OS X Lion: Upgrade z Mac OS X 10.6 nefunguje se softwarovým RAID, během instalace se zobrazuje chyba „Při přípravě instalace se vyskytla chyba. Zkuste aplikaci spustit znovu.“

Pokud upgradujete Mac OS X 10.6 Snow Leopard nebo Mac OS X Server 10.6 na OS X Lion a máte aplikaci „Install Mac OS X Lion“ otevřenou ze svazku se softwarovým RAID, může se vám zobrazit následující upozornění:

„Při přípravě instalace se vyskytla chyba. Zkuste aplikaci spustit znovu.“

Pokud je váš startovací disk s Mac OS X 10.6 svazek se softwarovým RAID

Zkopírujte aplikaci „Install Mac OS X Lion“ ze složky Applications na jiný disk, který nemá softwarový RAID. Můžete použít jiný interní svazek (pokud nějaký máte) nebo externí svazek, například USB flashovou jednotku. Potom dvojitým kliknutím na kopii aplikace „Install Mac OS X Lion“ na druhém svazku (bez RAID) spusťte instalaci.
 

Pokud váš startovací disk s Mac OS X 10.6 není svazek se softwarovým RAID

Přesvědčte se, že se nepokoušíte spustit kopii aplikace „Install Mac OS X Lion“, která se nachází na svazku se softwarovým RAID.

Datum zveřejnění: