Základna AirPort se nezobrazuje v AirPort Utility 1.3 pro iOS

Základny AirPort, které se zobrazovaly v předchozích verzích AirPort Utility, se v AirPort Utility 1.3 pro iOS nemusí zobrazovat.

Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.

Dříve nakonfigurovaná základna AirPort se nezobrazuje

Pokud vaše základna AirPort byla dříve nakonfigurována a vy jste ji neresetovali, restartujte zařízení s iOS a potom se podívejte, jestli se už tato základna AirPort zobrazí v AirPort Utility pro iOS.

Restart provedete tak, že stisknete a několik sekund podržíte tlačítko Spánek/Probuzení, dokud se nezobrazí červený posuvník. Potom posuvníkem přejeďte přes obrazovku.


Nová nebo resetovaná (s obnovenými výchozími nastaveními) základna AirPort se nezobrazuje

Pokud nastavujete novou nebo resetovanou základnu AirPort, zobrazí se v AirPort Utility pro iOS až po nakonfigurování v Nastavení Wi-Fi:

  1. Klepněte na Nastavení a potom klepněte na Wi-Fi.
  2. V části Nastavit novou základnu AirPort klepněte na název základny.
  3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Další informace

Pokyny pro AirPort Utility 6.3 pro OS X najdete v tomto článku.

Datum zveřejnění: