Chování stavové kontrolky na Macu

Tento článek popisuje různá chování stavové kontrolky (SIL) a jejich význam.

Stavová kontrolka (SIL) na Macu mini, Macu Studio a Macu Pro bliká nebo svítí různými způsoby podle stavu vašeho Macu. Podobně funguje i na některých starších modelech MacBooků, MacBooků Pro, MacBooků Air a iMaců, i když ji nemají všechny Macy. Pokud máte Mac Pro, přečtěte si o chování stavové kontrolky na Macu Pro (2019).


Vypnuto

Když je Mac vypnutý, stavová kontrolka je zhasnutá.


Zapnuto nebo v režimu spánku

Po zapnutí Macu nebo po přechodu do režimu spánku stavová kontrolka svítí bíle a zůstává rozsvícená, dokud se počítač nevypne. 

Na modelech Maců mini uvedených v roce 2010 a dříve po zapnutí displeje stavová kontrolka zhasne. Na modelech Maců uvedených v roce 2014 a dříve se stavová kontrolka pomalu rozsvěcuje a zhasíná, když je počítač v režimu spánku.


Režim obnovení firmwaru

Pokud je Mac v režimu obnovení firmwaru, stavová kontrolka rychle bliká nebo svítí oranžově a na displeji se může zobrazit prázdná obrazovka. Pak může být potřeba obnovit firmware Macu s čipem Apple silicon nebo obnovit firmware Macu s procesorem Intel. Pokud pořád potřebujete pomoc, kontaktujte autorizovaného poskytovatele servisu Apple.


Když kontrolka SIL bliká

Pokud kontrolka SIL po zapnutí počítače jednou nebo vícekrát bíle zabliká, může se jednat o problém s hardwarem. Chcete-li problém odhalit, spusťte Apple diagnostiku.

Datum zveřejnění: