Informace o stavu a ikonách Hudební knihovny na iCloudu

Zapněte v iTunes na Macu nebo PC sloupce Staženo z iCloudu a Stav na iCloudu, zjistíte tak více informací o skladbách. Přečtěte si taky, co znamená, když se skladby zobrazují šedivě.

Zapnutí sloupců s ikonami a informacemi o stavu

Pokud si chcete zobrazit ikony a stavy, zapněte následujícím postupem sloupce Staženo z iCloudu a Stav na iCloudu:

 1. Otevřete iTunes.
 2. V levém horním rohu okna iTunes vyberte  Hudba a klikněte na Knihovna.
 3. Na levém bočním panelu klikněte na Skladby.
 4. V hlavním okně iTunes klikněte pravým tlačítkem nebo se stisknutou klávesou Control na horní řádek a podívejte se, jestli jsou zaškrtnuté položky Stav na iCloudu a Staženo z iCloudu. Pokud zaškrtnuté nejsou, zapněte tyto sloupce výběrem voleb Staženo z iCloudu a Stav na iCloudu.
  Okno iTunes zobrazující Knihovnu. Nabídka Zobrazení v popředí se zvětšenými volbami Staženo z iCloudu a Stav na iCloudu.
 5. Zobrazí se sloupce Staženo z iCloudu a Stav na iCloudu.


Ikony Staženo z iCloudu

Pokud máte v iTunes zapnuté zobrazování sloupce Staženo z iCloudu, můžete vidět tyto ikony.

 

Dostupné ke stažení

Tato ikona se zobrazí vedle skladby, která je dostupná v Hudební knihovně na iCloudu, ale není uložená v počítači.

Duplikát

Tato ikona se zobrazí, když v knihovně iTunes na počítači existuje duplicitní verze této skladby. Tato ikona se zobrazí vedle duplicitních skladeb, které nebyly nahrány do Hudební knihovny na iCloudu.

Čeká

Tato ikona se zobrazí vedle skladby, u které probíhá synchronizace, ale zatím nebyla dokončena. Zkuste tento problém vyřešit aktualizací Hudební knihovny na iCloudu (Soubor > Knihovna > Aktualizovat hudební knihovnu na iCloudu).

Není nahráno

Tato ikona se zobrazuje u skladeb, které jste do Hudební knihovny na iCloudu přidali na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch, nenahráli jste je z Macu ani PC a v naší databázi pro ně neexistují odpovídající skladby. Chcete-li skladbu nahrát, zapněte si Hudební knihovnu na iCloudu na počítači, na kterém máte uložený celý hudební soubor.

Odstraněno

Tato ikona se zobrazuje, když skladbu odstraníte z Hudební knihovny na iCloudu na jiném počítači. Skladby smazané z Hudební knihovny na iCloudu se hned smažou i z přidružených iOS zařízení, ale na ostatních přidružených počítačích zůstanou, dokud je nesmažete ručně.

Nevyhovuje

Tato ikona se zobrazí vedle položek, které nejdou přidat do Hudební knihovny na iCloudu. Skladba nemusí vyhovovat, pokud nebyla zakoupená v iTunes Storu nebo byla zakoupená na jiné Apple ID, případně pokud je soubor skladby větší než 200 MB, delší než dvě hodiny nebo kódovaný přenosovou rychlostí nižší než 96 kb/s.

Chyba

Tato ikona se může zobrazovat, když je soubor skladby poškozený nebo když při nahrávání skladby došlo k chybě. Zkuste tento problém vyřešit aktualizací Hudební knihovny na iCloudu (Soubor > Knihovna > Aktualizovat hudební knihovnu na iCloudu). Pokud se aktualizací problém nevyřeší, zkuste do knihovny iTunes naimportovat novou kopii skladby.

 

Už není k dispozici

Tato ikona znamená, že položka už v katalogu Apple Music není k dispozici.Stav na iCloudu

Stavy ve sloupci Stav na iCloudu vám pomůžou zjistit, jestli byla skladba zakoupená z iTunes Storu, přidaná z Apple Music, nahrazená službou iTunes Match, nahraná z počítače nebo vznikla jinak.

 • Apple Music: Tuto skladbu jste přidali z katalogu Apple Music.
 • Nahrazeno: Tato skladba byla nahrazena službou Apple Music nebo iTunes Match.
 • Zakoupeno: Tuto skladbu jste si koupili v iTunes Storu.
 • Nahráno: Tuto skladbu jste do Hudební knihovny na iCloudu nahráli z CD nebo jiného zdroje.
 • Neodesláno: Tuto skladbu jste do Hudební knihovny na iCloudu přidali z iPhonu, iPadu nebo iPodu touch, ale na právě používaném počítači se nenachází příslušný soubor skladby, aby ho bylo možné nahrát.
 • Nezpůsobilé: Počítač není k přehrávání této skladby autorizovaný nebo tento typ souboru do Hudební knihovny na iCloudu nejde přidat. Skladba nemusí vyhovovat, pokud nebyla zakoupená v iTunes Storu nebo byla zakoupená na jiné Apple ID, případně pokud je soubor skladby větší než 200 MB, delší než dvě hodiny nebo kódovaný přenosovou rychlostí nižší než 96 kb/s.
 • Čeká: Tato skladba se momentálně porovnává se skladbami v naší databázi a zatím nebyla zpracována nebo čeká na nahrání do Hudební knihovny na iCloudu.
 • Odstraněno: Tato skladba je uložená na počítači, ale z Hudební knihovny na iCloudu už byla smazána.

Pokud skladba, kterou jste si zakoupili se svým Apple ID, obsahuje ochranu DRM a není už v iTunes Storu dostupná, nahraje se do Hudební knihovny na iCloudu ve formátu s ochranou DRM. Skladbu si můžete stáhnout ve stejném formátu s ochranou DRM, ale abyste si ji mohli pustit, musíte nejdřív autorizovat svůj počítač.

Skladba s ochranou DRM, která byla zakoupená s jiným Apple ID a nejde nahradit, se do Hudební knihovny na iCloudu neodešle.


Co když se skladby zobrazují světle šedou barvou

Skladby se v iTunes můžou zobrazovat světle šedou barvou z různých důvodů. Mezi ně patří:

 • Nejste připojení k Hudební knihovně na iCloudu. Pokud se v pravém horním rohu iTunes zobrazuje ikona Odpojeno, nejste připojení k Hudební knihovně na iCloudu. Kliknutím na ikonu se znovu připojte.
 • Skladba není v Apple Music nebo není dostupná ve vaší aktuální zemi nebo oblasti. Tyto skladby budou šedivé, i když je vyhledáte v Apple Music.
 • Jsou zapnutá omezení pro explicitní skladby. Přečtěte si další informace o omezeních.
 • Interpret nebo poskytovatel obsahu provedl změny nebo úpravy alba. Zřejmě budete muset album ze své knihovny odstranit a znovu přidat z katalogu Apple Music.


Další ikony na iCloudu

Tyto ikony můžete vidět v pravém horním rohu okna iTunes, pod vyhledávacím polem. Neobjevují se ve sloupci Staženo z iCloudu.

Připojování

Tato ikona se zobrazuje, když poprvé zapnete Hudební knihovnu na iCloudu nebo když aktualizujete knihovnu iTunes (Soubor > Knihovna > Aktualizovat knihovnu iTunes). Znamená, že se iTunes připojují nebo posílají aktualizace do Hudební knihovny na iCloudu.

Odpojeno

Tato ikona znamená, že je vaše Hudební knihovna na iCloudu nedostupná. Mezi iTunes a iTunes Storem může být problém s připojením nebo můžete mít v Hudební knihovně na iCloudu* uloženo příliš mnoho položek. Můžete si taky všimnout, že se skladby zobrazují světle šedou barvou.

 

* V hudební knihovně můžete mít až 100 000 skladeb. Skladby koupené v iTunes Storu se do tohoto limitu nezapočítávají.


Další informace

Datum zveřejnění: