OS X Mavericks: Metoda zadávání japonských znaků Kotoeri někdy generuje nesprávné znaky

Když máte v systému Mavericks vybráno víc metod zadávání znaků, můžete se setkat s jedním z následujících chování:

  • Pokud je jako metoda zadávání znaků z klávesnice nakonfigurována možnost Kotoeri a další jazyk, zdroj zadávání znaků nemusí používat nastavení klávesnice JIS (Japanese Industry Standards), jak je očekáváno.
  • OS X nepřijme vaše heslo spořiče obrazovky, i když to vypadá, že jste ho zadali správně.
Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.

Metoda Kotoeri v OS X Mavericks při zadávání japonského textu do výše uvedených dialogů využívá rozložení klávesnice pro latinku. To způsobuje rozdíly v rozložení klávesnice, když je v nastavení Vstupní zdroje zapnuto víc jazyků. Například pokud jsou v nastavení Vstupní zdroje vybrány možnosti Kotoeri a Francouzština, japonská klávesnice při stisku klávesy Q registruje klávesu A. 

Pokud toto chování chcete změnit, vypněte na kartě Vstupní zdroje na panelu Klávesnice v Předvolbách systému všechny ostatní jazyky kromě japonštiny.

Datum zveřejnění: