Počítače Mac: Chování kontrolky režimu spánku

Tento článek uvádí různá chování kontrolky režimu spánku a co znamenají.

Poznámka: Pokud je MacBook, MacBook Air a MacBook Pro vybavený kontrolkou režimu spánku, dochází k následujícím chováním. K těmto chováním taky dochází u některých modelů iMacu a Macu Pro, ačkoli tuto kontrolku nemají všechny Macy.

Stavy a chování kontrolky režimu spánku

Samočinný test při spuštění
Pokud stisknete tlačítko napájení, abyste zapnuli počítač, kontrolka režimu spánku jednou nebo víckrát blikne a tato sekvence blikání se po krátké pauze opakuje, počítač možná neprošel úspěšným samočinným testem při spouštění.

  • Pokud počítač během samočinného testu při spouštění zjistí nějaké chyby hardwaru, může prostřednictvím kombinace zvukových signálů a blikání kontrolky režimu spánku sdělovat kódy nalezených problémů.
  • Pokud chcete určit příčinu problému nalezeného samočinným testem při spouštění, pozorujte sekvenci blikání kontrolky režimu spánku. Pak se podívejte na následující článek podpory Apple, kde najdete další informace o kódech samočinného testu při spouštění: Chybové kódy samočinného testu RAM při spouštění Macu s procesorem Intel.

Spouštění
Když zapnete počítač stiskem tlačítka napájení, rozsvítí se taky kontrolka režimu spánku. Při spouštění počítače zůstane kontrolka režimu spánku rozsvícená, dokud se neinicializuje GPU a nezapne se displej. Když se GPU inicializuje správně, zapne se displej a současně zhasne kontrolka spánku. 

Spuštěný počítač a spánek displeje

Když je počítač spuštěný, kontrolka režimu spánku je zhasnutá.

 

Kontrolka režimu spánku zůstane zhasnutá, dokud počítač nepřejde do stavu spánku displeje (displej se vypne, ale počítač pořád běží). V tomto stavu je kontrolka režimu spánku rozsvícená a nebliká. V tomto stavu zůstane, dokud se displej znova nezapne. V takovém případě kontrolka režimu spánku znova zhasne.

 

Poznámka: Režim spánku displeje můžete zapnout prostřednictvím nabídky Apple (?) > Předvolby systému > Úspora energie nebo stiskem kombinace kláves Ctrl-Shift-Vysunout.

 

Uspat počítač

Když je počítač v režimu spánku, kontrolka režimu spánku pomalu bliká. Režim spánku počítače můžete zapnout prostřednictvím nabídky Apple (?) > Předvolby systému > Úspora energie.

 

V případě přenosných počítačů, které mají úplně vybitou baterii a nachází se v režimu bezpečného spánku, je kontrolka režimu spánku úplně zhasnutá.

 

Vypnutí

Po výběru příkazu Vypnout systém OS X nejdřív vypne GPU.  Tím se vypne displej. Po vypnutí displeje se rozsvítí kontrolka režimu spánku. Během několika sekund vypínání, ale než dojde k odpojení napájení logické desky, bude kontrolka režimu spánku trvale svítit a nebude blikat. Po úplném vypnutí počítače kontrolka režimu spánku zhasne.

 

Diagnostické využití:

  • Kontrolku režimu spánku můžete použít jako vizuální diagnostickou pomůcku pro určení, jestli je počítač při spouštění napájený.
  • Diagnostika baterie MacBooku Air (původní model, konec roku 2008 a polovina roku 2009): Pokud kontrolka režimu spánku u MacBooku Air při spouštění nebo po probuzení z režimu spánku pětkrát blikne a tato sekvence se po krátké pauze opakuje, baterie počítače může vyžadovat servis. Další informace najdete v článku MacBook Air (původní model, konec roku 2008 a polovina roku 2009): Informace o diagnostice baterie.

 

Datum zveřejnění: