Chování stavové kontrolky na Macu

Tento článek popisuje různá chování stavové kontrolky a jejich význam.

Stavová kontrolka na Macu mini a Macu Pro bliká nebo svítí různými způsoby podle stavu vašeho Macu. Podobně funguje i na některých modelech MacBooků, MacBooků Pro, MacBooků Air a iMaců, i když ji nemají všechny Macy. Pokud máte Mac Pro, přečtěte si o chování stavové kontrolky na Macu Pro (2019).

Po stisknutí tlačítka napájení

Pokaždé, když zapnete Mac, provedou se různé kontroly hardwaru. Pokud stavová kontrolka po zapnutí počítače jednou nebo vícekrát zabliká a vzor blikání se po krátké pauze opakuje, může to znamenat problém s hardwarem. Chcete-li problém odhalit, spusťte Apple diagnostiku.

Při spouštění

Když zapnete počítač stiskem tlačítka napájení, stavová kontrolka se rozsvítí. Při spouštění počítače zůstane stavová kontrolka rozsvícená, dokud se neinicializuje grafický procesor (GPU) a nezapne se displej. Když se GPU inicializuje správně, zapne se displej a současně zhasne stavová kontrolka. 

Na modelech Macu mini z roku 2011 a novějších zůstane stavová kontrolka svítit, dokud je počítač zapnutý.

Při provozu nebo při uspání displeje

Dokud počítač používáte, stavová kontrolka zůstává zhasnutá. Když se displej vypne, ale počítač je stále zapnutý, stavová kontrolka se rozsvítí, ale nebliká. Zůstane svítit, dokud se displej nezapne, pak zhasne.

Na modelech Macu mini z roku 2011 a novějších zůstává stavová kontrolka svítit, dokud je počítač zapnutý. 

Displej můžete uspat stisknutím Control-Shift-Eject. Chcete-li změnit nastavení spánku displeje, přetáhněte jezdec „Vypnout monitor po“ na panelu Úspora energie nebo Baterie v Předvolbách systému.

Během režimu spánku

Když je Mac uspaný, stavová kontrolka pomalu pulzuje. Na modelech Maců mini z roku 2018 nebo novějších zůstane stavová kontrolka rozsvícená i v režimu spánku. Chování režimu spánku na Macu můžete přizpůsobit na panelu Úspora energie nebo Baterie v Předvolbách systému.

U notebooků Mac, které mají úplně vybitou baterii a nachází se v režimu bezpečného spánku, bude stavová kontrolka úplně zhasnutá.

Při vypínání

Když zvolíte příkaz Vypnout, macOS nejdřív vypne GPU. Tím se vypne displej. Po vypnutí displeje se stavová kontrolka rozsvítí. Během několika sekund vypínání, ale než dojde k odpojení napájení logické desky, bude stavová kontrolka trvale svítit a nebude blikat.

Po úplném vypnutí počítače stavová kontrolka zhasne.

Režim obnovení firmwaru

Pokud je Mac mini (M1, 2020) v režimu obnovení firmwaru, stavová kontrolka třikrát rychle blikne oranžově, pak déle třikrát oranžově a zase třikrát rychle oranžově. To se opakuje, dokud počítač nevypnete. Možná budete muset svůj Mac mini oživit. Pokud pořád potřebujete pomoc, kontaktujte autorizovaného poskytovatele servisu Apple.

Datum zveřejnění: