Když se Mail při zobrazení určitých zpráv nečekaně zavírá

Při pokusu o zobrazení chybně vytvořené nebo poškozené e-mailové zprávy se může aplikace Mail nečekaně ukončit.

Když se pokusíte zobrazit e-mailovou zprávu, která je nesprávně vytvořená nebo poškozená, může se Mail ukončit a může se takto ukončovat, dokud je taková zpráva vybraná. Problém vyřešíte odstraněním zprávy tímto postupem:

  1. Při otvírání Mailu podržte klávesu Shift. Mail se tak otevře, aniž by byla vybrána nějaká zpráva nebo schránka.
  2. Pokud se Mail otevře bez zobrazených oken, zvolte Soubor > Nové okno prohlížeče.
  3. Skryjte část okna s prohlížečem zpráv opatrným tažením tenké oddělovací lišty mezi prohlížečem a seznamem zpráv. Táhněte, dokud Mail nezobrazuje jen seznam zpráv bez prohlížeče zpráv. V tomto zobrazení můžete zprávy prohlížet jen po jejich otevření dvojitým kliknutím.
  4. Jedním kliknutím na poškozenou zprávu ji vyberte bez otevření. Pak stiskněte Smazat.

Pokud se Mail stále ukončuje ihned po otevření, kontaktujte podporu Apple.

Datum zveřejnění: