Nápověda k používání Kontaktů, Kalendářů a Připomínek na iCloudu

Tento článek vám poradí s případnými problémy. Například když se změny, které jste provedli na jednom zařízení, neprojevují na všech vašich zařízeních.

Nejdřív zkuste tento postup

Podívejte se, jestli jsou na iCloudu dostupné Kontakty, Kalendáře a Připomínky. Pokud je s nimi nějaký problém, zkuste to znova, dokud se nevyřeší. Pokud s nimi žádný problém není, zkuste tento postup.

Nezapomeňte si zazálohovat kontakty, kalendáře a připomínky, abyste o nic nepřišli. 

Po každém kroku vyzkoušejte, jestli se problém vyřešil:

 1. Vyhledejte aktualizace pro iPhone, iPad, iPod touch, Mac nebo PC. Abyste mohli používat iCloud, musí vaše zařízení splňovat systémové požadavky
 2. Přesvědčte se, že máte na iPhonu, iPadu, iPodu touch, Macu nebo PC správně nastavené datum a čas
 3. Ujistěte se, že jste na všech svých zařízeních přihlášení k iCloudu stejným Apple ID, a zkontrolujte nastavení.
  • Na iPhonu klepněte na Nastavení > [vaše jméno] > iCloud. Pokud používáte iOS 10.2 nebo starší, klepněte na Nastavení > iCloud. Zkontrolujte Apple ID a přesvědčte se, že máte zapnuté položky, které chcete aktualizovat (Kontakty, Kalendáře nebo Připomínky).
  • Na Macu zvolte nabídku Apple > Předvolby systému > iCloud. Zkontrolujte Apple ID a přesvědčte se, že máte vybrané položky, které chcete aktualizovat (Kontakty, Kalendáře nebo Připomínky). 
  • Na PC otevřete iCloud pro Windows. Zkontrolujte Apple ID a přesvědčte se, že máte vybrané položky, které chcete aktualizovat (Pošta, kontakty, kalendáře a úkoly).
 4. Pokud se svým Apple ID přihlašujete do nějaké aplikace jiného vývojáře, chraňte svůj účet dvoufaktorovým ověřovánímpoužíváním hesel pro konkrétní aplikace. Jestli nemáte zařízení, které se dá aktualizovat na iOS 9 nebo OS X El Capitan nebo novější, můžete si místo toho nastavit dvoufázové ověřování.
 5. Otevřete Safari a přejděte na stránku www.apple.com/cz, abyste zkontrolovali připojení. Pokud se vám stránku nedaří otevřít, podívejte se na nápovědu s připojením k internetu
 6. Otevřete nějakou zabezpečenou stránku, například stránku vašeho účtu Apple ID, abyste ověřili, že máte přístup k portu 443. Pokud se stránka neotevírá, požádejte o pomoc svého poskytovatele internetu. Aby Safari mohlo aktualizovat vaše data na iCloudu, potřebuje přístup k portu 443. 
 7. Dodržujte omezení množství dat. Pokud tato omezení překročíte, vaše data se nebudou aktualizovat.

Pokud pořád potřebujete pomoct, zkuste problém vyřešit následujícím postupem.

Vyzkoušejte postup pro vaše zařízení

Zvolte svoje zařízení a podívejte se na další postup.

iPhone, iPad nebo iPod touch

Po každém kroku zkontrolujte své kontakty, kalendáře nebo připomínky. 

Aktualizujte kontakty, kalendáře a připomínky

Kalendáře a připomínky aktualizujete takhle: 

 1. Otevřete aplikaci Kalendář a klepněte na panel Kalendáře.
 2. Stažením seznamu dolů aktualizujte události a připomínky.
  iPhone ukazující obrazovku Kalendáře

Pokud chcete aktualizovat kontakty, otevřete Kontakty a stáhněte seznam prstem dolů. 

Aktualizace skupin kontaktů:

 1. Otevřete Kontakty a v levém horním rohu klepněte na Skupiny. 
 2. Stažením seznamu dolů aktualizujte skupiny. 

Nastavte si Kontakty, Kalendáře a Připomínky iCloudu jako výchozí

Pokud máte kontakty, kalendáře a připomínky na iCloudu, iCloud bude vaše informace aktualizovat automaticky. Podívejte se, jestli máte informace na iCloudu, nebo v účtu jiného poskytovatele, jako je Google nebo Yahoo. Pak nastavte svůj účet na iCloudu jako výchozí.

Podívejte se, ve kterém účtu jsou vaše kontakty: 

 1. Otevřete Kontakty a v levém horním rohu klepněte na Skupiny.
 2. Vedle účtů všech jiných poskytovatelů (například Gmail nebo Yahoo) zrušte výběr možnosti Vše [účet].
 3. Přesvědčte se, že je vybraná možnost Vše: iCloud.
 4. Klepnutím na Hotovo zobrazte seznam svých kontaktů. Pokud tu hledaný kontakt nevidíte, musí být uložený v jiném účtu.
 5. Kontakty můžete ze služeb jiných poskytovatelů importovat do iCloudu.

Nastavení iCloudu jako výchozího účtu pro kontakty v iOS 8 nebo novějším:

 1. Klepněte na Nastavení > Kontakty.
 2. Klepněte na Výchozí účet.
 3. Vyberte iCloud.

Podívejte se, v kterém účtu jsou vaše kalendáře:

 1. Otevřete aplikaci Kalendář a klepnutím otevřete nějakou událost. 
 2. Klepnutím na název kalendáře zjistíte, jestli je událost v kalendáři iCloudu.

Nastavte kalendář iCloudu jako výchozí kalendář:

 1. Klepněte na Nastavení > Kalendář.
 2. Klepněte na Výchozí kalendář. 
 3. Klepnutím na kalendář pod iCloudem ho nastavte jako výchozí.
  iPhone ukazující obrazovku výchozích kalendářů

Podívejte se, v kterém účtu jsou vaše připomínky: 

 1. Otevřete aplikaci Připomínky a klepnutím na název seznamu v levém horním rohu zobrazte všechny své seznamy.
 2. Podívejte se, jestli je seznam uložený na vašem zařízení, nebo na iCloudu. Otevřete seznam a klepněte na Upravit. Pokud vidíte Sdílení, seznam je na iCloudu.

Při vytváření připomínky můžete vybrat, jestli se má uložit na iCloud, nebo do iOS zařízení.

Zkontrolujte nastavení aplikací

Ujistěte se, že jsou Kontakty, Kalendáře a Připomínky iCloudu nastavené tak, aby se zobrazovaly v aplikacích Kontakty a Kalendáře:

 • Otevřete Kontakty a v levém horním rohu klepněte na Skupiny. Přesvědčte se, že je u iCloudu vybraná možnost Vše.
 • Otevřete aplikaci Kalendář a klepněte na panel Kalendáře. Přesvědčte se, že je u iCloudu vybraná možnost Vše. 

Změna toho, jak často se mají kalendáře a připomínky aktualizovat: 

 1. Klepněte na Nastavení > Kalendář nebo na Nastavení > Připomínky.
 2. Klepněte na Synchronizovat.
 3. Pokud jsou vybrané možnosti Všechny události nebo Všechny připomínky, vyberte místo toho konkrétní časové období, například Události nebo Připomínky 1 měsíc zpět. Pokud máte vybrané určité časové období, vyberte místo toho Všechny události nebo Všechny připomínky. 
 4. Stiskněte tlačítko plochy. 
 5. Počkejte několik minut. Otevřete aplikaci Kalendář, klepněte na kartu Kalendáře a stažením seznamu dolů ho aktualizujte.

Protože se kalendář Narozeniny na iCloudu aktualizuje jednou denně, možná uvidíte změny v narozeninách v aplikaci Kalendáře až následující den.

Restartujte aplikaci Kontakty, Kalendář nebo Připomínky

 1. Dvojitým kliknutím na tlačítko plochy zobrazte otevřené aplikace.
 2. Najděte požadovanou aplikaci a zavřete ji přejetím prstem nahoru.
 3. Stisknutím tlačítka plochy se vraťte na plochu.
 4. Chvíli počkejte a otevřete aplikaci znova.

Vypněte a zapněte Kontakty, Kalendáře nebo Připomínky iCloudu

 1. Klepněte na Nastavení > [vaše jméno] > iCloud. Pokud používáte iOS 10.2 nebo starší, přejděte do Nastavení > iCloud.
 2. Přejetím prstem vypněte Kontakty, Kalendáře a Připomínky.
 3. Pokud vidíte kalendáře nebo připomínky na webu iCloud.com nebo na některém svém zařízení, můžete vybrat Smazat z [zařízení]. Pokud je nevidíte, vyberte Ponechat na [zařízení].
 4. Počkejte několik minut a potom Kontakty, Kalendář nebo Připomínky znova zapněte.

Restartujte iPhone, iPad nebo iPodu touch

Restartujte zařízení. Pokud si nejste jistí, jak to udělat, použijte tento postup.

Mac

Po každém kroku zkontrolujte své kontakty, kalendáře nebo připomínky.

Aktualizujte kalendáře a připomínky

Kalendáře a připomínky můžete aktualizovat z aplikace Kalendář:

 1. Otevřete aplikaci Kalendář.
 2. Zvolte Zobrazení > Aktualizovat kalendáře.

Protože se kalendář Narozeniny na iCloudu aktualizuje jednou za hodinu, možná uvidíte změny v aplikaci Kontakty nebo Kalendáře až za hodinu.

Zkontrolujte svůj výchozí účet Kalendáře

Pokud své události ukládáte a upravujete na iCloudu, a ne v jiném účtu, jako třeba Na mém Macu, Exchange nebo Google, bude iCloud vaše kalendáře aktualizovat automaticky. Pokud na Macu používáte víc různých účtů, například iCloud, Gmail a Yahoo, podívejte se, jestli máte jako výchozí účet kalendářů nastavený iCloud:

 1. Otevřete aplikaci Kalendář.
 2. Vyberte Kalendář > Předvolby.
 3. Na panelu Obecné zkontrolujte, jestli máte jako výchozí kalendář nastavený některý z kalendářů na iCloudu.

Po nastavení Připomínek na iCloudu budete možná muset ukončit a znova spustit Připomínky na Macu. Potom se ujistěte, že jste svůj účet v Připomínkách správně nastavili:

 1. Otevřete aplikaci Připomínky.
 2. Zvolte Připomínky > Účty.
 3. Klikněte na panel iCloud a zkontrolujte, jestli jste přihlášení svým Apple ID.

Vypněte a zapněte Kalendář a Připomínky iCloudu

 1. Ukončete aplikace Kalendář a Připomínky.
 2. Zvolte nabídku Apple > Předvolby systému a klikněte na iCloud.
 3. Zrušte výběr kalendářů a připomínek. 
 4. Zavřete Předvolby systému a zhruba minutu počkejte.
 5. Zvolte nabídku Apple > Předvolby systému a klikněte na iCloud.
 6. Vyberte Kalendáře.
 7. Otevřete Kalendář a Připomínky.
  Nastavení iCloudu se zapnutou volbou Kalendáře

Restartujte počítač

Až se počítač restartuje, vyzkoušejte, jestli se problém vyřešil. 

iCloud.com

Pokud nevidíte všechny aktualizace nebo máte jiné potíže, vyzkoušejte tento postup na webu iCloud.com:

 1. Obnovte stránku v prohlížeči a smažte mezipaměť.
 2. Pokud nevidíte aktualizace z jiných zařízení, otevřete na webu iCloud.com jinou aplikaci, třeba Mail. Pak přejděte zpátky do aplikace Kontakty, Kalendáře nebo Připomínky.
 3. Odhlaste se z webu iCloud.com a zkuste se znova přihlásit. 
 4. Vymažte historii prohlížení. Zvolte Historie > Smazat historii.

Protože se kalendář Narozeniny na iCloudu aktualizuje jednou denně, možná uvidíte změny v narozeninách v aplikaci Kalendáře až následující den.

Když dostanete nevyžádaný požadavek Kalendáře na iCloudu

Pokud vám z kalendáře přijde požadavek, který vám připadá jako spam, dejte nám vědět. Přihlaste se k webu iCloud.com svým Apple ID a přejděte do aplikace Kalendář. Otevřete událost, kterou chcete označit jako nevyžádanou, klikněte na Nahlásit a potom na OK. Automaticky událost smažeme z vašeho Kalendáře na všech zařízeních přihlášených stejným Apple ID.

Anebo můžete pozvánku otevřít na iPhonu, iPadu, iPodu touch nebo Macu a zvolit Nahlásit > Smazat a nahlásit.

Microsoft Windows

Po každém kroku zkontrolujte své kontakty, kalendáře nebo připomínky.

Připomínky se v iCloudu pro Windows nazývají Úkoly.

Aktualizujte Outlook

V Outlooku klikněte na Aktualizovat ikona Aktualizovat.

Vypněte a zapněte Kontakty, Kalendáře nebo Úkoly na iCloudu

 1. Zavřete Outlook.
 2. Otevřete iCloud pro Windows.
 3. Zrušte zaškrtnutí políčka Pošta, kontakty, kalendáře a úkoly a klikněte na Použít.
 4. Počkejte několik sekund, zaškrtněte políčko Pošta, kontakty, kalendáře a úkoly a klikněte na Použít.
 5. Otevřete Outlook.

Zkontrolujte, jestli máte zapnutý doplněk iCloudu pro Outlook

V Outlooku 2010 nebo novějším:

 1. Klikněte na nabídku Soubor.
 2. V levém panelu klikněte na Možnosti.
 3. V levém panelu okna Možnosti Outlooku klikněte na Doplňky.
 4. V části Aktivní doplňky aplikací se podívejte na seznam doplňků.
 5. Vyberte doplněk iCloud pro Outlook.

V Outlooku 2007:

 1. V nabídce Nástroje vyberte Centrum zabezpečení.
 2. V levém sloupci vyberte Doplňky.
 3. V seznamu doplňků v části Aktivní doplňky aplikací vyberte doplněk iCloudu pro Outlook.

Další informace o správě doplňků v Microsoft Outlooku.

Zkontrolujte výchozí účet v Outlooku

 • V Outlooku 2010 nebo novějším vyberte Soubor > Informace > Nastavení účtu > Datové soubory. Pokud je iCloud ve sloupci Komentáře výchozím účtem, vyberte jiný účet a klikněte na Nastavit jako výchozí.
 • V Outlooku 2007 vyberte Soubor > Správa datových souborů > Datové soubory. Pokud je iCloud ve sloupci Komentáře výchozím účtem, vyberte jiný účet a klikněte na Nastavit jako výchozí.

Restartujte počítač

Až se počítač restartuje, vyzkoušejte, jestli se problém vyřešil.

Pokud pořád potřebujete pomoct

Pokud pořád ještě potřebujete poradit, obraťte se na podporu Apple. Anebo můžete zkusit podle následujícího postupu odebrat duplikáty kontaktů nebo kalendářů.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: