocí zkratky zpřístupnění můžete dělat tyto věci:

 • Zahájit nebo ukončit živý poslech.
 • Zjistit stav baterie.
 • Změnit hlasitost jednoho nebo obou naslouchátek.
 • Vybrat přednastavení zvuku.

Chcete-li používat Zkratku zpřístupnění ze zamčené obrazovky, klepněte na Nastavení > Zpřístupnění, vyberte Naslouchátka a zapněte možnost Ovládání na zamčené obrazovce.

Co dělat, když živý poslech nevidíte

 1. Zkontrolujte, jestli je naslouchátko připojené k vašemu iPhonu. Možná budete muset naslouchátko spárovat nebo znova připojit.
 2. Podívejte se, jestli se naslouchátko zobrazuje mezi ovládacími prvky přehrávání v Ovládacím centru, konkrétně v oblasti pro výběr zařízení. 
 3. Pokud tady vidíte jiný doplněk, klepněte na něj. Otevře se seznam, ve kterém vyberte naslouchátko.

 

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: