Chování kontrolky režimu spánku na Macu

Tento článek popisuje různá chování kontrolky režimu spánku a jejich význam.

Kontrolka režimu spánku na MacBooku, MacBooku Air a MacBooku Pro může v závislosti na stavu Macu různými způsoby blikat nebo svítit. Týká se to i některých modelů iMacu, Macu mini a Macu Pro, ačkoli tuto kontrolku nemají všechny Macy.

Po stisknutí tlačítka napájení

Pokaždé, když Mac zapnete, provede řadu hardwarových testů, označovanou jako POST (Power-On Self-Test).

Když stisknete tlačítko napájení, abyste počítač zapnuli, kontrolka režimu spánku jednou nebo víckrát blikne a tato sekvence blikání se po krátké pauze opakuje, počítač možná neprošel testem POST.

Při spouštění

Když zapnete počítač stiskem tlačítka napájení, kontrolka režimu spánku se rozsvítí. Při spouštění počítače zůstane kontrolka režimu spánku rozsvícená, dokud se neinicializuje grafický procesor (GPU) a nezapne se displej. Když se GPU inicializuje správně, zapne se displej a současně zhasne kontrolka režimu spánku. 

Na modelech Macu mini z roku 2011 a novějších zůstane kontrolka svítit, dokud je počítač zapnutý.

Při provozu nebo při uspání displeje

Dokud počítač používáte, kontrolka režimu spánku zůstává zhasnutá. Když se displej vypne, ale počítač je stále zapnutý, kontrolka režimu spánku se rozsvítí, ale nebliká. Zůstane svítit, dokud se displej nezapne, a pak opět zhasne.

Na modelech Macu mini z roku 2011 a novějších zůstává kontrolka svítit, dokud je počítač zapnutý. 

Displej můžete uspat stisknutím Control-Shift-Eject. Chcete-li změnit nastavení spánku displeje, přetáhněte jezdec „Vypnout monitor po“ na panelu Úspora energie v Předvolbách systému.

Během spánku

Když je Mac uspaný, kontrolka režimu spánku pomalu pulzuje. Na modelech Macu mini od roku 2018 zůstane kontrolka svítit i v režimu spánku. Chování režimu spánku na Macu můžete přizpůsobit na panelu Úspora energie v Předvolbách systému.

U notebooků Mac, které mají úplně vybitou baterii a nachází se v režimu bezpečného spánku, bude kontrolka režimu spánku úplně zhasnutá.

Při vypínání

Když zvolíte příkaz Vypnout, macOS nejdřív vypne GPU. Tím se vypne displej. Po vypnutí displeje se kontrolka režimu spánku rozsvítí. Během několika sekund vypínání, ale než dojde k odpojení napájení logické desky, bude kontrolka režimu spánku trvale svítit a nebude blikat. Po úplném vypnutí počítače kontrolka režimu spánku zhasne.

Na modelech Macu mini od roku 2018 kontrolka zhasne, až když je počítač zcela vypnutý.

Diagnostické využití

  • Kontrolku režimu spánku můžete použít jako vizuální diagnostickou pomůcku pro určení, jestli je počítač při spouštění napájený.
  • Pokud kontrolka režimu spánku na MacBooku Air (originální, konec roku 2008 nebo polovina roku 2009) při spouštění nebo při probouzení z režimu spánku pětkrát blikne, a tento vzor se po krátké pauze opakuje, baterie počítače vyžaduje servisní zásah
Datum zveřejnění: