Když dochází k vypršení časového limitu u účtů Exchange na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Požadavky ActiveSync klienta mohou vytvořit sérii chyb HTTP 500. Tyto chyby mohou způsobit opakované načítání dat e-mailu, kalendáře nebo kontaktů Exchange na zařízení iOS. Pokud jste správce, přečtěte si, jak tyto chyby na zařízeních opravit.

Tento článek je určen správcům systému Exchange Server. Pokud narazíte na problémy s používání účtu Exchange na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch, obraťte se na správce serveru Exchange ve vaší firmě.

iPhone, iPad nebo iPod touch může přijímat chyby připojení ze zprostředkujícího serveru. K těmto chybám dochází, když transakci vyprší časový limit před tím, než poštovní server a zařízení dokončí relaci. Někdy je hodnota TTL (Time to Live) nebo interval prezenčního signálu (HBI) na zprostředkujících serverech kratší než životnost transakcí Exchange ActiveSync. Když k tomu dojde, zařízení a poštovní server spolu nekomunikují.

Zkontrolujte nastavení TTL zprostředkujících serverů mezi zařízeními iOS a poštovním serverem. Transakce ActiveSync selžou, pokud tato nastavení nejsou větší než maximální hodnota TTL.

Identifikace chyby

Když transakce trvá déle, než umožňuje hodnota TTL, na zařízení se zobrazí chyba. Může se jednat o chybu HTTP 500 nebo stavovou chybu 110. Tyto chyby můžou zdržet načítání dat z této složky nebo způsobit jejich opakované načítání. Požadavky na synchronizaci kalendáře Exchange mohou například způsobit několik chyb 500 za sebou. Když k tomu dojde, iOS požádá Exchange o odeslání všech dat kalendáře při příštím připojení. To umožňuje systému iOS nahradit lokální mezipaměť dat kalendáře.

V protokolu služby ActiveSync se podívejte, jaký typ chyby byl zařízení vrácen v době výskytu problému. Příklad chyby HTTP 500 v protokolu ActiveSync:

Typ události: Chyba
Zdroj události: Server ActiveSync
Počítač: Server

Popis: Neočekávaná chyba poštovní schránky serveru Exchange: Server: [mujserver.spolecnost.cz] Uživatel: [uzivatel@spolecnost.cz] stavový kód HTTP: [500]. Zkontrolujte, zda poštovní schránka serveru Exchange funguje správně.

Přečtěte si další informace o identifikaci chyb HTTP a stavových chyb v protokolech systému Exchange.

Nastavení intervalu HBI serveru na 59 minut

Interval HBI je doba vypočtená systémem iOS, která by měla proběhnout mezi zprávami ping odeslanými na server. Pokud jste správce systému Exchange Server, nastavte interval HBI serveru na 59 minut. Přečtěte si, jak nastavit interval HBI na vašem serveru.

Kontrola časového limitu pro všechny síťové brány firewall

Pokud jste správce systému nebo sítě, nastavte časový limit všech síťových bran firewall na 30 minut nebo více. Výchozí časový limit některých zařízení může mít délku třeba jen pět minut. Poskytněte příkazům ping a dalším procesům synchronizace dostatek času na dosažení schránky a cestu zpět. Přečtěte si, jak nastavit a zkontrolovat veškerá síťová nastavení firewallu.

Aktualizace nastavení iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Chcete-li snížit objem dat, která se synchronizují na zařízení, snižte tato nastavení:

  • Počet synchronizovaných dní v Mailu
  • Časové období pro synchronizaci událostí kalendáře
  • Jak často zařízení získává data ze serveru a jak často server vkládá data do zařízení

Tento dokument bude aktualizován podle toho, jak budou k dispozici nové informace.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: