Pokud se Mail při zobrazení určitých zpráv nečekaně zavře

Mail se může při zobrazení špatně vytvořené nebo poškozené zprávy nečekaně zavřít. 

Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.

Když zobrazíte e-mailovou zprávu, která je nesprávně vytvořená nebo poškozená, může se Mail ukončit a může se takto ukončovat, dokud je taková zpráva vybraná. Problém vyřešíte pomocí těchto kroků k odstranění zprávy:

  1. Otevřete Mail a ihned podržte klávesu Shift, dokud se Mail neotevře. Mail se tak otevře, aniž by byla vybrána nějaká zpráva nebo schránka.
  2. Skryjte část okna s prohlížečem zpráv opatrným tažením tenké oddělovací lišty mezi prohlížečem a seznamem zpráv. Táhněte, dokud Mail nezobrazuje jen seznam zpráv bez prohlížeče zpráv. V tomto zobrazení můžete zprávy prohlížet jen po jejich otevření dvojitým kliknutím.
  3. Jedním kliknutím na poškozenou zprávu ji vyberte bez otevření. Pak stiskněte klávesu Delete nebo zvolte možnost Zpráva > Přesunout do > Koš. 
Datum zveřejnění: