Když se z reproduktoru iPhonu, iPadu nebo iPodu touch neozývá žádný zvuk nebo je zvuk zkreslený

Přečtěte si, co dělat, když neslyšíte hlas druhého účastníka zřetelně, slyšíte praskání, šum nebo máte jiné problémy s kvalitou zvuku.

Postupujte takto

  1. Pokud má vaše zařízení přepínač Vyzvánění/ticho, posuňte ho dopředu (směrem k displeji zařízení), aby nebylo vidět oranžové podbarvení. Pokud máte iPad, můžete taky přejetím prstem z pravého horního rohu dolů otevřít Ovládací centrum a zkontrolovat, že je vypnutý Tichý režim. 
    Přepínač Vyzvánění/ticho na iPhonu
  2. Přejděte do Nastavení > Soustředění > Nerušit a zkontrolujte, jestli nemáte zapnutý režim Nerušit.

Kontaktování podpory Apple

Pokud jste zkontrolovali nastavení zvuku a vaše zařízení má stále problémy se zvukem, kontaktujte podporu Apple a informujte se o možnostech servisu.

Když si chcete sami vyzkoušet další kroky

Tady je několik dalších kroků, které můžete vyzkoušet sami. Je možné, že i po provedení těchto kroků bude nutné kontaktovat podporu Apple a probrat možnosti servisu.

  1. Odstraňte ze zařízení všechna ochranná skla, filmy nebo pouzdra. 
  2. Podívejte se, jestli otvor reproduktoru není ucpaný nebo zašpiněný. Na iPhonu podobně zkontrolujte sluchátko. 
  3. V případě potřeby vyčistěte otvor reproduktoru nebo sluchátka malým měkkým štětečkem. Štěteček musí být čistý a suchý.
  4. Přejděte do Nastavení > Zvuky (nebo Nastavení > Zvuky a haptika) a několikrát přetáhněte jezdec Zvonění a výstrahy doleva a doprava. Pokud neslyšíte žádný zvuk nebo pokud je tlačítko reproduktoru u jezdce Zvonění a výstrahy šedivé, možná bude třeba reproduktor opravit.
  5. Pokud zvuk slyšíte, zkuste z iPhonu někomu zavolat a zapněte hlasitý odposlech. Na iPadu nebo iPodu touch zavolejte přes FaceTime. Pokud zvuk stále neslyšíte nebo slyšíte praskání nebo šum, může být problém v síti nebo připojení. Zkuste zavolat později nebo z jiného místa.

FaceTime není k dispozici ve všech zemích a oblastech.

Datum zveřejnění: