Mac s jednotkami Fusion Drive: Jak v instalátoru Windows najít oddíl BOOTCAMP

Může se vám stát, že po dokončení Průvodce pro Boot Camp, rozdělení Fusion Drive na oddíly a spuštění instalátoru Windows neuvidíte v seznamu dostupných oddílů pro instalaci Windows oddíl BOOTCAMP.

Oddíl BOOTCAMP najdete jednoduše tak, že posuvníkem napravo přejedete v seznamu níž, dokud se oddíl BOOTCAMP neobjeví. Potom ho vyberte a kliknutím na Další pokračujte v instalaci Windows.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: