Prodloužení přechodů v iMovie pro Mac

Když chcete prodloužit přechod mezi dvěma klipy, bude třeba jeden z nich nebo oba zkrátit.

V iMovie můžete přechod mezi dvěma klipy provést efektem, například jednoduchým přechodem nebo prolnutím. Délku přechodového efektu můžete změnit i po jeho přidání.

Když uděláte přechod delší, iMovie použije k přechodu dodatečnou, dosud nezasaženou část každého klipu. Pokud z klipu už nezbývá žádná použitelná část, zobrazí se varování a nebudete moct přechod prodloužit. Pokud chcete přechod prodloužit, zkraťte klipy na obou stranách přechodu.

Změna délky přechodu

  1. Dvakrát klikněte na přechod na časové ose. 
  2. Zadejte novou délku.
  3. Klikněte na Použít. Chcete-li změnit délku všech přechodů, klikněte na Použít pro vše. 

Pokud vám iMovie nedovolí prodloužit přechod mezi dvěma klipy, zkraťte jeden z nich nebo oba.

Zkrácení klipů pro prodloužení přechodu

  1. Na časové ose přetáhněte konec prvního klipu doleva.
  2. Přetáhněte začátek druhého klipu doprava.
  3. Dvakrát klikněte na přechod, zadejte délku a klikněte na Použít. Pokud stále nemůžete přechod prodloužit, zkracujte klipy do té doby, než budete moct zadat požadovanou délku.

Další informace

Datum zveřejnění: