Když se zařízení, se kterým sdílíte připojení k internetu z vašeho Macu, nemůže připojit k internetu

Může se stát, že změníte nastavení sdílení připojení k internetu, zatímco jiná zařízení toto připojení sdílejí přes Wi-Fi.

Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.

Když používáte funkci Sdílení internetu ke sdílení internetového připojení vašeho Macu s jinými zařízeními přes Wi-Fi, změnou nastavení funkce Sdílení internetu můžete ostatním zařízením přerušit spojení. Podle následujícího postupu ostatní zařízení opět připojte s použitím nových nastavení.

  1. Zvolte nabídku Apple () > Předvolby systému a potom klikněte na Sdílení. Zrušením zaškrtnutí políčka Sdílení internetu vypněte sdílení.
  2. Restartujte Mac.
  3. Znovu otevřete Předvolby sdílení a zaškrtnutím políčka Sdílení internetu sdílení opět zapněte.
  4. Zaškrtněte políčko Wi-Fi v seznamu portů, pak klikněte na Volby Wi-Fi a určete název sítě, kanál a nastavení zabezpečení.
  5. Zavřete Předvolby systému. Ostatní zařízení by teď měla být schopná připojit se přes Wi-Fi k vašemu Macu a využít jeho připojení k internetu.
Datum zveřejnění: