MacBook Pro (Retina, polovina roku 2012): Trackpad může po instalaci Aktualizace pro trackpad MacBooku Pro (Retina) přestat reagovat

Trackpad na MacBooku Pro (Retina, polovina roku 2012) může po instalaci Aktualizace trackpadu MacBooku Pro (Retina) přestat reagovat. K tomu dochází v případě, že byla aktualizace přerušena přechodem počítače do režimu spánku.

Máte-li přístup k externí myši nebo jinému polohovacímu zařízení, připojte je a nainstalujte aktualizaci znovu. Neodpojujte počítač od napájení a také dejte pozor, aby se počítač v průběhu aktualizace neuspal.

Nemáte-li přístup k externí myši nebo jinému polohovacímu zařízení, postupujte takto:

 1. Stiskněte Control-Fn-F7 (povolíte tak zadávání všech příkazů na klávesnici).
 2. Je-li na ploše aplikace Updater, přejděte na krok 7. V opačném případě pokračujte krokem 3.
 3. Stisknutím kláves Command-Tab přejděte do Finderu.
 4. Stisknutím kláves Command-Shift-U otevřete složku Utility.
 5. Pomocí šipek přejděte na položku „MacBook Pro Trackpad Update“, která se tím zvýrazní.
 6. Stisknutím kláves Command-O spusťte aplikaci.
 7. Slovo „Aktualizace“ by mělo být modře zvýrazněné. Není-li tomu tak, zvýrazněte ho stisknutím klávesy Tab.
 8. Stisknutím mezerníku spusťte aktualizaci.
 9. Potvrďte stisknutím klávesy Enter.
 10. Zadejte heslo správce a stiskněte Enter.
 11. Počkejte, až se aktualizace dokončí. Neodpojujte počítač od napájení, zamezte spuštění režimu spánku a nepřerušujte probíhající aktualizaci.
 12. Po dokončení aktualizace se v poli s ukazatelem průběhu zobrazí slovo „Aktualizováno“ se zeleným zaškrtnutím. Trackpad by teď měl být opět funkční.

 

Datum zveřejnění: