MacBook Pro (13palcový, konec roku 2012): Deformovaná nebo černá obrazovka při instalaci Windows 8

Během instalace systému Microsoft Windows 8 do MacBooku Pro (13palcového, konec roku 2012) pomocí Boot Campu se může objevit černá nebo deformovaná obrazovka s modrým řádkem. K tomuto problému dochází, protože instalátor Windows neobsahuje nezbytné ovladače pro tento Mac.

Abyste tento problém odstranili, je nutno spustit instalaci Windows 8 znovu a postupovat podle níže uvedených kroků. Je nutno vytvořit USB jednotku obsahující aktuální podpůrný software Boot Campu pro Windows (ovladače), abyste se mohli během instalace připojit ke svému Macu.

 1. V OS X vyberte Utility v nabídce Otevřít.
 2. Otevřete Průvodce pro Boot Camp.
 3. Klikněte na Pokračovat.
 4. Pokud používáte staženou kopii (ISO) obrazu Windows 8, kliknutím zaškrtněte políčko vedle možnosti „Vytvořit instalační disk systému Windows 7 nebo novějšího“.
 5. Pokud chcete nainstalovat Windows, zaškrtněte políčko „Instalovat Windows 7 nebo novější.
 6. Pokud chcete vytvořit USB médium s instalátorem a správnými ovladači pro váš počítač, kliknutím zaškrtněte políčko vedle možnosti „Stáhnout nejnovější podpůrný software pro Windows od společnosti Apple“.
 7. Klikněte na Pokračovat. Zobrazí se výzva k připojení USB média (flashové jednotky nebo pevného disku), na kterou lze nainstalovat podpůrný software pro Windows (ovladače). Pozor: Při tomto procesu se z tohoto USB média smažou veškerá data. Vytvoření média dokončete podle pokynů na obrazovce. Pokud si chcete vytvořit vlastní instalační médium s ovladači bez použití Průvodce pro Boot Camp, klikněte sem a postupujte podle pokynů na stránce se souborem ke stažení.
 8. Instalaci Windows 8 dokončete podle pokynů na obrazovce. Další informace najdete v Instalační příručce Boot Campu 5.

Další informace

K nainstalování systému Windows do svého počítače můžete použít také instalační DVD Windows 8, pokud máte externí optickou USB jednotku. Je to však složitější než výše popsaný postup.

 1. Připojte externí optickou jednotku a vložte do ní instalační DVD Windows.
 2. Až se jednotka zobrazí na ploše, vyberte Utility v nabídce Otevřít.
 3. Spuštění Průvodce pro Boot Camp
 4. Klikněte na Pokračovat.
 5. Kliknutím zaškrtněte políčka vedle možností „Stáhnout nejnovější podpůrný software pro Windows od společnosti Apple“ a „Instalovat verzi Windows 7 nebo novější“. 
 6. Klikněte na Pokračovat. Zobrazí se výzva k připojení USB média (flashové jednotky nebo pevného disku), na kterou lze nainstalovat podpůrný software pro Windows (ovladače). Pozor: Při tomto procesu se z tohoto USB média smažou veškerá data. Vytvoření média dokončete podle pokynů na obrazovce. Pokud si chcete vytvořit vlastní instalační médium s ovladači bez použití Průvodce pro Boot Camp, klikněte sem a postupujte podle pokynů na stránce se souborem ke stažení.
 7. USB médium s uloženými ovladači nechte připojené k portu USB svého Macu.
 8. Budete požádáni o vytvoření oddílu, do kterého se má systém Windows nainstalovat. Příslušným jezdcem zvolte velikost oddílu a klikněte na tlačítko Instalovat.
 9. Jakmile se dokončí vytvoření oddílu, váš Mac se restartuje.
 10. Počkejte, až se ozve zvuk oznamující spouštění počítače, a pak podržte stisknutou klávesu Alt, dokud se nezobrazí možnosti výběru jednotky pro spuštění systému. Poznámka: Nezbytným předpokladem úspěšné instalace z DVD je podržet stisknutou klávesu Alt. Pokud při zaznění zvuku oznamujícího spouštění počítače není stisknutá klávesa Alt, MacBook Pro se pokusí spustit systém z USB média místo disku DVD. Pokud propásnete správný okamžik a obrazovka zčerná nebo se zobrazí zpráva „Stisknutím libovolné klávesy spustíte systém z disku CD-ROM nebo DVD“ nebo jiná zpráva, zkuste toto:
  • Podržením tlačítka napájení počítač vypněte. Až se počítač vypne, dalším stisknutím hlavního vypínače ho znovu zapněte. Jakmile se ozve zvuk spuštění počítače, stiskněte klávesu Alt a podržte ji stisknutou, dokud se nezobrazí možnosti výběru startovací jednotky.
 11. Klikněte na ikonu DVD s Windows a pak pod ní klikněte na šipku směřující nahoru.
 12. Na Macu se nyní spustí instalátor Windows. Instalaci Windows dokončete podle pokynů na obrazovce.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: