Boot Camp: Po upgradu na Windows 8 nejsou rozpoznávána Thunderbolt zařízení

Po upgradu z Windows 7 na Windows 8 nejsou při spuštění ve Windows 8 rozpoznávána Thunderbolt zařízení.

Aby byla Thunderbolt zařízení rozpoznávána, vypněte funkci rychlého spuštění Windows 8.

  1. Spuštění ve Windows.
  2. Přesuňte ukazatel myši do pravého horního nebo pravého dolního rohu obrazovky, aby se zobrazil panel ovládacích tlačítek.
  3. Klikněte na ikonu Nastavení.
  4. Klikněte na Ovládací panely.
  5. Vyberte „Hardware a zvuk“.
  6. V části Možnosti napájení vyberte „Po stisknutí tlačítka napájení na počítači.“
  7. V části „Nastavení vypnutí“ zrušte zaškrtnutí políčka „Zapnout rychlé spuštění.“ 
  8. Klikněte na Uložit změny.
  9. Restartujte počítač. Po restartování by zařízení připojená k portům Thunderbolt měla být rozpoznána správně.

 

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: