Boot Camp: Při instalaci Windows se objeví černá obrazovka s blikajícím kurzorem

Při instalaci Windows se může během spouštění systému objevit černá obrazovka s blikajícím kurzorem. To se může stát, pokud k instalaci Windows použijete optickou USB jednotku nebo USB flashovou jednotku, zatímco je k počítači připojené ještě další USB zařízení.

Při instalaci Windows z USB optické nebo flashové jednotky odpojte od počítače všechna ostatní USB zařízení kromě USB jednotky pro instalaci Windows, klávesnice a myši.

Pokud se setkáte s tímto problémem, postupujte následovně.

  1. Podržte vypínač napájení stisknutý, dokud se počítač nevypne.
  2. Odpojte všechna USB zařízení kromě instalačního média s Windows, klávesnice a myši.
  3. Počítač znovu zapněte a okamžitě stiskněte klávesu Alt a podržte ji stisknutou, dokud se neobjeví obrazovka s volbou jednotky pro spuštění systému.
  4. Vyberte instalační jednotku Windows, aby se spustila jejich instalace.

Další informace

Máte-li MacBook Pro (13palcový, konec roku 2012) nebo MacBook Air (polovina roku 2013), bude instalace Windows 8 vyžadovat několik kroků navíc. Podrobnosti najdete v tomto článku.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: