GarageBand pro iOS a Logic Remote: Při hraní na dotykové nástroje nebo při provádění dalších akcí dochází k neočekávaným výsledkům

Když hrajete na dotykové nástroje nebo stisknete klávesové příkazy, může dojít k provedení neočekávané akce:

Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.
  • přepnutí mezi aplikacemi,
  • otevření uživatelské rozhraní pro multitasking,
  • otevření Oznamovacího centra,
  • přechod na plochu,
  • provedení neočekávané akce když zvednete prst, ne při klepnutí.

K tomuto může dojít, když jsou zapnuté volby Gesta souběžných úloh (pouze iPad) nebo Přístup k Ovládacímu centru v aplikacích. Tyto volby jsou standardně zapnuté:

  1. Gesta souběžných úloh vypnete v Nastavení > Obecné.
  2. Přístup v aplikacích vypnete v Nastavení > Ovládací centrum.
Datum zveřejnění: